Święcenia kapłańskie: 1956 Poznań

Placówki:

 1. 1949-1950 (Markowice) – nowicjat;
 2. 1950-1955 (Obra) – studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów MN;
 3. 1955-1956 (Lubliniec) – rok pastoralny
 4. 1956-1964 (Markowice) – profesor NSD
  1958-1959 – 1963-1964 (Toruń) – Wydział Humanistyczny UMK, Filologia Polska
 5. 1959-60 – urlop dziekański
 6. 1964 – Reprezentant UMK na XI Zjazd Młodych Polonistów na Uniwersytecie w Łodzi, za referat: „Drugi plan Niespodzianki K.H. Rostworowskiego” I nagroda ze szczególnym wyróżnieniem.
 7. 1964-1965 (Siedlce) – (rekonwalescent)
 8. 1965-1980 (Markowice) – profesor Niższego Seminarium Duchownego
 9. 1968-1974 (Markowice) – superior
 10. 1977-1982 odpowiedzialny za Peregrynację kopii Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej
 11. 1980-1986 (Poznań) – prowincjał
 12. 1986-1992 (Poznań) – misjonarz, rekolekcjonista
 13. 1992-1998 (Lublin) – superior, ekonom, misjonarz, rekolekcjonista
 14. 1998-2004 (Siedlce) – superior, misjonarz, rekolekcjonista
 15. 2004 – (Kodeń) – rekolekcjonista, pisarz, publicysta

Wiele artykułów i książek ojca Leonarda zostało opublikowanych. Wykaz wszystkich znajduje się poniżej. Wcześniej jednak zapraszamy do zapoznania się z kilkoma z nich w Kąciku Ojca Leonarda

Wykaz publikacji:
– Duszpasterstwo polonijne Misjonarzy Oblatów MN, W: Działalność męskich zgromadzeń zakonnych wśród Polonii, KUL, Lublin 1982. S. 453 – 564
– Sługa Boży Antoni Kowalczyk, W: Polscy Święci, Warszawa, ATK 1987. t. 10, s. 284-327
– Kazał mi iść… Dzieje sługi Bożego A. Kowalczyka OMI, Poznań 1999, s. 175
– Świętując 75-lecie parafii Św. Stanisława Kostki, Toronto, Ont., 1986. s. 73
– Umiał żyć w trudnych czasach (…) W dziesiątą rocznicę beatyfikacji (Eugeniusza de Mazenoda), Rzym 1985, s. 62
– Adorabo… Modlitewnik Misjonarzy Oblatów MN, Toronto 1978, s. 190
– Nowenna do Matki Bożej Kodeńskiej, Rzym 1980, s..48, wyd. II, Rzym 1981
– Jubileuszowa nowenna do Matki Bożej Kodeńskiej, Rzym 1981, s. 72
– Nowenna do Matki Bożej Kodeńskiej, Kodeń 1995, s.80
– Droga Krzyża drogą życia, Lublin-Kodeń 1997, s.32
– Nowenna do Matki Bożej Fatimskiej z Litanią ku czci MBF, W: Nabożeństwo Maryjne. Matka Boża Fatimska nawiedza rodziny. Lub. Wyd. Arch., Lublin1997, s.145-166
– Kodeński modlitewnik rodzinny. Medytacje i modlitwy na różne okresy życia i etapy duchowej drogi, Kodeń 2002
– Kodeński modlitewnik rodzinny, wyd. II, Poznań-Siedlce 2002
– Scenariusz i komentarz do filmu dokumentalnego: „Kodeńskiej Pani Świętowanie”, T.W.F. „POLTEL” 1984. Wersja elektroniczna (płytki) 2016 pt. Kodeń 40 lat przed 2017
– Scenariusz i komentarz do filmu dokumentalnego: „Ponieważ mnie wezwałeś”, C.W. P. i F.T., „POLTEL” 1985. Wersja elektroniczna (płytki) 2016
– Posłowie do wydania („Błogosławionej winy” Z. Kossak) w Jubileuszowym Roku Odkupienia 1983, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1983, s.143-144, w nast. wyd. aktualizowane
– Pochyleni nad słowem Bożym. Medytacje nad perykopami z Ewangelii w układzie roku liturgicznego z elementami komentarza. Okres Adwentu – okres Narodzenia Pańskiego, Verbinum Warszawa 2007, s.240
– Pochyleni nad słowem Bożym… Okres Wielkiego Postu, 2009, s.250
– Pochyleni nad słowem Bożym… Okres wielkanocny, 2009, s. 230
– Pochyleni nad słowem Bożym… Okres zwykły od 1 do 9 tygodnia, 2009, s.352
– Pochyleni nad słowem Bożym… Okres zwykły od 10 do 21 tygodnia, 2009, s.418
– Pochyleni nad słowem Bożym… Okres zwykły od 22 do 34 tygodnia, 2009,s. 437
– Pochyleni nad słowem Bożym… Uroczystości, Święta, Wspomnienia, Część I, 2010, s.258
– Pochyleni nad słowem Bożym… Uroczystości, Święta, Wspomnienia, Część II, 2011, s. 417
-Podejmować wciąż na nowo fatimskie orędzie. Wyd. Sióstr Loretanek, Warszawa 1013, s.503

Artykuły naukowe i publicystyka:
– Początki duszpasterstwa Polonijnego Misjonarzy Oblatów MN w Kanadzie Zachodniej (Część I), Collectanea Theologica 68 (1998) nr 1, Biuletyn Polonijny (46), s.205-213
– Początki duszpasterstwa Polonijnego Misjonarzy Oblatów MN w Kanadzie Zachodniej (Część II), Collectanea Theologica 68 (1998) nr 1, Biuletyn Polonijny (47), s. 158-170
-To On posłał Oblatów do Kanady, Toronto, Ont., Głos Polski 4 IV 1987
– Umiał żyć w trudnych warunkach, TP, 19 X 1975, nr 42 ( Na beatyfikację o. Eugeniusza de Mazenoda; tekst specjalny, tytuł zmieniony przez cenzurę).
– Eugeniusz Karol de Mazenod, hasło do Encyklopedii Katolickiej, IV, Lublin 1983
– Człowiek z ognia, wichru i pragnień, Zeszyty ODiSS, Lipiec 1986, nr 154, s.64-76
– Pewna rocznica polskich oblatów i nie tylko… Toronto, Ont., 18 V 1978 – dla „Głosu Polskiego”. Przybycie do Kanady pierwszego polskiego oblata, o. Wojciecha Kulawego OMI
-W 80-lecie pracy polonijnej polskich oblatów w Kanadzie, „Głos Polski” Toronto, 25 maja(May)1978 (Cz. I); Cz. II ,(Dokończenie) 1 czerwca (June) 1978
– Jubileuszowe refleksje w 75-lecie parafii św. Stanisława Kostki w Toronto. Toronto, Ont., 3 X 1986 – dla „Głosu Polskiego”
– Życie dla innych (o. Joachim Michałowski OMI), „Głos Polski”, 23-29 IX i 30 IX – 6 X 1986,
– Myśląc o jubileuszu kapłańskim duszpasterza polonijnego (o. J. Michałowski OMI), Toronto, Ont., 4 X 1986 – dla „Głosu Polskiego”
– Polscy oblaci i Kanada, Poznań, 25 maja 1988
– Polska bliżej Kanady, Refleksje po wizycie duszpasterskiej Prymasa Polski, kard. Józefa Glempa w Kanadzie, Misyjne Drogi, nr 2/1987,s. 40-45
– Biskup Grandin – kilka pożytecznych zbliżeń, Posłowie, do: Frank J. Dolphin, Biskup Zachodniej Kanady, Katowice 1993, s.224-246
– Istotne elementy odnowy w Duchu Świętym w Drugim Liście do Koryntian 3,14-4,8. Kwartalnik „Collectanea Theologica”, 2/1988
– Oblaci Maryi Niepokalanej, Gość N.,(Zakony w Polsce) 18 VI 1978
– Oblaci w służbie polskiej emigracji, Nasza Rodzina, 11/1975, s. 13-14
– Szczególne oblicze Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów MN. (prezentacja w Radiu Watykańskim, 9 X 1981)
– Prowincja polska oblatów MN, Obra 1988, s. 46
– Człowiek z ognia, wichru i pragnień, Zeszyty ODiSS, Lipiec 1986, nr 154, s.64-76
– Oblaci polscy i polska prowincja misjonarzy oblatów MN,( Posłowie do „Z wiatru i ognia”), Płock 1975, s 111- 134
– Bł. Eugeniusz i przedłużenie charyzmatu w aspekcie ruchu „Facolari”, (Posłowie do książki „Wybrał ubogich”), Poznań 1983, s. 223 – 243
– Dom macierzysty oblatów miejscem odnowy, dla MD 1994
– Zbliżenie się Świętego (Po kanonizacji o. Założyciela), dla MD, 4 I 1996
– To był dobry Pasterz, Posłaniec św. Teresy, 5 / 2003, s. 6-7
– Ojciec i Pasterz z sercem Pawłowym, Echo Kat., nr 14, 2011
– „Jestem na wierzchołku góry”, Echo Kat., nr 15, 2011
-Les Oblats Polonais reconnaissants, „Pôle et Tropiques”, N. 12, decembre 1983, s. 284-285. Miesięcznik wydawany w Lyonie, Francja. Na ręce red. o. Noël Leca OMI podziękowanie czytelnikom pisma za „Pomoc dla Polski” w czasie stanu wojennego.
– Moc jedności, MD 3/ 1983. s. 37-38. Rytm życia i pracy misjonarzy w Kamerunie.
– Przedmowa do: o. Walenty Zapłata OMI, Z Kamerunu piszą, Poznań 1985
– Duszpasterstwo polonijne Misjonarzy Oblatów MN we Francji i w Belgii, Misyjne Drogi, 4/1983,s. 52-58
– Un Oblat Polonais meurt en Russie, „Apostolat”, Septembre 1988: . p.11 (Z jego odejściem zmniejszył się obszar Polskiej Prowincji Oblatów. Sylwetka o. Wojciecha Nowaczyka OMI dla miesięcznika wydawanego w Kanadzie Wsch.)
– Wspomnienie o Ojcu Wojciechu Nowaczyku OMI, MD nr 2/1984, s. 50
– Sekret bezrękiego brata, MD, 1/1984, s.37-39 i 2/1984, s.54-58
– Szukając pracy, znalazł powołanie. Rzecz o słudze Bożym br. Antonim, MD nr 4 / 2007, s. 34-36
– Misja brata Antoniego, Gość N. nr 29, 20 lipca 1997
– Brat Antoni Kowalczyk, czyli chryzmat służenia. Tekst napisany w grudniu 1990 na prośbę Postulacji Generalnej w Rzymie, do wydania zbiorowego, prezentującego kandydatów na ołtarze.
– Brat Antoni Kowalczyk, czciciel św. Józefa. Referat na doroczne czuwanie braci zakonnych na Jasnej Górze 1 marca 1989
-Brat Antoni, na drugie imię – AVE, Lublin, 1988
-Dobry Polski Brat Antoni, Lublin 1997
– Sous le signe de Marie – Pod znakiem Maryi. O polskiej pobożności maryjnej i peregrynacjach, „Apostolat” (miesięcznik wyd. w Kanadzie Wsch.) , Septembre 1988, s. 6
– Powitanie encykliki „Matka Odkupiciela”, MD 3 /1987, s. 2-4
– Jubileusz Chrztu Litwy (i beatyfikacja Jerzego Matulewicza), MD 4/ 1987, s.52-56
– Dla trędowatych stałem się trędowatym. W setną rocznice śmierci o. Damiana, MD 3 /1989, s. 50-54
-Sprzeciw wobec określenia papieskiej pielgrzymki jako sentymentalnej, Słowo-Dziennik Katolicki, Listy do redakcji, nr 92, 27 VI 3 – VII 1997
-Józefa – Rafała Kalinowskiego „ruch w górę”, MD 2 /1992, s. 51-53.( Po kanonizacji bł. Rafała).
-Chwała Bożego Miłosierdzia, MD 4 / 1993, s. 12-14. (Beatyfikacja s. Faustyny).
– Myśląc o kodeńskim Karmelu, MD 2 /1998, s. 42-43
– W drugą rocznice poświęcenia kościoła karmelitanek Oświęcimiu, MD 1 /1999, s. 24-25
-Moja Alma Mater Obrensis… Mozaika Obrzańska. Numer Specjalny 42/112, 75-lecie
Scholastykatu w Obrze 2001, s.30-36
– Ze światłem Bożego Miłosierdzia, Mozaika Obrzańska, 2 /2003, s. 36-38
– Duch Święty przychodzi niespodzianie, Cz. I, Mozaika Obrzańska, 3 / 2004, s.33-35;
Cz. II, Mozaika Obrzańska , 4 / 2004, s.50-51
– Postawy magiczne w naszym życiu; W: Jak wychowywać? X Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców, Siedlce, 8 września 2001, s. 32 – 41. Wykład wygłoszony na spotkaniu formacyjnym Nauczycieli Rodziców i Wychowawców w kaplicy matki Bożej Kodeńskiej w Siedlcach dnia 7 maja 2001
– Refleksja nad współczesnym terroryzmem i terrorem; W: X Siedleckie Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców, Siedlce, 8 września 2001, s.21-34. Wykład wygłoszony w katedrze siedleckiej na comiesięcznym spotkaniu formacyjnym Nauczycieli Rodziców i Wychowawców dnia 3 grudnia 2001
– Pedagog pośród świata propagandy i świata manipulacji. W: Materiały z XIII Siedleckiego Forum Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców 18 września 2004. Siedlce, 17 września 2005, s.21-35
– Pasja? To więcej niż film. W: jw. Materiały z XIII Siedleckiego Forum… s. 43-46
– Wobec ruchu New Age, Aspekty, Kat. Pismo Gorzowskie, 11(88), listopad 1993, s. 20-21
– Nad tomikiem poezji Andrzeja Kiejzy „w mieście L.”, Kodeń, 15 X 2004, na benefis w Lublinie
– Stopy niosących Dobrą Nowinę (O misjonarzach na Madagaskarze), Niepokalana/ L’Immaculée-Mensuel, 1 /1983, s. 19-20 i 2 /1983, s.53-54 (Dokończenie)
– Garść wrażeń z podróży misyjnej, Niepokalana/ L’Immaculée-Mensuel, 6/1985, s. 151-155
-TRZECIA PODRÓŻ: cykl artykułów pisanych w 1972 i 1973 na prośbę o. Leona brzeziny OMI, redaktora pisma polonijnego w Paryżu: „Głos Katolicki. Tygodnik Wychodźstwa”; drukowane w październiku i potem w marcu ’73:
1- Nieznani znajomi
2- W Vaudricourt o dwa dni za późno
3 – Bliżej Polaków, dalej od Polski
4 – Dziękuję za czas i uśmiech
5 – „A ci, co giną w boju…”
6 – W stronę Polski
7 -Lourdes. A jednak to miejsce jest święte
– Gdy rok znaczy więcej niż 20 lat czyli Stella Maris 1973. Głos Kat., Tyg., wrzesień ‘73
– Dzień pełen nadziei (Wrażenia z XV Festiwalu Katolickiej Młodzieży Polskiej w Belgii 14 września1975), Głos Kat. Tyg., nr 43, 23 października 1975
– Z rozważań pośród bieli ( Instytut św. Kazimierza w Vaudricourt centrum „Pomocy dla Polski”,
Niepokalana/ L’Immaculée – Mensuel, 2/1982
– Czy trudno być misjonarzem? Homilia we Mszy św. Radiowej w kościele Św. Krzyża w W-wie. 20 X 1985; Papieskie Intencje Misyjne, nr 2 – marzec-kwiecień 1986, s.2-3
– Adwentowe zamyślenia, Posłaniec św. Teresy, 1 / 1998, s.3
– Religia. Pacierz – paciorek – modlitwa, Posłaniec…, 1 / 1998, s. 5
– Religia („Bóg objawił się w ciele”). Posłaniec…, 2/ 1998 , s. 5
– Rok Boga Ojca, Posłaniec…, nr 3, 1 / 1999, s. 5
– Bóg Ojciec – przebaczający, Posłaniec…, nr 4, 2 / 1999, s. 5
– Alleluja Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Posłaniec…, nr 5, Wielkanoc 1999, s.6-7
– Czy litania się przestarzała? Posłaniec…, nr 6, 5 / 1999, s. 5-6
– Serce Jezusa, źródło życia i świętości – w Duchu Świętym, Posł., nr 7, 6 / 1999, s. 5-6
– Ojciec Józef Cebula w gronie męczenników, Posł., nr 8, 7 / 1999, s. 4
– Jak wróbel i jaskółka, Posł., nr 8, 7 / 1999, s. 5
– Ludzie różańcowi, Posł., nr 10, 10 / 1999, s. 4-5
– Na progu Wielkiego Jubileuszu, Posł., nr 11, 11/1999, s.3
– Wielki Jubileusz czasem duchowej przemiany, Cz. 1, Posł., nr 12, 12 /1999, s. 3
– Wielki Jubileusz czasem duchowej przemiany, Cz. 2, Posł., nr 13, 1 / 2000, s. 3
– Zwiastowanie Pańskie. Tajemnica Wcielenia – Święto Życia Posł., nr15, 3 / 2000, s. 3
– Jeszcze o odpustach – bardziej po ludzku, Posł., nr 15, 3 / 2000, s. 6-7
– W radości Zmartwychwstałego, Posł., nr 16, Wielkanoc 2000, 3-4
– Pielgrzymowanie do domu Ojca, Posł., nr 18, lipiec-sierpień 2000, s. 3-4
– Śmierć – tajemnic Paschy i Komunii, Posł., 21, listopad 2000, 4-5
– Post chrześcijański, Posł., nr 26, marzec 2001 s. s-4
-Przygotować serca przed wielką wizytą. Art. do gazety paraf. w Kijowie przed przyjazdem Jana Pawła II, pisany w lutym 2001
-„Jak dugo pozostajemy w ciele…” Kazanie na urocz. pogrzebowej o. Piotra Sadownika w Kodniu, 30 marca 2004, Posł., Wyd. Specjalne – okolicznościowe, marzec/kwiecień 2004, s.III-V
– Błogosławiony Bóg w miłosierdziu swoim, Posł., 4 / 2004, 9-11
– Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Pani, Posł., 6 /2004, s. 12-13
-„ Pytanie stale obecne wżyciu: Mój Jezus” (Fragm. Homilii pożegnalnej, Posł., 7 / 2004, s. 8- 10
– Patrząc wstecz i przed siebie, Posł., Wyd. Specjalne – wrzesień, nr 1 / 2008, s. 7-8
– Teksty pieśni religijnych – kościelnych, drukiem np. w: Ks. Stanisław Wódz OMI, Uwielbiajmy Pana, Kodeń 1007
– Maj – miesiąc Maryjny czy Maryja majowa?, Królowa Pokoju (Wrocław-Popowice), nr 4, maj 2010, s.4-5
– Pierwsze soboty – prawdziwy ratunek, Nasz Dziennik, 10 XII 2013
– Siostra Łucja, jakiej nie znamy, NDZ, 12 II 2014
– Święty Józef w orędziu fatimskim, NDZ, 19 II 2014
– Fatimski szlak Jana Pawła II, NDZ, 3 IV 2014
– Ostania wizjonerka, NDZ, 13 II 2015
– Orędzie fatimskie na polskie dziś, NDZ, 12 V 2015
6 FATIMSKICH WEZWAŃ:
1 – Przede wszystkim Bóg, NDZ, 23 VI 2015
2 – Wierzę i adoruję, NDZ, 30 VI 2015
3 – Apel Serca Maryi, NDZ, 7 VII 2015
4 – Droga ocalenia, NDZ, 21 VII 2015
5- Niebo ma swój kalendarz, NDZ, 28 VII 2015
6- Siódme objawienie, NDZ, 11 VIII 2015
– O głębszą więź z duszami czyśćcowymi, NDZ, 30 X 2015
– Droga Krzyżowa dla dzieci i dorosłych, NDZ, 12 II 2016
– Wysłannik Nieba. Stulecie objawień Anioła Pokoju w Fatimie, NDZ, 13 V 2016
FATIMA: ODRABIAJMY LEKCJE ANIOŁA POKOJU:
1 – Zwiastun orędzia, NDZ, 17 V 2016
2 – Anioł Pokoju zaczyna swoją misję, NDZ, 24 V 2016
3 -Z Aniołem w obliczu Boga, NDZ, 31 V 2016
4 – Anioł wzywa do wspólnoty, NDZ, 7 VII 2016
5 – Orędzie modlitwy i ofiary, NDZ, 14 VI 2016
6 – Z Aniołem przed Bogiem Trójcą, NDZ, 21 VI 2016
7 – Anioł uczy czcić Jezusa Ukrytego, NDZ, 5 VII 2016
8 – Duchowa przemiana pastuszków, NDZ, 12 VII 2016
9 – Początek nowego świata, NDZ, 19 VII 2016
– Moje plany kształtował Bóg. Rozmowa z o. L.G.OMI z Kodnia, 11-12 VI 2016_ MEDYTACJE PIERWSZOSOBOTNIE:
1 – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, NDZ, 4-5 VI 2016
2 – Nawiedzenie św. Elżbiety, NDZ, 2-3 VII 2016
3 – Narodzenie Pana Jezusa, NDZ, 6-7 VIII 2016
4 – Ofiarowanie Jezusa w świątyni, NDZ, 3-4 IX 2016
5 – Znalezienie Jezusa w świątyni, NDZ, 1-2 X 2016
6 – Chrzest Jezusa w Jordanie, NDZ, 5-6 XI 2016
7 – Objawienie Jezusa na weselu w Kanie, NDZ, 3-4 XII 2016
8- Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia, NDZ, 5-6 I 2017
9 – Przemienienie na Górze Tabor, piątek, NDZ, 3 lutego 2017
10- Ustanowienie Eucharystii, piątek, NDZ, 3 marca 2017
11 – Modlitwa Jezusa w Ogrójcu, NDZ, 31 marca 2017
12 – Biczowanie Pana Jezusa, 5 maja NDZ, 2017, s.17
13 – Ukoronowanie Jezusa cierniową koroną, NDZ, 2 czerwca 2017.s. 18
14 – Droga Krzyżowa Zbawiciela
15 – Jezus na krzyżu umiera

– Całe życie w służbie Nieba, NDZ, 13 lutego 2017, s. 14-15
– Droga Krzyżowa w 100-lecie objawień fatimskich, NDZ, 3 marca 2017
– Z Jezusem na Drodze Krzyżowej, NDZ, 10 marca 2017
– Droga Krzyża drogą życia (wg wyd. 1996), NDZ, 24 marca 2017, s. 16-17
– Objawiała się Matka kochająca i zatroskana, NDZ, 13 – 14 maja 2017, s.7 – 9

-Z Jezusem w Ogrodzie Oliwnym, medytacja. Koronis, Bydgoszcz, 2017, s. 20
– Rozważania tajemnic różańcowych. Medytacje na pierwsze soboty miesiąca. Wyd. AA Kraków2018,
s.120
– Wywiezienie i powrót Matki Bożej Kodeńskiej, Calamus Biała Podl., 2019, s.184
– 6 tajemnic Męki Pańskiej. Rozważania pasyjne. Wyd. AA Kraków 2020, s. 88
-Wywiezienie i powrót Matki Bożej Kodeńskiej. Wyd. poszerzone. Poznań 2020, s.176
– „Wybrałam sobie to miejsce” (W 90. r. powrotu Obrazu MBK), NDZ 4 IX 2017
– Komentarze do perykop ewangelicznych. Agenda Biblijna Verbinum 2011 (w dwu formatach)
– W duchowej jedności narodu z Papieżem Franciszkiem, Posłaniec św. Teresy nr 3/2013

KONTAKT

AdresDom Zakonny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej,
ul. Rynek 1, 21-509 Kodeń

Nr rachunku: 21 8037 0008 0390 0912 2000 0010

Numer telefonu: 83 375 41 19
E-mail:

Strony internetowe: www.koden.com.pl
Strona projektu: www.odkryj.koden.com.pl www.rewitalizacja-koden.oblaci.net,

DZIAŁALNOŚĆ MISJONARZY

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej to rodzina zakonna, w której w braterskiej wspólnocie żyją i pracują kapłani i bracia.
Założył ją, w 1816 roku, św. Eugeniusz de Mazenod, polecając swym duchowym synom nieść Ewangelię, aż po krańce świata, zwłaszcza ludziom ubogim.
Szczególną rolę w życiu i posługiwaniu Oblatów spełnia Maryja – Wzór i Strażniczka naszego powołania. Jej służymy także w kodeńskim sanktuarium.