Dziesiąta Niedziela Zwykła 09.06.2024
8.00

Bazylika

1.       O Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla przyjaciół,  dobrodziejów i ich rodzin oraz zdrowie dla Mieszka, Stanisława i Niny.

2.      Za ++ Leonarda, Wojciecha, Ludwika, Anielę, Aleksandra, Wandę i Bronisławę.

3.      Za ++ Władysława w 24 rocz. śmierci i Władysławę Sołoduszkiewiczów.

4.      Za + Wacława Stańko (gregorianka).

 

10.00  

Kalwaria

1.       Rocznice urodzin:  w 1 rocz. Magdaleny, 2 r. Szymona Huka, 3 r. Hani, 5 r. Tomasza, 6 r. Łucji Świderskiej, 13 r. Aleksandry Rędziak, 18 r. Zosi, 18 r. Michała, 26 r. Pawła, 29 r. Joanny, 30 r. Karola, 30 r. Dawida, 50 r. Katarzyny i 50 r. Roberta Sajnaja, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK na dalsze lata życia.

 

10.30 Bazylika 1.       W 6 rocz. ślubu Iwony i Krzysztofa z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia.

2.      Dziękczynno – błagalna  o Boże błog., zdrowie i opiekę MBK dla rodzin: Oleksików, Marczuków, Falkiewiczów i Nestorowiczów.

3.      O dary Ducha Świętego i opiekę MBK dla rodziny Kędrów.

4.      Za + Zofię Celińską w 13 rocz. śmierci i ++ Reginę, Władysława, Tadeusza i Mariana.

 

12.00

Bazylika        

1.       Rocznice Ślubu: w 30 rocz. ślubu Urszuli i Wojciecha, 34 r. Bogumiły i Andrzeja, 38 r. Danuty i Leszka Kasprowicz, 40 r. Jadwigi i Jana Borkowskich, 40 r. Zofii i Jarosława, 45 r. Krystyny i Edwarda Drzymalskich, 45 r. Elżbiety i Tadeusza Tarasiuków, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia.

2.      W 50 rocz. urodzin Zbigniewa oraz z okazji urodzin Tymoteusza, Maksymiliana, Konstantego i Adama o Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

3.      W 40 rocz. urodzin Katarzyny, o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata życia.

4.      Za ++ rodziców: Edmunda i Antoninę Filipków.

5.      Za ++ Jadwigę, Kazimierza, Stanisława, Ryszarda oraz ++ rodziców i rodzeństwo z rodzin: Tomczyków, Jędrzejewiczów i Płatosów.

 

17.00      

Bazylika

1.       Za + Krzysztofa Wasilewskiego w 2 rocz. śmierci oraz ++ rodziców z obojga stron: Czesława i Genowefę, Józefa i Halinę.

2.      Za + Jana Cymbalińskiego – int. od brata Zdzisława z żoną i dziećmi.

3.      Za + Alicję Żawkę (gregorianka).

4.      Rez.

Poniedziałek 10.06.2024
7.00

 

1.       O Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski dla Danuty.

2.      Wynagradzająca za grzechy Polaków i z prośbą o Boże błog., uczciwych rządzących, opiekę MBK i Trójcy Przenajświętszej dla Ojczyzny (nowenna).

3.      Za + Stanisławę Jarocką.

4.      Za + Zdzisława.

5.      Za + Wacława Stańko (gregorianka).

 

10.30 1.       O Boże błog. i opiekę MBK dla ks. kapelana Pawła Lamparskiego i tych którzy korzystają z jego posługi duszpasterskiej w Zakładzie Karnym w Radomiu.

2.      Za śp. Wojciecha Krasuskiego.

18.00 1.       W 5 rocz. ślubu Aleksandry i Kamila o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata życia.

2.      W pewnej intencji.

3.      Za + Jerzego Ostapczuka w 2 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców z obojga stron.

4.      Za + Mariannę Szkodzińską – int. od dzieci.

5.      Za + Michała Rabczuka – int. od Marcina Domagały z rodziną.

6.      Za + Alicję Żawkę (gregorianka).

Wtorek 11.06.2024

Wspomnienie św. Barnaby, Apostoła

7.00 1.       Wynagradzająca za grzechy Polaków i z prośbą o Boże błog., uczciwych rządzących, opiekę MBK i Trójcy Przenajświętszej dla Ojczyzny (nowenna).

2.      O pomyślny przebieg operacji dla Haliny.

3.      O nawrócenie zatwardziałych grzeszników a szczególnie za tych którzy stracili nadzieję w Miłosierdzie Boże oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

4.      Za + Franciszkę Gładoch – int. od rodziny Płandowskich.

5.      Za + Wacława Stańko (gregorianka).

 

10.30 1.       Za Ojczyznę o opiekę Matki Bożej Królowej Polski.

2.      Za + Andrzeja Puka w 2 rocznicę śmierci.

 

18.00 1.       W 1 rocznicę urodzin Bernarda o Boże błog., zdrowie, opiekę MBK i Anioła Stróża.

2.      Z okazji 45 rocz. urodzin Dariusza i 65 rocz. urodzin Jana, o Boże błog. i opiekę MBK w dalszym życiu dla nich i całej rodziny.

3.      W int. Bialskich Amazonek i ich rodzin przez wstawiennictwo MBK prosimy o dar zdrowia i potrzebne łaski a ++ Amazonkom o dar Nieba.

4.      Za + Jana Witkowicza – int. od chrześniaka Piotra z rodziną.

5.      Za ++ Stanisławę i Eugeniusza Mojzów – int. od córki z rodziną.

6.      Za + Alicję Żawkę (gregorianka).

 

Środa 12.06.2024
7.00 1.       O Boże błog., zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla s. Mateuszy.

2.      Wynagradzająca za grzechy Polaków i z prośbą o Boże błog., uczciwych rządzących, opiekę MBK i Trójcy Przenajświętszej dla Ojczyzny (nowenna).

3.      Dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę MBK dla Małgorzaty z okazji urodzin.

4.      O zgodę i pojednanie małżonków Dominiki i Artura.

5.      O łaskę nawrócenia i uwolnienia z nałogów, spokojną i szczęśliwą pracę dla Adriana.

6.      Za ++ Jadwigę, Huberta i Władysława Karkowskich, Reginę i Antoniego Dragunów, Anielę i dusze w czyśćcu cierpiące.

7.      Za + Wacława Stańko (gregorianka).

8.      Za + Alicję Żawkę (gregorianka).

 

10.30 1.       O Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla Heleny Buczyńskiej z okazji urodzin i imienin.

2.      Za dusze w czyśćcu cierpiące.

3.      Za ++ Ryszarda, Pawła, Marię, Celinę, Mieczysława, Annę, Piotra, Eugenię, Jana, Włodzimierza, Zofię, Marię, Jana, Zofię, Matrona, Bazylego i Melanię.

 

18.00 ·         Intencje zbiorowe:

·         O zdrowie dla o. Michała.

·         O zdrowie dla Stanisława i Eugeniusza.

·         Za Ojczyznę i o pokój na świecie.

·         W 11 rocz. urodzin Antosi o Boże błog. i opiekę MBK na każdy dzień życia.

·         W 40 rocz. urodzin syna Przemysława, o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata życia.

·         O Boże błog. i opiekę MBK dla Ryszarda z okazji urodzin – int. od żony Heleny.

·         O szczęśliwe rozwiązanie dla córki Oli – prosi mama.

·         Za wstawiennictwem MBK, św. Jana Pawła II i św. Faustyny o Miłosierdzie Boże i światło Ducha Świętego dla Marka.

·         O wytrwanie w trzeźwości dla Grzegorza, opiekę MBK i Boże błog. dla Kasi i Adama.

·         O uzdrowienie Wojciecha i wszelkie potrzebne łaski na każdy dzień.

·         O uzdrowienie  Małgorzaty i wszelkie potrzebne łaski na każdy dzień.

·         O łaskę zdrowia i uleczenia z choroby nowotworowej dla Moniki.

·         O zdrowie i opiekę MBK dla Beaty.

·         O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Sławomira.

·         O łaskę zdrowia i pomyślny przebieg leczenia dla Doroty – int. od siostry.

·         W int. rodziców Jana i Zofii o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MBK.

·         W int. dzieci komunijnych, ich rodziców, ks. proboszcza i katechetów z parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostrowie Lubelskim o Boże błog. i opiekę MBK.

·         O zdrowie dla siostry Wiesławy oraz jej męża i córki, uzdrowienie relacji między nimi i łaskę głębokiej wiary.

·         Dziękczynna za otrzymane łaski oraz o szczęśliwy pobyt i powrót dla córki.

·         O zdrowie i Sakrament Małżeństwa dla Pawła i Agnieszki.

·         O zdrowie dla Piotra i jego rodziny.

·         O Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Emilii i Artura Koniuszewskich, Barbary i Marcina Gromadzkich z dziećmi.

·         W int. syna Jakuba o zdrowie i uwolnienie z nałogu, opiekę MBK i potrzebne łaski.

·         W intencjach Krzysztofa.

·         Za dusze w czyśćcu cierpiące.

·         Za + Romana Czubko w rocznicę śmierci.

·         Za + Mieczysława Stempina.

·         Za + Jolantę Wojtasiak.

·         Za ++ Szymona w 19 rocz. śmierci i Annę Parchomiuków, Stanisławę i Kazimierza Mirończuków.

·         Za ++ Janinę Lembryk w 4 rocz. śmierci i Piotra Lembryka.

·         Za ++ Zygmunta i Franciszka Jakubiaków.

·         Za ++ Genowefę, Aleksandra i Barbarę z rodziny Wołoszków.

·         Za ++ Annę i Grzegorza Połaskich, Władysławę Zeszczuk, Janusza Matejkę, Jana i Anielę Termenów.

 

   Czwartek 13.06.2024

Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, Prezbitera i Doktora Kościoła

7.00

 

 

1.       Przebłagalna za grzechy w rodzinie.

2.      O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla córki Marleny.

3.      W int. Moniki i Dawida oraz ich dzieci o nawrócenie, opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski w życiu.

4.      Za ++ rodziców: Antoninę i Waleriana oraz dziadków z obojga stron.

5.      Za ++ Julię, Michała, Marię i Janinę.

6.      Za + Wacława Stańko (gregorianka).

 

10.30 1.       Do MBK z prośbą o Boże błog. w pracy dla mieszkańców Gminy Kodeń i Gminy Drelów, wszystkich pracowników firmy WIPASZ oraz wszystkich zaproszonych gości.

2.      Za Ojczyznę i dzieci Różańca Róż z Piszczaca.

3.      Za wstawiennictwem św. Antoniego o zdrowie i trzeźwość w rodzinie.

 

18.00 1.       Za ++ Albertę i Jana Hałaszków.

2.      Za ++ Edwarda w rocznicę śmierci, Stanisławę i Czesława Kuszneruków oraz ++ z rodziny Maciejów.

3.      Za + Tadeusza Maksymiuka – int. od Grażyny Babkiewicz z rodziną.

4.      Za + Kazimierę Osypiuk – int. od Mirosława z rodziną.

5.      Za + Alicję Żawkę (gregorianka).

 

 Piątek 14.06.2024

Wspomnienie bł. Michała Kozala, Biskupa i Męczennika

 
7.00 1.       Dziękczynno – błagalna o Boże błog. i opiekę MBK dla Beaty – int. od koleżanek z pracy.

2.      Dziękczynno – błagalna z prośbą do MBK o łaskę zdrowia i wiary dla Maryli.

3.      Za + Honoratę.

4.      Za + Aleksandrę Łukaszuk.

5.      Za + Helenę Łotson.

6.      Za + Wacława Stańko (gregorianka).

 

 
10.30 1.       O Boże błog. i opiekę MBK dla Pauliny, Wojciecha i Róży.

2.      Za ++ Irenę, Czesława, Mariannę, Eugeniusza, Mariannę i Kazimierza.

 

 
18.00

 

1.       W 52 rocz. urodzin Agnieszki i 14 rocz. urodzin Gabrysi z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę MBK na dalsze lata życia.

2.      Za + Czesława Dejneka w rocznicę śmierci.

3.      Za ++ Czesława i Sabinę Witkowiczów oraz rodziców z obojga stron.

4.      Za + Marka Gorala – o radość życia wiecznego.

5.      Za + Annę Tyszczuk – int. od męża.

6.      Za + Alicję Żawkę (gregorianka).

 
       Sobota  15.06.2024
7.00 1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      W int. Tomasza o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK.

3.      Za ++ Mariannę i Wacława.

4.      Za + Józefę Jeżewską.

5.      Za + Wacława Stańko (gregorianka).

 

10.30

 

1.       Za ++ Józefa i Cecylię Deneków.

2.      Za + Waldemara Magra – int. od córki Agaty z mężem Bogusławem i córkami: Natalią i Emilią.

 

18.00 1.       W  30 rocz. urodzin Magdaleny i 25 rocz. urodzin Bartłomieja, o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK na dalsze lata życia.

2.      W int. Marty w rocznicę urodzin z podziękowaniem za dar życia i z prośbą o zdrowie,  Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK na dalsze lata życia.

3.      Za ++ Pawła Romańczuka w 10 rocz. śmierci, Jana Kiryluka w 1 rocz. śmierci i Teresę Kiryluk w 26 rocz. śmierci.

4.      Za ++ Stanisławę i Bolesława Bytofów oraz ++ z rodziny Wantusiaków i Bytofów.

5.      Za ++ Marię Czerniak i Bonifacego Milewskiego.

6.      Za + Alicję Żawkę (gregorianka).

 

 Jedenasta Niedziela Zwykła 16.06.2024
8.00 Bazylika 1.       W 13 rocznicę święceń kapłańskich ks. Błażeja Samociuka, o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK w dalszej posłudze kapłańskiej.

2.      Za ++ Floriana, Leokadię i Eugeniusza z rodziny Zań i dziadków z obojga stron.

3.      Za ++ Marię i Barbarę Bijakowskie oraz Helenę Sowińską.

4.      Za + Wacława Stańko (gregorianka).

 

10.00

Kalwaria

1.       W 20 rocz. urodzin Karoliny i 23 rocz. urodzin Magdaleny i Mateusza, o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK na dalsze lata życia.

 

10.30   Bazylika 1.       Za + Eugeniusz Sikorę w 24 rocz. śmierci oraz ++ z rodziny Sikorów i Magrów.

2.      Za ++ Helenę Wierzbicką oraz jej rodziców: Antoninę i Jakuba.

3.      Za + Jana Cymbalińskiego – int. od cioci Janiny.

4.      Za + Danutę Wolską – int. od bratowej Alicji z rodziną.

12.00    Bazylika 1.       W 7 rocz. ślubu Moniki i Ludwika, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą opiekę MBK, Boże błog. i dary Ducha Świętego na dalsze lata życia oraz szczególną opiekę nad ich synem Mikołajem.

2.      Za + Kazimierza Sosnowskiego w 15 rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny Sosnowskich i Oleksików.

3.      Za + Marcina Ziomka w rocznicę śmierci.

4.      Za ++ Zofię i Eugeniusza Starzyńskich – int. od Gabrieli i Bogumiły z rodzinami.

 

17.00  Bazylika 1.       Za Parafian

2.      Za dusze w czyśćcu cierpiące.

3.      Za + Bożenę Denicką.

4.      Za ++ Irenę i Piotra Siłakiewiczów.

5.      Za + Alicję Żawkę (gregorianka).