Czwarta Niedziela Wielkanocy 21.04.2024
  8.00

Bazylika

1.       Za ++ rodziców: Genowefę i Bolesława Michalczuków oraz dziadków z obojga stron.

2.      Za ++ Władysławę Sołoduszkiewicz w 32 rocznicę śmierci i Władysława Sołoduszkiewicza.

3.      Za ++ Wandę, Bronisławę, Leonarda, Wojciecha, Ludwika i Aleksandra.

4.      Za + Marka Gorala (gregorianka).

 

  10.00  

Bazylika

1.       W 3 rocz. urodzin Laury i kolejną rocznicę urodzin Kacpra, z podziękowaniem za dar życia i z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK na każdy dzień.

2.      O Boże błog., opiekę MBK, zdrowie i potrzebne łaski dla syna, córek, zięciów, wnuków i prawnuków.

3.      Za ++ Franciszkę i Jana Micewiczów.

4.      Za + Bożenę w 4 rocznicę śmierci.

 

  12.00

Bazylika        

1.       W int. Jerzego z okazji imienin o Boże prowadzenie i opiekę MBK.

2.      Z okazji urodzin Marty, Piotra i Aleksandry o Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski na dalsze lata życia.

3.      Dziękczynno – błagalna o Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla rodziny Lewkowiczów.

4.      Za ++ Józefa, Janinę, Józefę, Stanisława i Henryka Seroczyńskich, Konstantego i Józefę Świderskich oraz Stanisława Koszołko.

 

  17.00      

Bazylika

1.       W 42 rocz. ślubu Marii i Edwarda, 11 rocz. Elżbiety i Piotra oraz kolejną rocznicę Małgorzaty i Marcina, o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia.

2.      Dziękczynno – błagalna w rocznicę urodzin Weroniki, o Boże błog. i opiekę MBK w dalszym życiu.

3.      Za + Jana Cymbalińskiego – int. od chrześnicy Anny z rodziną.

4.      Za ++ Jana i Natalię Gawryluk, Irenę, Marcina i Zygmunta Hordejuk, Wandę i Edwarda Oleksik, Bronisławę, Cezarego, Wiesława i Elżbietę Jachowicz, Danutę Nawrot, Henryka Mironiuka i Zofię Rozenberg.

5.      Za + Emilię Stankiewicz (gregorianka).

 

  Poniedziałek 22.04.2024
  7.00

 

1.       O wypełnienie Jasnogórskich ślubów Narodu, o światło Ducha Świętego na Ojczyznę, opiekę MB Królowej Pokoju, o pokój w Ojczyźnie i wiarę dla Polaków (nowenna).

2.      W 40 rocz. ślubu Wandy i Leszka Dąbrowskich, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia.

3.      O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Justyny i całej rodziny.

4.      O Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla Agnieszki i Wojciecha.

5.      W int. Adama Romańczuka, dziękczynna za łaskę życia.

6.      Za + Emilię Stankiewicz (gregorianka).

 

  18.00 1.       W 90 rocznicę urodzin Krystyny Lichaczewskiej, z podziękowaniem za przeżyte lata i otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę MBK.

2.      O Boże błog., opiekę MBK, zdrowie i potrzebne łaski dla Patrycji Niedrzyckiej.

3.      Za + Ryszarda Stawczyka – int. od syna Roberta.

4.      Za ++ Halinę i Ryszarda Sprychów, Teresę i Jana Jędrzejczaków.

5.      Za ++ Władysławę, Ryszarda, Andrzeja i ++ z rodzin: Różanowskich, Pawłowskich, Gawłowskich i Frankowskich.

6.      Za + Marka Gorala (gregorianka).

 

  Wtorek 23.04.2024

Uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, Głównego Patrona Polski

  7.00 1.       W int. Marity i Łukasza w 25 rocznicę ślubu, o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia – int. od rodziców.

2.      O uzdrowienie ze zranień i łaskę przebaczenia dla Marty i pojednanie z Jakubem.

3.      Za dusze w czyśćcu cierpiące.

4.      Za + Mariannę Bogusz w 2 rocznicę śmierci.

5.      Za + Zofię Gliszczyńską – o radość życia wiecznego.

6.      Za + Emilię Stankiewicz (gregorianka).

 

  18.00 1.       Dziękczynno – błagalna w 66 rocznicę urodzin Danuty o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata życia.

2.      Dziękczynno – błagalna za dar życia i otrzymane łaski w rocznicę urodzin Anny, prosząc o Boże Miłosierdzie, dary Ducha Świętego i stałe wstawiennictwo MBK na dalsze lata życia.

3.      Za + ks. Jerzego Przychodzenia.

4.      Za + Stanisława Jojczuka w rocznicę śmierci.

5.      Za + Marka Gorala (gregorianka).

 

  Środa 24.04.2024
  7.00 1.       Z okazji 25 rocznicy ślubu Katarzyny i Krzysztofa z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski i z prośbą do MBK w wiernym wypełnieniu powołania.

2.      W int. działa Intronizacji Chrystusa Króla Polski.

3.      O łaskę nawrócenia, opiekę MBK i wypełnienie woli Bożej dla Anny.

4.      Za dusze w czyśćcu cierpiące.

5.      Za ++ z rodziny Żabickich i Jędrzejuków.

6.      Za + Emilię Stankiewicz (gregorianka).

7.      Za + Marka Gorala (gregorianka).

 

  18.00 1.       Intencje zbiorowe:

·         O łaskę zdrowia dla o. Michała.

·         O zdrowie dla Stanisława i Eugeniusza.

·         Za Ojczyznę i o pokój na świecie.

·         W 20 rocz. ślubu  Renaty i Zbigniewa Ostapowicz, o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życiu.

·         W 88 rocz. urodzin Janiny Kot, o Boże błog. i potrzebne łaski w dalszym życiu.

·         W 72 rocz. urodzin Grażyny Ciok i 75 rocz. urodzin Mieczysława Cioka, o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata życia.

·         W 60 rocz. urodzin Beaty Melaniuk, o Boże błog. i opiekę MBK w dalszym życiu.

·         W 50 rocz. urodzin Andrzeja Dyrdy z prośbą o zdrowie, opiekę MBK, potrzebne łaski na dalsze lata życia – int. od dzieci.

·         O uzdrowienie z choroby onkologicznej dla Leszka.

·         O zdrowie i pomyślną operację dla Katarzyny.

·         O zdrowie i opiekę MBK dla Macieja.

·         Dziękczynna za dar życia Katarzyny i Karola.

·         O szczęśliwe rozwiązanie dla Małgorzaty,  Boże błog. i opiekę MBK dla całej rodziny.

·         W int. Panu Bogu wiadomej.

·         O zdrowie i wytrwanie w trzeźwości dla Grzegorza.

·         Za wstawiennictwem MBK, św. Jana Pawła II i św. Faustyny o Miłosierdzie Boże i światło Ducha Świętego dla Marka.

·         W pewnej intencji.

·         O nawrócenia grzeszników.

·         Za dusze konsekrowane w czyśćcu cierpiące.

·         Za dusze w czyśćcu cierpiące.

·         Za + Sergiusza Czeberkusa.

·         Za + Mieczysława Stempina.

·         Za + Edwarda Romanowskiego w 8 rocz. śmierci.

·         Za + Janusza Mrozowskiego w 3 rocz. śmierci.

·         Za ++ Jadwigę, Władysława i Huberta Karkowskich, Antoniego i Reginę Dragun, dziadków z obojga stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

·         Za ++ Helenę Konstanciuk i Jadwigę Kucharską oraz ++ z rodzin: Tomczyków, Szczygielskich, Płatosów, Lisów, Jawoszków, Jaroszuków i Zajdów.

·         Za ++ Marię, Witolda, Władysława, Jana i ++ z rodziny Domuciów i Pociejów.

·         Za ++ Bronisławę i Teodora Semeniuk, Mariannę i Władysława Ignatiuk oraz Zbigniewa Kozioł.

·         Za ++ Józefę Huk w rocz. śmierci, Stanisława, Honoratę i Janinę z rodziny Wosztyl.

 

     Czwartek  25.04.2024

Święto św. Marka, Ewangelisty

  7.00

 

 

1.       W 10 rocz. ślubu Katarzyny i Marcina Lis oraz w int. syna Patryka z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata życia.

2.      O zdrowie, Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK dla Katarzyny i Tomasza w 12 rocz. ślubu, Natalii w 4 rocz. urodzin i Alicji w 1 rocz. urodzin.

3.      O Boże błog., dary Ducha Świętego i pomyślność w prowadzeniu gospodarstwa dla rodziny Nasiłowskich.

4.      O Boże błog., opiekę MBK i zdrowie dla Józefa z Włodawy.

5.      O cud uzdrowienia dla Pawła.

6.      Za + Emilię Stankiewicz (gregorianka).

 

  18.00 1.       O Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski dla o. Marka Swata z okazji imienin.

2.      W 26 rocz. ślubu Heleny i Romana Głowackich, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i Boże błog. na dalsze lata wspólnego życia.

3.      W 40 rocz. ślubu Kazimiery i Kazimierza, o Boże błog., opiekę MBK i zdrowie na dalsze lata wspólnego życia.

4.      Za ++ Wiesława i Annę Seheniuk w rocznice śmierci.

5.      Za + Mieczysława Osypiuka w 17 rocz. śmierci.

6.      Za ++ z rodzin: Zelek i Skarbek.

7.      Za + Marka Gorala (gregorianka).

 

 Piątek 26.04.2024  
7.00 1.       Dziękczynna za otrzymane łaski.

2.      O łaskę nawrócenia i uzdrowienia dla Agnieszki.

3.      Za dusze w czyśćcu cierpiące i dzieci zagrożone aborcją.

4.      Za + Grażynę Niedużak.

5.      Za + Emilię Stankiewicz (gregorianka).

 

 
18.00

 

1.       O Boże błog. i opiekę MBK w chorobie dla mamy Romany.

2.      Za + Kazimierę Osypiuk – int. od Klubu Seniora z Dobromyśla.

3.      Za + Marię Wawrysiewicz – int. od Ireneusza Olszewskiego z rodziną.

4.      Za + Janinę Warowną – int. od Urszuli i Krzysztofa Król z rodziną.

5.      Za + Tadeusza Maksymiuka – int. od córki Magdaleny z rodziną.

6.      Za + Marka Gorala (gregorianka).

 

 
         Sobota  27.04.2024
  7.00 1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      Wynagradzająca Sercu Jezusa i Maryi.

3.      W 40 rocz. ślubu Aliny i Henryka Przychodzień, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia.

4.      O Boże błog. i zdrowie dla Kingi i Adama Sałuda oraz Anny i Jacka Poręba.

5.      Za + Janusza Burcharta w 13 rocz. śmierci.

6.      Za + Emilię Stankiewicz (gregorianka).

 

  18.00 1.       W 7 rocz. ślubu Heleny i Tadeusza, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dary Ducha Świętego, Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia.

2.      W 1 rocz. urodzin Zosi, o Boże błog., opiekę MBK i Anioła Stróża na każdy dzień życia.

3.      Za + Jacka Micewicza w 20 rocz. śmierci.

4.      Za ++ rodziców: Reginę w 4 rocz. śmierci i Piotra Micewiczów.

5.      Za + Mariannę Bojczewską – int. od rodziny Sosidko: Antoniego, Grażyny i Krystyny.

6.      Za + Marka Gorala (gregorianka).

 

  Piąta Niedziela Wielkanocy 28.04.2024
  8.00 Bazylika 1.       O Boże błog., dary Ducha Świętego, opiekę MBK i pomyślne zdanie matury dla Marty.

2.      O Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla przyjaciół,  dobrodziejów i ich rodzin oraz zdrowie dla Mieszka, Stanisława i Niny.

3.      Za ++ Ignacego, Annę i Krzysztofa Mentel, Marię i Henryka Dołęgowskich.

4.      Za + Marka Gorala (gregorianka).

 

  10.00   Bazylika 1.       W 20 rocz. Sakramentu Małżeństwa Marcina i Beaty, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata życia oraz pomyślne zdanie matury dla Jakuba.

2.      Za + Lucynę Kaczmarczyk w 1 rocznicę śmierci.

3.      Za ++ Jana, Mariannę, Dorotę, Marcina, Michała i Mariannę – int. od Henryki Kot.

4.      Za ++ Genowefę, Mirosława, Janinę, Marylę, Teresę, Władysława z rodziny Jurkiewiczów, Mrozów i Głudziaków.

 

  12.00   Bazylika     1.       Za ++ z rocznych wypominek.

2.      W 40 rocz. ślubu Teresy i Waldemara o Boże błog., zdrowie i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia.

3.      Z okazji 35 rocz. ślubu Jadwigi i Zbigniewa, z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte lata, z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK dla Jubilatów, ich córki z rodziną i syna.

4.      W 85 rocz. urodzin Czesławy, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK w dalszym życiu.

5.      Z okazji 18 rocz. urodzin Julity, o dary Ducha Świętego, Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata życia.

 

  17.00  Bazylika 1.       W 26 rocz. urodzin Iwony o Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski w dalszym życiu dla niej i jej rodziny.

2.      W 6 rocz. ślubu Eweliny i Pawła  z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia.

3.      Za + Dariusza Ostapczuka – int. od Agnieszki z synem.

4.      Za + Emilię Stankiewicz (gregorianka).