Czwarta Niedziela Wielkiego Postu  10.03.2024
8.00

Bazylika

1.       W 16 rocz. urodzin Dominika o zdrowie, Boże błog. i opiekę MBK na każdy dzień życia – int. od rodziców.

2.      Za ++ Antoninę i Mariana Miaziów.

3.      Za + Danutę Wolską – int. od Iwony Lewkowicz z rodziną.

4.      Za + Krzysztofa Dareckiego (gregorianka).

 

10.00  

Bazylika

1.       Rocznice urodzin: z okazji 3 rocz. ur. Kacpra Korneluka, 6 r. Nikoli, 8 r. Magdaleny Głowackiej, 9 r. Melanii, 10 r. Oli Paciorkowskiej, 11 r. Agnieszki Głowackiej,                    17 r. Oskara, 25 r. Justyny, 40 r. Natalii Pruchnickiej, 75 r. Krzysztofa Klimowicza,            z podziękowaniem za dar życia i z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK na dalsze lata życia.

2.      Dziękczynno – błagalna o zdrowie, Boże błog. i opiekę MBK w dalszym życiu dla Kazimierza w 50 rocznicę urodzin.

3.      Dziękczynna za wyjście z nałogu alkoholowego i z prośbą o wytrwanie w trzeźwości dla syna Marka.

4.      Za ++ Mariannę, Kazimierza i Józefa Onyszczuków.

 

12.00 Bazylika          1.       W 10 rocznicę urodzin Hani, o Boże błog. i opiekę MBK na każdy dzień życia.

2.      Dziękczynno – błagalna o Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla Anety w 49 rocznicę urodzin.

3.      Za + Franciszka Borodziuka w rocznicę śmierci.

4.      Za ++ Jana Mendrę oraz Jana i Anastazję Solarskich.

 

17.00      

Bazylika

1.       O Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla Anny, Krzysztofa, Heleny, Marii i Jana Błażewicz.

2.      Za dusze w czyśćcu cierpiące.

3.      Za + Józefa Wróbla oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

4.      Za + Adelę Kaznowską (gregorianka).

 

Poniedziałek 11.03.2024
7.00

 

1.       O pokój, Boże błog. i opiekę MBK dla Ojczyzny i Pana Prezydenta (nowenna).

2.      Dziękczynna za otrzymane łaski.

3.      Za dusze w czyśćcu cierpiące.

4.      Za ++ Kazimierę i Franciszka Wołczuków oraz Barbarę Milert.

5.      Za + Krzysztofa Dareckiego (gregorianka).

 

18.00 1.       W 4 rocz. urodzin Liwi, z podziękowaniem za dar życia i  z prośbą o Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski w dalszym życiu dla niej oraz całej rodziny.

2.      W int. Beaty o Boże błog., opiekę MBK, zdrowie i potrzebne łaski w pracy i życiu osobistym.

3.      Do MBK z prośbą o uzdrowienie duszy i ciała dla syna Jerzego – int. od rodziców.

4.      Za ++ Irenę i Mariana Wasilewskich.

5.      Za ++ z rodzin: Olejkiewiczów, Osypiuków i Onyszczuków.

6.      Za + Adelę Kaznowską (gregorianka).

 

Wtorek 12.03.2024
7.00 1.       O pokój, Boże błog. i opiekę MBK dla Ojczyzny i Pana Prezydenta (nowenna).

2.      Dziękczynna za przeżyte 90 lat Henryka Olaka oraz za pomyślną operację Wiesława,  z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK w dalszym życiu.

3.      O Boże błog., opiekę MBK i zdrowie dla rodziny Lewandowskich.

4.      Za + Andrzeja Rzeżuchę.

5.      Za + Krzysztofa Dareckiego (gregorianka).

18.00 1.       Za + Henryka Bagniuka.

2.      Za ++ Aleksandra w rocznicę śmierci i Czesławę Sztokalińskich oraz Edwarda Szaciło.

3.      Za ++ Zofię, Jana i Zenona Szydłowskich.

4.      Za ++ Annę, Eugeniusza i Stanisława Antoniuków, Włodzimierza, Irenę, Aleksandra, Eugenię i Olgę Kodnianków.

5.      Za + Jana Witkowicza – int. od siostry Haliny.

6.      Za + Adelę Kaznowską (gregorianka).

 

 Środa 13.03.2024
7.00 1.       O pokój, Boże błog. i opiekę MBK dla Ojczyzny i Pana Prezydenta (nowenna).

2.      Za Ojczyznę oraz w intencji dzieci Różańca Róż z Piszczaca.

3.      Dziękczynno – błagalna o Boże błog., opiekę MBK i zdrowie dla całej rodziny oraz za tych co powierzyli modlitwę.

4.      O Boże błog., opiekę MBK, zdrowie i miłość rodziców dla Krzysia.

5.      Za + Andrzeja Kasprowskiego.

6.      Za + Czesława Czajkę.

7.      Za + Adelę Kaznowską (gregorianka).

8.      Za + Krzysztofa Dareckiego (gregorianka).

 

18.00 1.       Intencje zbiorowe:

·         O łaskę zdrowia dla o. Michała.

·         O zdrowie dla Stanisława i Eugeniusza.

·         Dziękczynno – błagalna w 45 rocz. urodzin Adama o dary Ducha Świętego dla niego oraz Boże błog. w rodzinie.

·         W int. Panu Bogu wiadomej.

·         O wytrwanie w trzeźwości dla Grzegorza.

·         O zdrowie, Boże błog. i opiekę MBK dla Andrzeja Nowalskiego ze Skawiny.

·         Za wstawiennictwem MBK i św. Józefa o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy rodzinnej dla Anny.

·         W pewnej intencji.

·         O Boże błog. i opiekę MBK dla Ireny.

·         O zdrowie dla Marka.

·         Za + Kazimierza Kwietnia w 1 rocznicę śmierci – int. od Janusza z żoną i Tadeusza.

·         Za + Dawida Białomiejskiego w 2 rocznicę śmierci.

·         Za + Zbigniewa Szeciłło w 2 rocznicę śmierci.

·         Za ++ z rodzin: Korczaków, Kuźmiaków i Wilczków.

 

 Czwartek 14.03.2024
7.00 1.       W int. Katarzyny z okazji urodzin z podziękowaniem za dar życia i z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata życia.

2.      O Miłosierdzie Boże, światło Ducha Świętego, szczęśliwe rozwiązanie sprawy sądowej, uzdrowienie duszy i ciała dla Andrzeja oraz opiekę MBK nad całą rodziną.

3.      Do MBK z prośbą o dary Ducha Świętego i zdrowie dla Karola.

4.      O Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla Benedykta.

5.      Za + Krzysztofa Dareckiego (gregorianka).

 

18.00

 

 

1.       O Boże błog., opiekę MBK, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Mariusza.

2.      Za + Krystynę Nowakowską w 1 rocznicę śmierci.

3.      Za ++ rodziców: Antoniego i Katarzynę Falkiewiczów.

4.      Za + Janinę Warowną – int. od Zespołu Śpiewaczego Klubu Seniora w Kodniu.

5.      Za + Reginę Hordejuk – int. od córki Krystyny z rodziną.

6.      Za + Adelę Kaznowską (gregorianka).

 

 Piątek 15.03.2024
7.00 1.       Dziękczynno – błagalna w int. Norberta z okazji urodzin o Boże błog., opiekę MBK i zdrowie na dalsze lata życia.

2.      O Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski dla całej rodziny.

3.      O dobrą śmierć dla Małgorzaty Kot.

4.      Za ++ Stanisławę i Jana Malickich oraz Jana i Janinę.

5.      Za + Krzysztofa Dareckiego (gregorianka).

 

18.00

 

1.       Za + Kazimierę Osypiuk – int. od Jadwigi Bryła.

2.      Za + Dariusza Ostapczuka – int. od Anny i Mariusza Śliwińskich z dziećmi.

3.      Za + Edwarda Kloca – int. od Bogusława Sztokalińskiego.

4.      Za + Jana Cymbalińskiego – int. od Barbary i Henryki z rodzinami.

5.      Za + Tadeusza Maksymiuka – int. od córki Katarzyny z synem.

6.      Za + Adelę Kaznowską (gregorianka).

 

    Sobota 16.03.2024
7.00 1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      W 3 rocz. ur. Kacpra Korneluka o zdrowie, Boże błog., opiekę MBK i Anioła Stróża.

3.      O Boże błog., łaskę wiary i opiekę MBK dla Zbigniewa i jego rodziny.

4.      Za ++ Stanisława i Wiesława Martyniuków, Jana, Stefanię, Piotra i Feliksę.

5.      Za + Krzysztofa Dareckiego (gregorianka).

 

18.00 1.       Dziękczynna w 38 rocznicę urodzin Marka, z prośbą o Boże błog., opiekę MBK i Świętej Rodziny.

2.      Za + Zygmunta Mazura w 3 rocz. śmierci oraz ++ Jadwigę, Mirosława i Tomasza.

3.      Za + Mikołaja Antyborca w 9 rocz. śmierci oraz ++ rodziców z obojga stron: Nadzieję i Filipa, Józefę i Jana.

4.      Za + Marię Wawrysiewicz – int. od rodziny Połymków.

5.      Za + Bożenę Denicką.

6.      Za + Adelę Kaznowską (gregorianka).

 

Piąta Niedziela Wielkiego Postu 17.03.2024
8.00 Bazylika 1.       Za + o. Stanisława Wodza w 11 rocznicę śmierci.

2.      Za + Józefa Hordyjewicza.

3.      Za + Józefa Baja.

4.      Za + Krzysztofa Dareckiego (gregorianka).

 

10.00   Bazylika 1.       W 50 rocznicę urodzin Grzegorza Oleszczuka, o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata życia – int. od żony z dziećmi.

2.      Za ++ Nadzieję i Antoniego Osypiuków.

3.      Za + Ludwika Kota – int. od żony Henryki.

4.      Za ++ Bronisława, Stanisława, Adama, Janinę, Władysława, Barbarę i Mariana z rodziny Gryczków i Maksymiuków.

 

12.00   Bazylika     1.       Dziękczynna w 44 rocz. urodzin Grzegorza, z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata życia.

2.      W 18 rocz. urodzin Wiktora, o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK na każdy dzień życia.

3.      W 16 rocz. urodzin Seweryna i w 43 rocz. urodzin Patrycji, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę MBK w dalszym życiu dla nich i w ich rodzinie.

4.      Dziękczynno – błagalna o Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla rodziny Lewkowiczów oraz z okazji urodzin Marka.

 

17.00  Bazylika 1.       Z podziękowaniem za dar życia i z prośbą o Boże błog., opiekę MBK i dary Ducha Świętego na każdy dzień życia dla córek: Beaty, Katarzyny i Anny.

2.      O dary Ducha Świętego i opiekę MBK dla Julity i Piotra z rodziną.

3.      Za ++ Mikołaja i Helenę Gawryluków, Zofię i Jana Kowalczuków, Antoninę i Józefa Kukawskich, Jana Lipkę, Stanisławę Wołynek.

4.      Za + Jerzego Trochimiuka w rocznicę śmierci.

5.      Za + Adelę Kaznowską (gregorianka).