Trzecia Niedziela Wielkiego Postu  03.03.2024
8.00

Bazylika

1.       W 65 rocz. urodzin Bogumiły i 36 rocz. urodzin Grzegorza, z prośbą o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata życia.

2.      O Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla przyjaciół,  dobrodziejów i ich rodzin oraz zdrowie dla Mieszka, Stanisława i Niny.

3.      Za dusze w czyśćcu cierpiące (nowenna).

4.      Za + Krzysztofa Dareckiego (gregorianka).

 

10.00  

Bazylika

1.       O łaskę zdrowia dla Andrzeja.

2.      Za + Antoninę Witkowicz w rocz. śmierci oraz ++ z rodzin Witkowiczów i Osypiuków.

3.      Za + Barbarę Twarowską – int. od Koła Teatralnego.

4.      Za + Zdzisława Kropiwca – int. od rodziny Dejneka i Taranowicz.

 

12.00 Bazylika          1.       Za + Mariannę Sosnowską w 1 rocznicę śmierci.

2.      Za + Kazimierę Osypiuk – int. od pracowników DPS w Kostomłotach.

3.      Za + Marię Wawrysiewicz – int. Kółka Różańcowego nr 4.

4.      Za + Paweł Bogdan – int. od syna Krzysztofa.

 

17.00      

Bazylika

1.       Przebłagalna za grzechy popełnione w rodzinie (nowenna).

2.      O Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski dla Andrzeja i Anety oraz ich dzieci: Zuzannę, Kajetana i Franciszka.

3.      Za ++ Józefa i Reginę Cebula oraz ++ z rodziny.

4.      Za + Adelę Kaznowską (gregorianka).

Poniedziałek 04.03.2024

Święto św. Kazimierza, Królewicza

7.00

 

1.       O Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla Kazimierza.

2.      O Boże błog., opiekę MBK, potrzebne łaski i zdrowie dla Kazimierza i Leokadii.

3.      O pokój, Boże błog. i opiekę MBK dla Ojczyzny i Pana Prezydenta (nowenna).

4.      Za dusze w czyśćcu cierpiące.

5.      Za + Kazimierę – o radość życia wiecznego.

6.      Za + Krzysztofa Dareckiego (gregorianka).

 

18.00 1.       Przebłagalna za grzechy popełnione w rodzinie (nowenna).

2.      Przebłagalna do Miłosierdzia Bożego o ratunek i pokój dla Polski i całego świata.

3.      Za dusze w czyśćcu cierpiące (nowenna).

4.      Za + Alinę Wróblewską w 3 rocznicę śmierci oraz ++ rodziców: Walerię i Walentego.

5.      Za ++ Kazimierza i Jadwigę Chorążych – int. od dzieci.

6.      Za + Adelę Kaznowską (gregorianka).

Wtorek 05.03.2024
7.00 1.       O pokój, Boże błog. i opiekę MBK dla Ojczyzny i Pana Prezydenta (nowenna).

2.      Za dusze w czyśćcu cierpiące (nowenna).

3.      Za dusze w czyśćcu cierpiące.

4.      Za ++ Alfreda w 41 rocz. śmierci, Marię w 34 rocz. śmierci, Mariana w 36 rocz. śmierci, i Krzysztofa z rodziny Celińskich oraz Stefanię i Jana Czuryłów.

5.      Za ++ Michalinę, Longinę, Mariannę, Józefa, Wacława i Marylę.

6.      Za + Krzysztofa Dareckiego (gregorianka).

 

18.00 1.       Przebłagalna za grzechy popełnione w rodzinie (nowenna).

2.      Za + o. Jana Szkodzińskiego – int. od Marii i Feliksa Onyszczuk z rodziną.

3.      Za + Zofię Sacharczuk – int. od Janiny Piaskowej ze Szczecina.

4.      Za + Artura Zaporę – int. od brata Radosława z rodziną.

5.      Za + Ryszarda Stawczyka – int. od córki Urszuli z wnuczką Magdą.

6.      Za + Adelę Kaznowską (gregorianka).

 Środa 06.03.2024
7.00 1.       O świętość kapłanów i nowe powołania kapłańskie i zakonne.

2.      O pokój, Boże błog. i opiekę MBK dla Ojczyzny i Pana Prezydenta (nowenna).

3.      O dobrą żonę i potrzebne łaski w życiu dla syna Łukasza.

4.      Za dusze w czyśćcu cierpiące (nowenna).

5.      Za ++ Barbarę i Henryka Pławskich.

6.      Za + Adelę Kaznowską w 1 rocznicę śmierci.

7.      Za + Adelę Kaznowską (gregorianka).

8.      Za + Krzysztofa Dareckiego (gregorianka).

 

18.00 1.       Intencje zbiorowe:

·         O łaskę zdrowia dla o. Michała.

·         O zdrowie dla Stanisława i Eugeniusza.

·         O wytrawnie w trzeźwości dla Grzegorza.

·         O zdrowie, Boże błog. i opiekę MBK dla Andrzeja Nowalskiego ze Skawiny.

·         O dary Ducha Świętego dla Tomasza.

·         O dar potomstwa, łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę MBK dla Patrycji i Grzegorza.

·         Za wstawiennictwem MBK i św. Józefa o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy rodzinnej dla Anny.

·         W int. Małgorzaty o dar przyjaźni i dobrego poznania się z bliską osobą.

·         O zdrowie dla bliskiej osoby z rodziny.

·         O uzdrowienie życia płodowego syna – proszą rodzice.

·         O zdrowie duszy i ciała dla Romana.

·         W pewnej intencji.

·         O przebaczenie grzechów, radość życia wiecznego i dar Nieba dla zmarłej.

·         Za + Leokadię Czajkowską w 30 dzień po śmierci.

·         Za + Stanisława Góźdź.

 

 Czwartek 07.03.2024
7.00 1.       O świętość kapłanów i nowe powołania kapłańskie i zakonne.

2.      O pokój, Boże błog. i opiekę MBK dla Ojczyzny i Pana Prezydenta (nowenna).

3.      O uzdrowienie z ciężkiej choroby taty Zbigniewa.

4.      Do MBK z prośbą o łaskę nawrócenia dla męża i syna.

5.      Za dusze w czyśćcu cierpiące (nowenna).

6.      Za + Krzysztofa Dareckiego (gregorianka).

 

18.00

 

 

1.       O Boże błog. i opiekę MBK dla Agaty Głowackiej i jej rodziny.

2.      Za ++ Adelę i Stanisława Witkowiczów.

3.      Za ++ Jana w rocznicę śmierci, Zofię i Kazimierza Maciejców oraz ++ z rodziny Kuszneruków.

4.      Za + Mariannę Bojczewską – int. od Wiesława i Iwony Witkowiczów.

5.      Za + Tadeusza Maksymiuka – int. od córki Beaty z rodziną.

6.      Za + Adelę Kaznowską (gregorianka).

 

 Piątek 08.03.2024
7.00 1.       O świętość kapłanów i nowe powołania kapłańskie i zakonne.

2.      O pokój, Boże błog. i opiekę MBK dla Ojczyzny i Pana Prezydenta (nowenna).

3.      O łaskę zdrowia dla Kacpra i Marzeny Świątkowskich.

4.      Za dusze w czyśćcu cierpiące (nowenna).

5.      Za ++ Helenę i Stanisława Zalewskich – int. od córki.

6.      Za + Krzysztofa Dareckiego (gregorianka).

 

18.00

 

1.       O Boże błog., opiekę MBK, zdrowie i potrzebne łaski dla s. Beaty.

2.      Za + Kazimierę Osypiuk – int. od Małgorzaty i Henryka Harasimiuk z rodziną.

3.      Za + Janinę Warowną – int. od Alicji i Mariana Falkiewicz z rodziną.

4.      Za ++ rodziców: Mariana i Stanisławę Pruniewiczów.

5.      Za ++ Sewerynę i Władysława Belniaków.

6.      Za + Adelę Kaznowską (gregorianka).

 

    Sobota 09.03.2024
7.00 1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      O pokój, Boże błog. i opiekę MBK dla Ojczyzny i Pana Prezydenta (nowenna).

3.      O szczęśliwe rozwiązanie i opiekę MBK dla Patrycji.

4.      Za dusze w czyśćcu cierpiące (nowenna).

5.      Za + Stanisławę Jarocką.

6.      Za + Krzysztofa Dareckiego (gregorianka).

 

18.00 1.       O Boże błog., dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Jadwigi Domańskiej.

2.      Do MBK z prośbą o Boże błog. i rozwiązanie problemów w pracy dla Bogusława.

3.      Za + Janinę Parzyszek – int. od rodzin: Sosnowskich, Hordyjewicz, Filipek oraz Barbary Wasilewskiej i Czesławy Sowa.

4.      Za + Marię Wawrysiewicz – int. od Zofii i Henryka Krótkiewicz.

5.      Za ++ Józefa, Zofię i Waldemara Domańskich z Machnowa – int. od rodziny z Kodnia.

6.      Za + Adelę Kaznowską (gregorianka).

 

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu  10.03.2024
8.00 Bazylika 1.       W 16 rocz. urodzin Dominika o zdrowie, Boże błog. i opiekę MBK na każdy dzień życia – int. od rodziców.

2.      Za ++ Antoninę i Mariana Miaziów.

3.      Za + Danutę Wolską – int. od Iwony Lewkowicz z rodziną.

4.      Za + Krzysztofa Dareckiego (gregorianka).

 

10.00   Bazylika 1.       Rocznice urodzin: z okazji 3 rocz. ur. Kacpra Korneluka, 6 r. Nikoli, 9 r. Melanii,             10 r. Oli Paciorkowskiej, 25 r. Justyny, 40 r. Natalii Pruchnickiej, 75 r. Krzysztofa Klimowicza, z podziękowaniem za dar życia i z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK na dalsze lata życia.

2.      Dziękczynno – błagalna o zdrowie, Boże błog. i opiekę MBK w dalszym życiu dla Kazimierza w 50 rocz. urodzin.

3.      Dziękczynna za wyjście z nałogu alkoholowego i z prośbą o wytrwanie w trzeźwości dla syna Marka.

4.      Za ++ Mariannę, Kazimierza i Józefa Onyszczuków.

 

12.00   Bazylika     1.       W 10 rocznicę urodzin Hani, o Boże błog. i opiekę MBK na każdy dzień życia.

2.      Dziękczynno – błagalna o Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla Anety w 49 rocz. urodzin.

3.      Za + Franciszka Borodziuka w rocznicę śmierci.

4.      Za ++ Jana Mendrę oraz Jana i Anastazję Solarskich.

 

17.00  Bazylika 1.       O Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla Anny, Krzysztofa, Heleny, Marii i Jana Błażewicz.

2.      Za dusze w czyśćcu cierpiące.

3.      Za + Józefa Wróbla oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

4.      Za + Adelę Kaznowską (gregorianka).