Pociągi wyposażone są w system bezpieczeństwa tzw „czuwaka aktywnego”, który co minutę kontroluje czujność maszynisty. Rekolekcje adwentowe są dla nas takim „czuwakiem”- powiedział prowadzący o. Wiesław Zielonka OMI.
«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie” (Mk 13,33) mówi Jezus w dzisiejszej ewangelii. To znaczy: „Miejcie oczy szeroko otwarte”, by z jednej strony w porę dostrzec grożące niebezpieczeństwa , z drugiej zaś – by mieć uwagę skoncentrowaną na wypełnianiu woli Pana i oczekiwaniu Jego powrotu. Ważne jest w tym kontekście również wezwanie: „Uważajcie na to, czego słuchacie” (4,24) Wiele zależy od tego, czy żyjemy słowem Jezusa, czy też pozwalamy się karmić jakąś inną nauką. Imperatyw „czuwajcie” (dosł. „nie pozwalajcie sobie na sen” przywołuje obraz strażnika strzegącego miasta lub domu.
Nadchodzący czas (gr. „kairos”), którego się oczekuje, jest brzemienny łaską i radością, jak moment żniw, albo narodzin dziecka, dlatego nie wolno go przespać…