Od maja do października każdego 13 dnia miesiąca w pielgrzymce pokutnej przychodzą do Kodnia pątnicy z Białej Podlaskiej i okolic.
Oto ich zaproszenie na dzisiejszą noc:
Wyrusz, aby w ciszy usłyszeć …
12 maja o godzinie 21:00 wyruszamy z pod kościoła Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej, do Matki Bożej Kodeńskiej, aby wśród nocnej ciszy w piękną majową noc rozważać fatimskie przesłanie Maryi, a w piękny majowy poranek z radością powitać ją w jej snktuarium.
Tylko różaniec i cisza na całą noc.