W uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski chcemy przypomnieć jedną z prawd o królowaniu Maryi. Mianowicie, jak uczył nas św. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater, królowanie Maryi polega na służbie: „Maryja stała się pierwszą wśród tych, którzy służąc Chrystusowi w bliźnich, przywodzą braci swoich pokorą i cierpliwością do Króla, któremu służyć znaczy królować i osiągnęła w pełni ów ‘stan królewskiej wolności’, właściwy dla uczniów Chrystusa: służyć – znaczy królować! Maryja – służebnica Pańska, uczestniczy w królowaniu swego Syna”. Aby więc właściwe zrozumieć prawdę o królowaniu Maryi, trzeba odwołać się do logiki Królestwa Bożego, która jest zasadniczo odmienna od logiki królestw tego świata. Chrystus doznał królewskiego wywyższenia, dlatego że się uniżył, stał się Sługą zbawienia. Podobnie Jego Matka, stała się i jest Królową jako Służebnica Pańska” (por. Redemptoris Mater, 41).
Zdjęcia przedstawiają wizerunek Matki Bożej Łaskawej, Ślicznej Gwiazdy Miasta Lwowa, przed którym król Jan Kazimierz w roku 1656 złożył śluby, ogłaszając Maryję Królową Korony Polskiej.

Zdjęcia: https://programkatolicki.org/uroczystosc-slicznej-panny-miasta-lwowa/