Ogólnopolski konkurs plastyczny „Korona i sukienka Matki Bożej i Jej Syna” w związku z 300. leciem papieskiej koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej ukazał się na łamach pisma „Promyczek”. Poniżej kilka kolejnych prac, które napłynęły do redakcji. Jak informuje Wydawnictwo „Promyczek” wszystkich prac jest około 500.

Źródło: Facebook Wydawnictwa Promyczek