Staraniem Jana Fryderyka Sapiehy Cudowny Wizerunek Matki Bożej Kodeńskiej został ukoronowany koronami papieskimi 15 sierpnia 1723 roku. Koronacji dokonał wówczas biskup łucki, Stefan Bogusław Rupniewski.

Od kilku miesięcy trwały przygotowania, by na uroczystość 300. lecia papieskiej koronacji Obrazu Kodeńskiej Matki Jedności i Królowej Podlasia wykonać nowe korony, którymi Cudowny Wizerunek Matki Bożej zostanie ukoronowany 15 sierpnia 2023 roku.

Jak informowaliśmy już wcześniej korony zaprojektował i wykonał znany polski artysta specjalizujący się w złotnictwie i bursztynnictwie – Mariusz Drapikowski z Gdańska. W koronie umieszczono bursztyny: biały, miodowy i złoty. Dzięki staraniom samego wykonawcy w koronie Maryi znalazł się również kamień z groty Narodzenia w Betlejem, a w koronie Chrystusa – kamień z Golgoty.

3 sierpnia 2022 roku, podczas audiencji generalnej w auli Pawła VI Ojciec Święty Franciszek pobłogosławił przygotowane korony.

Natomiast w niedzielę, 26 lutego, korony dotarły do Kodnia. Są one darem serca oraz symbolem duchowych ofiar wielu pielgrzymów i parafian, którzy przekazywali fundusze i składali swoje wota wdzięczności. Wśród nich są państwo Marzena i Grzegorz Biereccy, którzy swój bardzo duży wkład w przygotowanie koron dedykują Matce Bożej jako wdzięczność za uratowanie życia z ciężkiej choroby oraz dar zdrowia p. Marzeny. Podczas sumy o godz. 12.00 państwo Biereccy w imieniu swoim oraz pozostałych ofiarodawców przekazali korony kustoszowi sanktuarium, o. Krzysztofowi Borodziejowi.

Serdecznie wszystkich zapraszamy na uroczystości 300. lecia koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, które – z udziałem legata papieskiego – odbędą się 14-15 sierpnia 2023 roku.