Z okazji jubileuszu 300. lecia papieskiej koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej – decyzją Biskupa Siedleckiego, Kazimierza Gurdy – cały rok 2023 został ustanowiony Rokiem Jubileuszowym.

Penitencjaria Apostolska wydała jednocześnie dekret, którym ustanowiony został specjalny odpust zupełny, który można zyskiwać w każdego dnia od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku.

Pod zwykłymi warunkami mogą go uzyskać „wszyscy wierni przybywający do Kodnia, a także chorzy, cierpiący i ci, którzy nie mogąc uczestniczyć osobiście w przewidzianych celebracjach jubileuszowych sprawowanych w tym okresie w Kodniu, będą łączyć się duchowo, szczególnie za pośrednictwem środków społecznego przekazu”.

Poniżej publikujemy dekret Penitencjarii Apostolskiej oraz jego tłumaczenie, a także list Biskupa Ordynariusza.

Sanktuarium uzyskało z Watykanu także odpust zupełny na dzień 15 sierpnia 2023, kiedy będą odbywały się główne uroczystości jubileuszowe. Zostanie on opublikowany na mediach społecznościowych sanktuarium bezpośrednio przed uroczystościami odpustowymi.

Oto treść dekretu z Watykanu:

Penitencjaria Apostolska

DEKRET

Prot. N. 1233/22/1

Penitencjaria Apostolska, dla pogłębienia pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy uprawnień nadanych w szczególny sposób przez Ojca Świętego, z Bożej Opatrzności Papieża Franciszka, mając na uwadze prośby ostatnio skierowane przez Jego Ekscelencję Księdza Kazimierza Gurdę, Biskupa Siedleckiego, w trzechsetną rocznicę koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny, Królowej Podlasia, z wielką pobożnością strzeżonego w Bazylice Mniejszej, inaczej, w Kodeńskim Sanktuarium Małyjnym, na terenie Diecezji Siedleckiej, łaskawie udziela odpustu zupełnego z niebieskiego skarbca Kościoła. Wierni, którzy szczerze żałują za grzechy i kierują się miłością, po spełnieniu zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach polecanych przez Papieża), mogą uzyskać ten odpust od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku i ofiarować jako pomoc dla dusz wiernych pokutujących w czyśćcu, jeśli odbywając grupowo lub indywidualnie pielgrzymkę nawiedzą nagmienione Sanktuarium Maryjne i będą tam pobożnie uczestniczyć w obchodach  lub przed obrazem Najświętszej Maryi Panny, »stawionym do publicznego uczczenia, przynajmniej oddadzą się przez odpowiedni czas pobożnym rozmyślaniom, zakończonym Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary a także wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.

Osoby w podeszłym wieku, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą opuszczać domu, mogą także uzyskać odpust zupełny, jeśli, wzbudziwszy w sobie odrazę do wszelkiego grzechu i pragnienie  gdy tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków, włączą się duchowo w obchody jubileuszowe, ofiarując miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia oraz doświadczane przez siebie życiowe niedogodności.

Aby za sprawą miłości pasterskiej łatwiejszy był dostęp do łaski przebaczenia na mocy władzy kluczy Kościoła, nasza Penitencjaria usilnie prosi, aby Ojcowie ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którym zostało powierzone to Sanktuarium, z ochoczym i wspaniałomyślnym nastawieniem podjęli się sprawowania sakramentu pokuty.

Obowiązuje tylko przez czas jubileuszu, bez względu na jakiekolwiek inne postanowienia.

Wydano w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 30 grudnia, Roku Pańskiego 2022.

Maurus Kard. Piacenza,

Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel,

Regens

 

 

KAZIMIERZ GRUDA

BISKUP SIEDLECKI

DEKRET BISKUPA SIEDLECKIEGO O USTANOWIENIU I PRZEŻYWANIU ROKU JUBILEUSZOWEGO W KODNIU

W roku 2023 przypada jubileusz 300-lecia koronacji papieskimi koronami Obrazu Matki Bożej Królowej Podlasia – Matki Jedności, który znajduje się w Bazylice Mniejszej w Kodniu.

Historia Obrazu związana jest z rodem Sapiehów, właścicieli Kodnia i sięga XVII w. W roku 1629 jeden z przedstawicieli tego rodu, książę Mikołaj Sapieha, rozpoczął budowę nowego kościoła pw. św. Anny w Kodniu. W 1631 r. sprowadził do niego obraz Matki Bożej Guadalupeńskiej, będący odwzorowaniem czczonej tam od średniowiecza figury. W bardzo krótkim czasie zasłynął wieloma cudami i Kodeń stał się dla tej części Europy znaczącym sanktuarium. Ten wzrost pobożności i rosnąca liczba nawróceń osób przybywających przed oblicze Matki Bożej Kodeńskiej oraz starania rodu Sapiehów, doprowadziły do koronacji Matki Bożej Kodeńskiej koronami papieskimi, co miało miejsce w dniu 15 sierpnia 1723 r. W wyniku represji po powstaniu styczniowym i nasilającemu się prześladowaniu unitów, w dniu 2 sierpnia 1875 r. na rozkaz cara obraz został wywieziony na Jasną Górę do Częstochowy, a powrócił do Kodnia 3 września 1927 r. dzięki staraniom Biskupa Henryka Przeździeckiego. Od tego czasu kustoszami sanktuarium są Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Dzisiaj kult Matki Bożej Kodeńskiej jest bardzo żywy i każdego roku dziesiątki tysięcy pielgrzymów z kraju i z zagranicy przybywają przed Jej oblicze.

Diecezja Siedlecka wraz z Kustoszami Sanktuarium Kodeńskiego, pragnie w dniu 15 sierpnia 2023 r., dokładnie w 300-tą rocznicę koronacji Obrazu, łącząc się z Ojcem Świętym poprzez osobę Legata Papieskiego, wyśpiewać uroczyste Te Deum Laudamus za wielkie rzeczy, których Bóg dokonał i dalej dokonuje za przyczyną Bogurodzicy w Jej cudownej Ikonie na Podlaskiej Ziemi oraz nałożyć nowe korony pobłogosławione przez papieża Franciszka w sierpniu br.

W związku z powyższymi uroczystościami ustanawiam okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Rokiem Jubileuszowym w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu. Jednocześnie informuję, że na czas trwania Roku Jubileuszowego Penitencjaria Apostolska pismem z dnia 30 grudnia 2022 (Prot. N. 1233/22/1) udzieliła daru odpustu zupełnego, który mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami wszyscy wierni przybywający do Kodnia, a także chorzy, cierpiący i ci, którzy nie mogąc uczestniczyć osobiście w przewidzianych celebracjach jubileuszowych sprawowanych w tym okresie w Kodniu, będą łączyć się duchowo, szczególnie za pośrednictwem środków społecznego przekazu.

Zachęcam zatem wszystkich wiernych, szczególnie z terenu Diecezji Siedleckiej, do nawiedzania Sanktuarium Kodeńskiego w Roku Jubileuszowym i modlitwy przez orędownictwo Maryi, Królowej Podlasia i Matki Jedności, udziału w zaplanowanych uroczystościach jubileuszowych i korzystania z daru odpustu zupełnego.

Z pasterskim błogosławieństwem.

Kazimierz Gurda

Biskup Siedlecki

Jan Babik

Kanclerz