Od maja do października każdego 13 dnia miesiąca w pielgrzymce pokutnej przychodzą do Kodnia pątnicy z Białej Podlaskiej i okolic.
Po burzliwej i deszczowej nocy, utrudzeni, ale radośni, także dzisiaj o 6.30 dotarli do Kodnia.