Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej – Królowej Podlasia i Matki Jedności, rozpoczyna świętowanie ważnej rocznicy, a mianowicie 300 – lecie koronacji Papieskimi Koronami oblicza Jezusa i Maryi. Jan Fryderyk Sapieha skierował prośbę do Watykanu o papieską koronację obrazu Matki Bożej Kodeńskiej. Ojciec Święty Innocenty XIII przychylił się do tego życzenia i 6 marca 1723 wydał stosowne pismo apostolskie. Następnie, 28 maja tegoż roku kapituła bazyliki św. Piotra wydała akt „Ukoronowania Marii Dziewicy z Guadeluppe czczonej w Kodniu na Litwie, w diecezji Luceoria – łuckiej”. 15 sierpnia 1723 roku, zgodnie z wolą Watykanu, biskup łucki, Bronisław Rupniewski ukoronował Cudowny Wizerunek.

Jesteśmy wdzięczni Bożej Opaczności za dar Matczynej opieki nad naszą Ojczyzną, Polską oraz nad Narodami, które tak chętnie tu pielgrzymowały i dalej pielgrzymują szukając pojednania i pokoju: Litwinami, Białorusinami, Ukraińcami i Rosjanami. Wszak Ona zna ból serca i rozumie problemy jak w Kanie Galilejskiej. Tak bardzo pragniemy, aby Jej Królowanie nie miało końca nad nami, stąd idąc w ślady Rodu Sapiehów i tysięcy pielgrzymów przebywających przed Jej Oblicze prosiliśmy Papieża Franciszka, aby pobłogosławił nowe korony Jubileuszowe jako wotum za Matczyną opiekę i nieustanne orędownictwo nad Naszą Ojczyzną i sąsiadującymi Narodami. Wielu pielgrzymów składało i składa swoje wota wdzięczności, a wśród nich Pan Senator Grzegorz Bierecki wraz z małżonką za uratowanie życia z ciężkiej choroby żony. Nasza wdzięczność trwa bez końca i zawsze zostajemy dłużnikami przed Bogiem i Bogurodzicą. Dzisiaj w ten tak trudny czas dla całego Świata i Europy, a szczególnie dla Wschodu, przyzywamy Maryjo, Królowo Podlasia Twojego  wstawiennictwa na każdy dzień.

Krzysztof Borodziej OMI