INTENCJE MSZALNE 01.05.2022 – 08.05.2022

Trzecia Niedziela Wielkanocy 01.05.2022

8.00

Bazylika

 1. Za ++ Petronelę i Stanisława Tereszkiewiczów oraz ++ z rodziny.

 2. Za ++ Zofię i Antoniego Michalczuków, Mariannę i Waldemara Sobiczewskich, Józefę i Mieczysława Panasiuków, Leokadię i Eugeniusza Zaniów.

 3. Za + Zofię Jaworską (gregorianka).

 4. Za + Szymona Skrzypczaka (gregorianka).

10.00 Kalwaria

 1. W 18 rocz. urodzin Miłosza, o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK na każdy dzień życia.

10.30 Bazylika

 1. W 18 rocz. urodzin Piotra, o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK na każdy dzień życia.

 2. Z okazji 33 rocz. urodzin Łukasza, o Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski w dalszym życiu.

 3. O zdrowie, Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski dla dzieci, wnuków i prawnuka.

12.00 Bazylika

 1. Dziękczynno – błagalna o Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla rodziny Lewkowiczów.

 2. Za ++ Szymona, Mariannę i Stanisława Nikoniuków.

 3. Za ++ z rodziny Staniewskich i Czopowskich.

17.00 Bazylika

 1. O Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla przyjaciół i dobrodziejów oraz zdrowie dla Mieszka.

 2. Za ++ Zofię, Jana, Kazimierza, Wacława i Stefanię z rodziny Maciejców.

 3. Za + Irenę Oleksik – int. od pracowników PKS Cargo oddział Małaszewicze.

 4. Za + Gustawę Rzeźnik (gregorianka).

Poniedziałek 02.05.2022

Wspomnienie św. Atanazego, Biskupa i Doktora Kościoła

7.00

 1. O świętość dla kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

 2. W 18 rocz. urodzin Szymona, o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK na każdy dzień życia.

 3. Za + Jadwigę Tomczyk – int. od chrześniaka Tadeusza z rodziną ze Śląska.

 4. Za ++ Zofię i Jana w rocznice śmierci.

 5. Za + Tadeusza Wakulika (gregorianka).

10.30

 1. Za + Bogumiłę Czapczyńską – int. od Andrzeja Szymańskiego z Warszawy.

18.00

 1. Do MBK z prośbą o pomyślne zdanie egzaminów maturalnych i dary Ducha Świętego.

 2. Za ++ Pawła Nazaruka w 20 rocz. śmierci, Mariannę Nazaruk w 13 rocz. śmierci oraz Bronisława Nazaruka.

 3. Za + Franciszka Oleksika – int. od Barbary z rodziną.

 4. Za + Mariannę Sosnowską – int. od wnuczki Katarzyny z rodziną.

 5. Za ++ Irenę i Adama Karpowiczów.

 6. Za + Szymona Skrzypczaka (gregorianka).

Wtorek 03.05.2022

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Głównej Patronki Polski

8.00

 1. Za ++ Czesławę i Lucynę Maciak.

 2. Za ++ Helenę i Jana Olędzkich.

 3. Za + Tadeusza Wakulika (gregorianka).

 4. Za + Szymona Skrzypczaka (gregorianka).

10.30

 1. Dziękczynna za otrzymane łaski w rodzinie Falkiewiczów.

 2. Za ++ Henryka i Marię Dołęgowskich oraz Małgorzatę i rodziców z obojga stron.

 3. Za + Bogumiłę Czapczyńską – int. od Andrzeja Szymańskiego z Warszawy.

12.00

 1. Za Ojczyznę.

 2. W 47 rocz. ślubu Henryki i Ryszarda Bąkowskich, o umocnienie w darach Ducha Świętego i opiekę MBK w dalszym życiu.

 3. Za + Wiolettę oraz Boże błog., opiekę MBK i potrzebne łaski dla rodziny Urbanek.

 4. Za ++ Krzysztofa Walkowskiego, Waldemara i Jakuba Lecyków, Zygmunta Korneluka, Halinę i Feliksa Jaworskich.

17.00

 1. Za ++ Annę i Mikołaja Korneluków, Bronisławę i Eugeniusza Kłosów.

 2. Za + Andrzeja Lubaszko – int. od Barbary Fedorowicz z rodziną.

 3. Za ++ Irenę i Adama Karpowiczów.

Środa 04.05.2022

Wspomnienie św. Floriana, Męczennika

7.00

 1. O świętość dla kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

 2. O zdrowie i potrzebne łaski dla Oli, Marcina, Marcela, Łukasza, Kamili i Piotra.

 3. W int. Anny, o opiekę MBK i światło Ducha Świętego na czas zdawania egzaminów maturalnych.

 4. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

 5. Za ++ Zofię i Eugeniusza Sadłów.

 6. Za + Tadeusza Wakulika (gregorianka).

10.30

 1. Za + Bogumiłę Czapczyńską – int. od Andrzeja Szymańskiego z Warszawy.

 2. Za + Stanisława Fedorowicza – int. od żony Barbary.

18.00

 1. Za + Wacława Wołoszkiewicza w 30 dzień po śmierci.

 2. Za ++ Irenę i Adama Karpowiczów.

 3. Za + Szymona Skrzypczaka (gregorianka).

 4. Intencje zbiorowe:

 • Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

 • Dziękczynna w 19 rocz. urodzin Olgi, z prośbą o potrzebne łaski, pokój serca, dokonanie dobrych życiowych wyborów oraz światło Ducha Świętego na maturze.

 • O pomyślne zdanie egzaminów maturalnych dla Kuby.

 • O zdrowie dla Jacka Wójcika i opiekę MBK nad rodziną.

 • Z okazji 22 rocz. ślubu Marka i Bożeny, o Boże błog. i opiekę MBK na dalsze lata wspólnego życia.

 • O zdrowie, Boże błog. i opiekę MBK dla Sylwii.

 • O Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK dla Weroniki, Huberta, Magdaleny, Teresy i Wojciecha.

 • Za ++ Krescencję i Czesława Rafałków oraz ++ z rodziny Rafałków i Maksymiuków.

 • Za + Bożenę Denicką.

 • Za + Leokadię Koput.

 • Za ++ Genowefę i Mariana Sikorskich.

Czwartek 05.05.2021

7.00

 1. O świętość dla kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

 2. O zdrowie i łaskę nawrócenia dla Waldemara i jego rodziny.

 3. Za + Kazimierę Chochowską – int. od córki Marzeny z rodziną.

 4. Za + Tadeusza Wakulika (gregorianka).

10.30

 1. Za + Annę Derydowicz – int. od wnuczki Agnieszki z rodziną.

 2. Za + Szymona Skrzypczaka (gregorianka).

18.00

 1. W 30 rocz. urodzin Grzegorza oraz w int. Magdaleny i Bartłomieja o Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski w dalszym życiu.

 2. Za ++ z rodziny Karpowiczów i Babkiewiczów oraz Wiesława i Anetkę.

 3. Za ++ Rozalię i Jana Górskich oraz ++ z rodziny Bojarskich.

 4. Za + Mariannę Sosnowską – int. od wnuczki Ewy z rodziną.

 5. Za + Sabinę Ruszkowską – int. Agnieszki, Bożeny i Andrzeja z rodziną.

 6. Za ++ Irenę i Adama Karpowiczów.

Piątek 06.05.2022

Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba

7.00

 1. O świętość dla kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

 2. Dziękczynno – błagalna przez wstawiennictwo MBK o zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błog. dla rodziny.

 3. O zdrowie, Boże błog. i opiekę MBK dla Małgorzaty i Józefa Grabowskich oraz ich dzieci i wnuka.

 4. Za + Tadeusza Wakulika (gregorianka).

10.30

 1. W int. Szymona i Pauliny o Boże błog., opiekę MBK i dar potomstwa.

 2. Za ++ z rodziny Wróblów i Draganów.

18.00

 1. Za + Tadeusza Bachanka w 1 rocznicę śmierci.

 2. Za + Helenę Tchorik – int. od Iwony Hordyjewicz.

 3. Za + Irenę Oleksik – int. od Jadwigi i Pawła Magier z rodziną.

 4. Za + Franciszka Oleksika – int. od rodziny Oleksików z Olszanek.

 5. Za ++ Irenę i Adama Karpowiczów.

 6. Za + Szymona Skrzypczaka (gregorianka).

Sobota 07.05.2022

7.00

 1. Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

 2. O świętość dla kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

 3. O Boże błog., zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę MBK dla Marty, Moniki, Sławka, Marka, Magdaleny i Pawełka.

 4. Za dusze w czyśćcu cierpiące.

 5. Za + Tadeusza Wakulika (gregorianka).

10.30

 1. Za ++ Stanisława, Tamarę, Ludwikę i Piotra Wasilewskich.

18.00

 1. Za + Józefa Maksymiuka w 18 rocz. śmierci oraz ++ Jana, Anielę, Daniela, Marię, Czesława i Józefa Maksymiuków.

 2. Za + Irenę Pietryk i ++ z rodziny Pietryków.

 3. Za + Teresę Borkowską – int. od rodziny Zdunków.

 4. Za + Mariannę Nowak – int. od Barbary i Waldemara Magier z rodziną.

 5. Za ++ Irenę i Adama Karpowiczów.

 6. Za + Szymona Skrzypczaka (gregorianka)

Czwarta Niedziela Wielkanocy 08.05.2022

8.00

Bazylika

 1. Za ++ Stanisława Wnuka, Stefanię, Bolesława i Tadeusza z rodziny Hryciuków.

 2. Za + Jana Darmofała w rocznicę śmierci i ++ z rodziny.

 3. Za + Tadeusza Wakulika (gregorianka).

 4. Za + Szymona Skrzypczaka (gregorianka).

10.00 Kalwaria

 1. Rocznice Chrztu: W 1 rocz. ur. Ninki Brudkowskiej, w 35 rocz. Mateusza Rafałko, z podziękowaniem za dar życia i z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MBK na każdy dzień życia.

 2. Za ++ Eugenię Stefanowicz w 3 rocz. śmierci i Zygfryda Stefanowicza w 25 rocz. śmierci.

10.30 Bazylika

 1. Za ++ Stanisława Seroczyńskiego oraz Stanisława i Mariannę Miazio.

 2. Za + Stanisława Witkowicza w rocznicę śmierci oraz ++ z rodzinyWitkowiczów i Osypiuków.

 3. Za + Antoniego Wysokińskiego w 9 rocznicę śmierci.

12.00 Kalwaria

 1. W intencji Strażaków oraz z okazji 100 – lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodniu.

 2. Za + o. Józefa Maksymiuka oraz ++ z rodziny Maksymiuków.

 3. Za + Stanisława Parzyszka oraz ++ z rodziny Parzyszków.

 4. Za ++ Rozalię, Andrzeja, Eugeniusza, Edwarda i Reginę Krasowskich oraz Ninę i Stanisława Jakimowiczów.

17.00 Bazylika

 1. O Boże błog., opiekę MBK i wszelkie potrzebne łaski dla Stanisława Baja z okazji imienin oraz o zdrowie dla Mieszka i rodziny.

 2. Za + Stanisława Badysiaka oraz ++ z rodziny Mularewiczów, Sacharczuków, Celińskich, Stawinogów.

 3. Za + Sabinę Ruszkowską – int. od pracowników Bursy Szkolnej w Białej Podl.

 4. Za ++ Irenę i Adama Karpowiczów.