Doroczny Konkurs na Palmę Wielkanocną

 Organizatorzy:

– Parafia pw. św. Anny i Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej – Matki Jedności w Kodniu

– Świetlica Szkolna w Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu

– Towarzystwo Przyjaciół Kodnia

– Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu

 

Patronat Honorowy:

Wójt i Rada Gminy Kodeń

1.Cele konkursu:

-kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową;
popularyzacja twórczości regionalnej

-podtrzymanie tradycji Konkursu na Palmę Wielkanocną organizowanego przez parafię św. Anny
i Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej – Matki Jedności w Kodniu,  Zespół
Placówek Oświatowych w Kodniu, Towarzystwo Przyjaciół Kodnia oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu

-pogłębienie wiedzy na temat znaczenia palmy i jej bogatej symboliki

-rozbudzanie kreatywności i wyobraźni plastycznej uczestników organizowanego konkursu

-integracja społeczności lokalnej w tym wiernych parafii pw. św. Anny w Kodniu i innych wspólnot jak i integracja międzypokoleniowa mieszkańców Gminy Kodeń

2.Zasady, warunki uczestnictwa oraz przebieg konkursu:

2a). zadanie konkursowe:

– uczestnikami konkursu mogą być osoby/wspólnoty/organizacje/ działające na terenie parafii pw. św. Anny w Kodniu oraz Gminy Kodeń

– uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać samodzielnie lub w grupie tradycyjne Palmy Wielkanocne

– do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane wg wzoru palmy tradycyjnej tzn. z naturalnych elementów takich jak m.in.: bukszpan, tuja, ostrokrzew, cis, jałowiec, bazie, gałązki leszczyny i wierzby itp.,

– jako elementy ozdobne:  trawy i kwiaty naturalne lub zasuszone, kwiaty zrobione z bibuły, wstążki również wykonane z  bibuły. Do dekoracji użyć można takich materiałów jak m.in.: drewno, krepina, bibuła, papier, pióra itp. Ważna informacja dla uczestników konkursu sztuczne kwiaty i gałązki są niedopuszczalne!!!

– prace powinny zawierać informację  przypiętą do wykonanej palmy: imię i nazwisko autora (autorów), wspólnotę, kategorię

2b). warunki uczestnictwa:

– prace mogą być wykonywane indywidualnie lub zespołowo.

– palmy będą oceniane w następujących kategoriach:

KATEGORIA 1 – Dzieci i młodzież (przedszkolaki, uczniowie kl. 1-8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych) – tylko prace indywidualne)

KATEGORIA 2 – Dorośli – z podziałem na:

– prace indywidualne

– prace zbiorowe (WTZ, ŚDS, Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora, grupy działające przy parafii i inne)

2c). ocena prac:

Prace będą oceniane przez powołaną Komisję Konkursową, która  będzie brała pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:

– dobór i wykorzystanie materiałów

– oryginalność pomysłu

– kreatywność

– nawiązanie do tradycji

– dekoracyjność (kompozycja, kolorystyka oraz dobrane dodatki)

– ogólne wrażenie estetyczne

– wkład pracy

– zgodność z regulaminem

Do konkursu nie zostaną dopuszczone gotowe palmy wielkanocne lub wykonane ze sztucznych kwiatów i gałązek. Ważnym jest, aby przygotowana palma została postawiona pionowo „siłą mięśni człowieka”, bądź oparta w pozycji pionowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania wszystkich prac.

2d). zgłoszenia konkursowe:

Wykonane prace konkursowe dostarczamy do dnia 25 marca 2021 r. do godz. 15.00:

Kategoria 1:

– przedszkolaki – do Przedszkola ( odpowiedzialna E. Bachanek)

– uczniowie – do Świetlicy Szkolnej ( odpowiedzialna T. Filipek)

Kategoria 2:

– wszystkie prace do Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu  (odpowiedzialna K. Stawicka)

Ogłoszenie wyników na stronie internetowej parafii pw. św. Anny w Kodniu 26 marca 2021 r. (www.koden.com.pl) oraz na stronie internetowej i fanpage  Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Kodniu (www.domkulturywkodniu.pl)

Zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również akceptację warunków regulaminu.

2e). rozstrzygnięcie konkursu:

Wręczenie nagród dla zwycięzców poszczególnych kategorii nastąpi 28 marca 2021 r. w Niedzielę Palmową w Bazylice Mniejszej pw. św. Anny w Kodniu po Mszy Świętej o godzinie 12.00.

2f). nagrody:

Komisja Konkursowa oceni palmy przyznając po trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii oraz wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom. Wyniki konkursu, zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej organizatora konkursu.