W przededniu kolejnego dnia „Nowenny Miesięcy przed jubileuszem 25 – lecia beatyfikacji bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy, Męczenników z Pratulina” w naszym klasztorze kodeńskim miało miejsce spotkanie organizacyjne dla mężczyzn, którzy wyrazili chęć wstąpienia w szeregi Bractwa „Strażnicy Kościoła”.  7 mężczyzn wyraziło zgodę i wolę by rozpocząć duchową formację, aby stać się obrońcami Bożego porządku. Zapraszamy kolejnych odważnych mężczyzn z naszej parafii kodeńskiej!!! Spotkania formacyjne i modlitewne będą się odbywały każdego 23 dnia miesiąca. Poniżej garść informacji na temat Bractwa.

To wspólnota mężczyzn, którzy chcą się formować w oparciu o duchowość Błogosławionych Męczenników z Pratulina. 24 stycznia 1874 roku w Pratulinie urzędnicy carscy postanowili zabrać unicką cerkiew i oddać duchownemu prawosławnemu. Miejscowi parafianie okazali się ludźmi bohaterskimi. Stanęli w obronie swojej świątyni. Ukryli klucze, by nie można było do niej wejść. Kiedy przekonywania i zastraszanie dowódcy wojska kozackiego nie odniosły skutku, użyto broni. Podczas masakry 13 unitów zostało śmiertelnie rannych.

Bractwo odkrywa w symbolice kluczy strzeżonych przez pratulińskich unitów inspirację dla swych apostolskich zadań. Działania te sprowadzają się do strzeżenia Kościoła w różnych jego wymiarach:

– osobistym: Strzegę świątyni mego serca! – Ten wymiar działalności bractwa dotyczy osobistego uświęcenia każdego z członków. Bractwo prowadzi systematyczną formację duchową opartą na: Słowie Bożym, kulcie Męczenników Podlaskich, życiu modlitewnym i i zaangażowaniu we wspólnotę;

– kościoła domowego: Strzegę kluczy do kościoła domowego! – Ten wymiar broni dostępu do głowy i serca swojego i swoich najbliższych. Członkowie bractwa modlą się ze swoimi bliskimi, prowadzą niedzielną lekturę Ewangelii, reagują na zagrożenia duchowe swoich bliskich oraz traktują swoją rodzinę jako pierwsze i najważniejsze miejsce osobistego świadectwa wiary;

– parafialnym: Strzegę swojej świątyni – Celem bractwa jest służba na rzecz kościoła parafialnego oraz duchowego centrum bractwa, czyli Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie;

– diecezjalnym: Strzegę jedności Kościoła! – Członkowie bractwa modlą się o nowe i święte powołania do kapłaństwa, odbywają doroczną pielgrzymkę do Pratulina oraz ofiarowują jeden dzień w roku na prace w Sanktuarium w Pratulinie;

Członkiem Bractwa może zostać każdy pełnoletni mężczyzna katolik.

 

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty błogosławionemu Wincentemu i jego Towarzyszom dałeś udział w męce Chrystusa, spraw łaskawie, abyśmy wytrwale naśladowali ich męstwo w wyznawaniu wiary katolickiej i w budowaniu jedności Kościoła.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.