Zarządzenie Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY w związku ze zbliżającym się okresem bożonarodzeniowym
i nowymi obostrzeniami państwowymi na czas pandemii

 

W związku z sytuacją epidemiczną oraz wprowadzeniem przez władze państwowe
w dniach od 28 grudnia br. do 17 stycznia 2021 r. dodatkowych obostrzeń mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa, niniejszym zarządzam:

  1. Ze względu na podtrzymany limit osób w kościołach (1 osoba na 15 m2), zgodnie z Dekretem Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 16 grudnia br. (Prot. N. 59720) –udzielam prezbiterom przebywającym na terenie diecezji siedleckiej zezwolenia na sprawowanie czterech Mszy św. w dniu Narodzenia Pańskiego (25 grudnia 2020 r.), w dniu Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia 2021 r.) oraz w dniu Objawienia Pańskiego (6 stycznia 2021 r.), ilekroć okaże się to potrzebne dla dobra wiernych i zawsze z zachowaniem przepisów prawa, szczególnie odnośnie do kan. 951 KPK.
  2. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w przemieszczaniu się w wieczór sylwestrowy, zobowiązuję Czcigodnych Księży Proboszczów do rozpoczęcia celebrowana Mszy św. dziękczynnej za rok 2020 r. najpóźniej o godz. 17.00, tak aby umożliwić wiernym udział w tej Eucharystii i powrót do domu przed godz. 19.00.
  3. W nawiązaniu do Komunikatu z posiedzenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
    z dnia 17 grudnia br. zalecam zachowanie dystansu wobec zaplanowanej przez Fundację Solo Dios Basta, na ostatni dzień Starego Roku, inicjatywy modlitewnej pod nazwą Różaniec do granic czasu.Duszpasterzy i świeckich zachęcam do modlitwy w ramach – organizowanego 31 grudnia w wielu parafiach – nabożeństwa dziękczynno – przebłagalnego na zakończenie Roku. Proponuje też tego wieczoru trwać na modlitwie różańcowej we wspólnocie rodzinnej, przy zapalonej świecy
  4. W tych parafiach, gdzie została podjęta przez Księży Proboszczów decyzja o przeprowadzeniu w tradycyjnej formie wizyty duszpasterskiej, zwanej kolędą, należy rozpocząć ją nie wcześniej, jak po zakończeniu kwarantanny narodowej tj. po 17 stycznia 2021 r., o ile pozwolą na to przepisy sanitarne i obostrzenia państwowe.

Jednocześnie informuje, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną, nie odbędzie się spotkanie opłatkowe dla księży naszej diecezji, które było zaplanowane na dzień 23 grudnia br.

Wyrażając raz jeszcze wdzięczność wszystkim Czcigodnym Księżom za zaangażowanie i posługę duszpasterską w okresie adwentowego oczekiwania na przyjście Pana, szczególnie podczas rekolekcji, życzę wielu łask i sił na czas Świąt Narodzenia Pańskiego. Proszę także o dalszą modlitwę – przez orędownictwo Świętej Boże Rodzicielki Maryi i św. Rocha – w intencji ustania pandemii koronawirusa, za chorych i przebywających na kwarantannie, a także za wszystkich, którzy z samarytańską pomocą śpieszą potrzebującym, zwłaszcza pracowników służby zdrowia.

Z pasterskim błogosławieństwem

   + Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

L. dz. 1006/2020; Siedlce, dnia 19 grudnia 2020 r.