W sanktuarium kodeńskim dobiegła końca adoracja Najświętszego Sakramentu w monstrancji z Medjugorie. Od 11 listopada Bazylika kodeńska była centrum modlitwy w intencji pokoju i jedności na świecie. Setki osób z parafii kodeńskiej oraz z okolicznych miast i miejscowości uczestniczyło każdego dnia w tym szczególnym czasie łaski. Tajemnicą serc pozostaje zatem to, co dokonało się w życiu osób przybywających na adorację Jezusa Eucharystycznego.

Szczególnym momentem w czasie tych 15 dni adoracji, był sobotni wieczór 21 listopada, kiedy to do sanktuarium kodeńskiego przybyło wielu pielgrzymów by włączyć się w comiesięczną modlitwę „Wieczór z Maryją”. Dzięki transmisji na antenie Katolickiego Radia Podlasie modlitwa zjednoczyła wielu ludzi, którzy z różnych względów nie mogli przybyć osobiście do Kodnia.

Uczestnicy tego spotkania mogli m.in. wysłuchać konferencji na temat ogromnej potrzeby modlitwy o pokój, którą  wygłosili panowie – Piotr  Ciołkiewicz i Piotr Pajestka ze Stowarzyszenia Matki Bożej Królowej Pokoju.

A oto kilka myśli z wygłoszonej konferencji (tekst nadesłany):

„Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.” (Ap 12,1) Granica między wojną i pokojem przebiega przez ludzkie serce. Dzisiejszy świat boleśnie dotykają: przemoc, cierpienie, nienawiść wobec ludzkiego życia. Wiele jego regionów ogarniętych jest konfliktami zbrojnymi i terrorem niosącymi ze sobą śmierć, rozłąkę, osierocenie i ubóstwo. Powodują zranienia fizyczne i duchowe, które bardzo długo nie mogą się zagoić. Pozostające w ludziach poczucie krzywdy, nienawiść i chęć odwetu niszczą, zatruwają i wypalają człowieka od wewnątrz. Dlatego dzisiejszy świat pilnie potrzebuje modlitwy i zjednoczenia, pokuty i wyrzeczenia, potrzebuje wszelkich wysiłków w przywracaniu harmonii oraz pokojowego współistnienia narodów. „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.” (J 14,27a)

Adoracja Najświętszego Sakramentu jest otwarciem się na dar pokoju, który ofiarowuje nam Jezus. Jest pokornym wyciągnięciem rąk i zaczerpnięciem z jedynego prawdziwego Źródła Pokoju. W czasie Adoracji ten dar Bożej miłości płynie do serca człowieka wprost z Bożego Serca. Misją Stowarzyszenia Comunità Regina della Pace jest międzynarodowe apostolstwo adoracji Chrystusa Eucharystycznego w intencji pokoju i pojednania między ludźmi. Inicjatywa ta zrodziła się 25 czerwca 2006 roku w Medjugorje z pragnienia odpowiedzi na liczne wezwania Matki Bożej do modlitwy o pokój i realizacji duchowego testamentu wielkiego orędownika pokoju – św. Jana Pawła II. „Maryja jest «Niewiastą Eucharystii» w całym swoim życiu. Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór, jest wezwany do Jej naśladowania także w odniesieniu do Najświętszej Tajemnicy.” (Ecclesia de Eucharistia, 53) Formą realizacji tego celu stało się dzieło „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”. To projekt utworzenia na świecie dwunastu “Światowych Centrów Modlitwy o Pokój”, w których będzie trwała wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Pragniemy, aby te filary pokoju były zlokalizowane na każdym kontynencie, w miejscach szczególnie doświadczonych dramatycznymi skutkami konfliktów zbrojnych, brakiem porozumienia między narodami lub wyznawcami różnych religii. W miejscach, gdzie ludzie pragnąc pokoju i pojednania, poszukują jego prawdziwego źródła. Pierwszym Centrum i inspiracją dla projektu utworzenia „12 Gwiazd” była Kaplica Adoracji przy IV Stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie wraz z umieszczonym tam ołtarzem adoracji Najświętszego Sakramentu zwanym „Tryptykiem Jerozolimskim”. W 2016 roku, przy współpracy z Kustodią Ziemi Świętej, Centrum zostało przeniesione do Kościoła Groty Mlecznej w Betlejem. Aktualnie projekt realizowany jest w następujących miejscach: Kościół Groty Mlecznej w Betlejem – Ziemia Święta, Sanktuarium Królowej Pokoju – Oziornoje w Kazachstanie, Parafia św. Jakuba – Medjugorie w Bośni i Hercegowinie, Bazylika Matki Bożej Pokoju – Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej, Sanktuarium Matki Bożej Słowa – Kibeho w Rwandzie, Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej – Namyang w Korei Południowej oraz Sanktuarium św. Jana – Dagupan na Filipinach, Sanktuarium NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask – Niepokalanów w Polsce. „Aby głosić orędzie, które powierzył mu Chrystus, Kościół potrzebuje sztuki. Musi bowiem sprawiać, aby rzeczywistość duchowa, niewidzialna, Boża, stawała się postrzegalna, a nawet w miarę możliwości pociągająca. Musi zatem wyrażać w zrozumiałych formułach to, co samo w sobie jest niewyrażalne. Otóż sztuka odznacza się sobie tylko właściwą zdolnością ujmowania wybranego aspektu tego orędzia, przekładania go na język barw, kształtów i dźwięków, które wspomagają intuicję człowieka patrzącego lub słuchającego. Czyni to, nie odbierając samemu orędziu wymiaru transcendentnego ani aury tajemnicy.”(św. Jan Paweł II – List do Artystów,4 kwietnia 1999)

Materialnym znakiem duchowego dzieła są ołtarze adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z monstrancją nawiązującą do wizerunku Matki Bożej. Powstają one w Polsce, w gdańskiej pracowni Drapikowski Studio. Swoim niezwykłym pięknem służą oddaniu czci żywemu Bogu oraz pogłębianiu duchowych owoców i łask, jakie płyną ze spotkania z Chrystusem Eucharystycznym. Istotnym elementem działania Stowarzyszenia są peregrynacje Monstrancji i Ołtarzy Adoracji, organizowane w kościołach i ośrodkach duszpasterskich. Naszym pragnieniem jest zachęcenie jak największej liczby osób do Adoracji w intencji pokoju. Pragniemy również, aby w ten sposób do miejsc przeznaczenia dotarł nie przedmiot sztuki, lecz naczynie wypełnione modlitwą. Dziełu “12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju” towarzyszy od kilku lat inicjatywa utworzenia “Gwiazd na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju”. Stanowi odpowiedź na pragnienie wspólnot wiernych, które pragną kontynuować adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju , w modlitewnej łączności ze „Światowymi Centrami Modlitwy o Pokój”.

Ojciec Święty Franciszek zachęca nas: „Módlmy się o pojednanie i pokój, pracujmy na rzecz pojednania i pokoju, i stańmy się wszyscy, w każdym środowisku, ludźmi pojednania i pokoju!” (18 września 2013 Audiencja Generalna)

Podjęcie osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu jest wprost otwarciem się na upragniony dar Bożego Pokoju, który rodzi się w naszych sercach i ma trwać w relacjach między ludźmi na całym świecie, jako fundament pokoju społecznego i politycznego. Prawdziwy pokój jest bowiem wartością, którą zdobywa się nie przymusem militarnym, politycznym, czy ekonomicznym, ale na kolanach. Wybór między wojną a pokojem nie tyle dotyczy państw, partii politycznych czy wyznań religijnych, ile, w pierwszej kolejności, ludzkich serc i sumień. Wspólnie utwórzmy Łańcuch Modlitwy o Pokój, którego ogniwami stają się wszyscy podejmujący modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Otaczając wspólnie świat modlitwą o pokój, stańmy się apostołami pokoju w naszych domach, miejscach pracy, w naszych środowiskach, czerpiąc z Żywego i niewyczerpanego Źródła – Najświętszego Sakramentu Ołtarza. Dzisiejszy świat można ocalić-jedynie i skutecznie-wypraszając pokój dla każdego pojedynczego ludzkiego serca

Piotr Ciołkiewicz – Prezes Stowarzyszenia