W niedzielę 23 sierpnia br., w Zabłociu odbyła się jakże podniosła uroczystość upamiętniająca Aleksandra Urbańskiego – byłego kierownika miejscowej szkoły. W tym roku mija 80. rocznica zamordowania Aleksandra Urbańskiego przez Niemców w lesie Grabarka.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą sprawowaną w miejscowej kaplicy, której przewodniczył o. Dariusz Malajka OMI, proboszcz kodeńskiej parafii i kustosz sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej – Matki Jedności. Homilię wygłosił o. Jan Domański OMI, duszpasterz wspólnoty w Zabłociu. W czasie Mszy świętej powierzaliśmy Miłosiernemu Bogu zamordowanego dyrektora, nauczyciela, wielkiego obrońcę polskości. Gdy umierał miał zaledwie 34 lata; pozostawił żonę, dwóch synów; był członkiem Tajnej Organizacji Wojskowej „Związek Orła Białego”.
W tej wyjątkowej uroczystości wzięła także udział uczennica Aleksandra Urbańskiego pani Leokadia Olichwer, która wspomniała, że był dobrym nauczycielem i był bardzo dobrym człowiekiem, wyrozumiały i wielki patriota. Był wszechstronnie uzdolniony, bo uczył matematyki, gimnastyki oraz prowadził chór.
Po zakończeniu Mszy świętej wszyscy przeszli przed siedzibę Domu Kultury w Zabłociu gdzie miał miejsce apel pamięci oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy, którego dokonali wójt Gminy Kodeń Jerzy Troć, przewodnicząca Rady Gminy Barbara Radecka oraz pan Tadeusz Krawczyk.
Tablica powstała dzięki staraniom Wójta Gminy Kodeń Jerzego Trocia, miejscowej ludności, na czele z panem Tadeuszem Krawczykiem – wieloletnim nauczycielem i dyrektorem szkoły w Zabłociu.
Wartę honorową pełnili Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Zabłociu, był także obecny Poczet Sztandarowy szkoły z Kodnia.
Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Aleksandra Urbańskiego stała się okazją do tego, aby przypomnieć o takich wartościach jak Bóg, Honor, Ojczyzna. Szczególnie dotyczy to młodego pokolenia, dla którego takie postaci jak Aleksander Urbański – młody mąż, ojciec, nauczyciel, pedagog – nie mający lęku i strachu przed represjami ze strony ukraińskich nacjonalistów i nazistów – pozostają przykładem wierności najwyższym ideałom, dla których pokolenia Polaków przelewały krew, byśmy my dziś mogli żyć w wolnej i niepodległej Ojczyźnie – Polsce!!!