Tradycją kodeńskiego odpustu sanktuaryjnego jest sprawowanie Eucharystii z udziałem misjonarzy “ad gentes” – jest to również moment spotkania i modlitwy z Przyjaciółmi Misji. Mszy świętej przewodniczył o. Paweł Zając OMI, a koncelebrowali ją: o. Alojzy Chrószcz OMI, który nadal pracuje w Kamerunie oraz o. Daniel Szewc OMI (Australia). Byli obecni misjonarze, którzy powrócili już do prowincji macierzystej: o. Jan Domański OMI (Kamerun), o. Krzysztof Trociński OMI (Kamerun), o. Wiesław Chojnowski OMI (Madagaskar), o. Mariusz Bosek OMI (Urugwaj) i o. Rafał Chilimoniuk OMI (Turkmenistan).

Kazanie nabrało wymiaru świadectwa, po wstępie prowincjała, głos zabrali misjonarze, którzy dzielili się swoim doświadczeniem pracy ewangelizacyjnej:

Wymownym momentem Eucharystii “misyjnej” było włączenie do wspólnoty wierzących Zofii, której udzielono sakramentu chrztu świętego.

(P. Gomulak OMI-oblaci.pl)