OGŁOSZENIA PARAFIALNE

31.05.2020

W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnice Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to co słabe, prostuje to co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Tylko otwórzmy się na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

 

Przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby wypełnić przykazanie kościelne nakazujące spowiedź i Komunię św. wielkanocną. Suma odpustowa na kalwarii o godz. 11.30. Nie będzie Mszy św. o godz. 12.30. Pozostały porządek Mszy św. w bazylice i na kalwarii bez zmian.

PONIEDZIAŁEK– 01.06.2020

– Obchodzimy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej Macierzyńskiemu Sercu. Papież Święty Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w Kościele.

Msze św. o godz. 8.00; 10.30;12.00;18.00.

CZWARTEK – 04.06.2020

– Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów i kleryków naszej diecezji, którzy przygotowują się do kapłaństwa.

PIĄTEK– 05.06.2020

– Spowiedź dla dzieci z Komunią Św. wynagradzającą o godz. 15.00 na kalwarii.

– Nocna adoracja NS od godz. 21.00 w KAPLICY KLASZTONEJ. Rozpoczniemy od modlitwy różańcowej ( 4 części). Adoracja potrwa do godz. 6.50. Będziemy prosili za kapłanów, osoby konsekrowane, o nowe powołania, za naszą parafię, za naszą diecezję.                                                                                                    

SOBOTA – 06.05.2020

– Okazja do spowiedzi św. od godz. 17.00. Rozmyślanie I – sobotnie, różaniec, nabożeństwo o godz. 17.00.

NIEDZIELA– 07.06.2020

– Uroczystość Najświętszej Trójcy. Jednocześnie będzie to doroczny Dzień Dziękczynienia.

– Msze św. w bazylice 7-17.00 ( co godzinę); na kalwarii ( 9.30 i 10.30).

 

 

W tym tygodniu patronujĄ nam:

  • 3 VI – św. Karol Lwanga i jego towarzysze (†1886), męczennicy z Ugandy w Afryce, którzy oddali życie dla Chrystusa,
  • 5 VI – św. Bonifacy (673-754), biskup i męczennik, benedyktyn, wielki misjonarz i apostoł Niemiec.

INNE:  

– Nabożeństwo czerwcowe w dni powszednie o godz. 17.15.

– Wystawienie NS, Koronka do Bożego Miłosierdzia i adoracja na kalwarii 15.00-16.00.

 

Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

„W sanktuariach należy zapewnić wiernym obfitsze środki zbawienia przez gorliwe głoszenie słowa Bożego, przez odpowiednie ożywienie życia liturgicznego, zwłaszcza przez sprawowanie Eucharystii i pokuty oraz przez kultywowanie zatwierdzonych form pobożności ludowej” .

 

DLATEGO

– Okazja do spowiedzi św. w dni powszednie 15 min przed każdą Mszą św. oraz w bazylice w godz. 10.00-11.00 oraz na kalwarii 15.00-16.00.W niedzielę przed każdą Mszą św.

– Głosimy homilie na wszystkich Mszach św.

– Wystawienie NS i adoracja na kalwarii 15.00-16.00.

– Nabożeństwa czerwcowe w bazylice o godz. 17.15.

 

Wszystkich obchodzących osobiste święta i uroczystości zapewniamy
o modlitwie i życzliwości a także wszystkich chorych przebywających w domach i szpitalach.

 

Odeszli do wieczności śp. Henryk Chałubek i o. Wacław Hryniewicz OMI. Wieczny odpoczynek……