OGŁOSZENIA PARAFIALNE

17.05.2020

Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne mogło przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.

 

– Msze św. w bazylice co godzinę od 7.00 do 17.00.

– Msze św. w kościele Ducha św. od 8.30 – 15.30.

W dzisiejszą niedzielę radujemy się też 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”. W tych intencjach modlimy się podczas dzisiejszych Mszy Świętych.

 

PONIEDZIAŁEK– 18.05.2020

– Modlitwa przy pomniku św. Jana Pawła II o godz. 12.00

 

CZWARTEK – 21.05.2020

– Wspomnienie Św. Eugeniusza de Mazenoda. Polecajmy Bogu w swoich modlitwach Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

 

SOBOTA– 23.05.2020

– Nabożeństwo majowe o godz. 15.00 oraz 17.15. Nie będzie nabożeństwa o godz. 16.00 z racji ślubu.

 

NIEDZIELA– 24.05.2020

– Szósta rocznica ingresu Biskupa Siedleckiego do katedry.

 

 

INNE:  .

– Msze św. o urodzaje – 24 maja.

– Rocznica I Komunii św. 14 czerwca.

– I Komunia Św. oraz sakrament bierzmowania – 12 września.

Przypominamy, że w naszym kościele w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godz. 15.00, 16.00, 17.15. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo.

 

  Dziękujemy wszystkim modlącym się przy kapliczkach. Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, będą wśród Was i razem z Wami się modlić:

– w Olszankach w środę o godz. 17.00;

– w Elżbiecinie w środę o godz. 19.00;

– w Okczynie w czwartek o godz. 19.00;

– w Dobromyślu w piątek o godz. 18.00;

– w Polemcach w sobotę o godz. 16.00;

– w Kątach w niedzielę o godz. 14.00;

– w Szostakach w niedzielę o godz. 15.00.

– Dziękujemy za ofiary na bazylikę.

– Gdyby potrzebne były maseczki można otrzymać u oo Proboszcza, Wikariusza lub przy furcie.

Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

„W sanktuariach należy zapewnić wiernym obfitsze środki zbawienia przez gorliwe głoszenie słowa Bożego, przez odpowiednie ożywienie życia liturgicznego, zwłaszcza przez sprawowanie Eucharystii i pokuty oraz przez kultywowanie zatwierdzonych form pobożności ludowej” .

 

DLATEGO

– Okazja do spowiedzi św. w dni powszednie 15 min przed każdą Mszą św. oraz w bazylice w godz. 10.00-11.00. W niedzielę przed każdą Mszą św.

– Głosimy homilie na wszystkich Mszach św.

– Wystawienie NS i adoracja w dni powszednie o godz. 15.00 – 17.50.

– Koronka do Bożego Miłosierdzia w dni powszednie o godz. 15.00 w bazylice.

– Nabożeństwa majowe w bazylice o godz. 15.00; 16.00; 17.15.

 

Wszystkich obchodzących osobiste święta i uroczystości zapewniamy
o modlitwie i życzliwości a także wszystkich chorych przebywających w domach i szpitalach.