OGŁOSZENIA PARAFIALNE

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.

 

– Koronka do Bożego Miłosierdzia w bazylice o godz. 15.00.

– Nieszpory o godz. 15.15.

 

W tym tygodniu patronujĄ nam:

  • 23 IV – św. Wojciech (ok. 956-997), biskup i męczennik, główny patron Polski.
  • 25 IV – św. Marek Ewangelista (†98-117), według tradycji Kościoła autor Ewangelii uważanej za najstarszą, a jednocześnie najkrótszą spośród pozostałych, kuzyn św. Barnaby, towarzysz św. Pawła, a później św. Piotra.

INNE:  .

– Każdego dnia o godz. 7.30-17.50.wystawienie NS i adoracja .

W związku z zapowiedzią wejścia w życie – z dniem 20 kwietnia br. – zmian w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które przewidują, że liczba osób uczestniczących we Mszy św. lub innym obrzędzie religijnym będzie zależała od powierzchni świątyni (na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15m2 powierzchni).

 

 A zatem:

– Powierzchnia bazyliki 444,31 m2. Maksymalna ilość osób w kościele to 29.

– Powierzchnia kościoła Ducha Św. 287,97 m2 Maksymalna ilość osób w kościele to 19

– Dziękujemy za ofiary na bazylikę: p Mariannie i Eugeniuszowi Maryniuk, p. Teresie i Jerzemu Filipek z Dobromyśla, p. Irenie i Józefowi Szołucha, p. Kazimierze i Franciszkowi Samociuk.

Na kwiaty do Bożego Grobu ofiary złożyli: K.R. nr 12 p. Zofii Łabędzkiej – 200 zł,                            K.R. nr 16 p. Eugeniusza Filipowicza – 200 zł, Urząd Gminy Kodeń – 160 zł

– Gdyby potrzebne były maseczki można otrzymać u O. Proboszcza lub przy furcie.

 

Odeszła do wieczności śp. Eugenia Lichaczewska.Wieczny odpoczynek…..

Odeszła do wieczności śp. Bożena Falkiewicz. Wieczny odpoczynek…..

 

Wszystkich obchodzących osobiste święta i uroczystości zapewniamy o modlitwie i życzliwości.