Otrzymaliśmy stacje Drogi Krzyżowej do Zakładu Karnego w Zabłociu.

Dziękujemy