DEKRET

W nawiązaniu do wydanych dotychczas wskazań dotyczących obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, niniejszym – w oparciu o nadesłaną przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Notę wyjaśniającą z dnia 26 marca br. do wydanego Dekretu tejże Kongregacji In tempore Covid-19 (II) – udzielam zgody, aby obchody Triduum Paschalnego mogły być celebrowane, oprócz katedry i kościołów parafialnych, także
w kaplicach: klasztorów i domów zakonnych na terenie Diecezji Siedleckiej, Domu Księży Emerytów w Nowym Opolu i Siedlcach przy ul. Kościuszki 10, Domu Księży Viribus Unitis
w Siedlcach, kaplicy w Centrum Formacji Kapłańskiej w Nowym Opolu oraz w Domu nad Stawami DPS w Siedlcach.

Z pasterskim błogosławieństwem