Dziś, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, o godz. 19:30 czasu polskiego w Fatimie zostało dokonane zawierzenie Polski Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Przesyłamy treść aktu zawierzenia, które zachęcamy, by odmówić:
 
 
POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLSCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
 
 
 
Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
 
Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca!
 
Kościół pielgrzymujący na ziemi,
 
Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie,
 
spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia,
i błaga:
 
— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia
 
wspomagaj Twój Kościół,
 
bądź natchnieniem dla rządzących narodami,
 
wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących,
 
wspieraj pokornych i uciśnionych,
 
uzdrawiaj chorych i grzeszników,
 
podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych,
 
przywracaj wolność jeńcom i więźniom
 
i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.
 
 
Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
 
wyniesiony na wyżyny Krzyża, dotknięty przez ucznia w Wieczerniku!
 
Kościół pielgrzymujący na ziemi,
 
Twój lud żyjący w Polsce
 
widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości.
 
Ten uścisk pragniemy – w Duchu Miłości – przekazać sobie nawzajem,
 
jak to polecałeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy:
 
— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,
 
wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych,
 
pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy,
 
umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności i solidarności,
 
bądź światłem dla umierających,
 
powitaj umarłych w swoim Królestwie,
 
chroń nas od wszelkiego zła
 
i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.
 
 
Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
 
Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi!
 
Przez Serce Twej Matki,
 
której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi,
 
narody Polski i tak wielu innych krajów,
 
które od wieków są Twoje,
 
prosimy dziś, abyś przyjął zawierzenie twojego Kościoła.
Poświęcając się Twojemu Najświętszemu Sercu,
Kościół oddaje się pod opiekę Niepokalanego Serca Maryi
ukształtowanego w świetle Twojej paschy,
a w Fatimie objawionego trojgu dzieciom jako ucieczka
i droga prowadząca do Twego Serca.
 
Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy,
 
Bądź Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa, zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości.
 
Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy:
 
— w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,
 
przyjmij tych, którzy odchodzą,
 
dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają,
 
odnów wszechświat i ludzkość. Amen.