To wielkie dla nas wszystkich doświadczenie. Z dnia na dzień zmieniają się decyzje a nawet z godziny na godzinę.
Prosimy i za nas – kapłanów- o modlitwę.
Mamy dyspensę o niedzielnej Eucharystii. Dlatego, nie miejmy wyrzutów sumienia jak pozostaniemy w domu.
Dziękujemy za zrozumienie.
Prosimy o zapoznanie się z decyzją ks. bpa Kazimierza.
Msze w bazylice i kaplicy klasztornej będą recytowane ( bez kazania).
Zgodnie z decyzją ks. bpa nie będzie Dróg Krzyżowych i Gorzkich Żali.
Od pn do sb włącznie wystawienie NS od godz. 7.30 – 16.55.
7.00
Bazylika
8.00
Bazylika
8.00
Kaplica klasztorna
10.00
Bazylika
10.00
Kaplica
klasztorna
12.00
Bazylika
12.00
Kaplica
klasztorna
13.15
Bazylika
16.00
Bazylika
17.00
Bazylika
klasztorna
13.15
Bazylika
16.00
Bazylika
17.00
Bazylika