OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w świętym czasie Wielkiego Postu jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomogą nam w tym tygodniu adoracje NS.

III NIEDZIELA POSTU- 15.03.2020

– Porządek Mszy św. w bazylice: 7.00, 8.00,10.00,12.00,13.15,16.00, 17.00. W kaplicy klasztornej: 8.00,10.00, 12.00.

– Transmisja Mszy św. z bazyliki w Katolickim Radio Podlasie o godz. 10.00..

CZWARTEK –  19.03.2020

– Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej o godz. 17.00 tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania a także w intencji braci zakonnych z naszej wspólnoty: br. Adama OMI, br. Andrzeja OMI i br. Mariusza OMI, którym patronuje św. Józef.

Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

IV NIEDZIELA POSTU- 22.03.2020

– Porządek Mszy św. w bazylice: 7.00, 8.00,10.00,12.00,13.15,16.00, 17.00.

W kaplicy klasztornej: 8.00,10.00, 12.00.

Nasza wspólna modlitwa o ustanie pandemii KORONAWIRUSA:

– Codziennie ( oprócz niedziel)w kaplicy klasztornej o godz. 5.45 – wystawienie NS, różaniec, jutrznia, rozmyślanie

– Codzienna Adoracja NS w bazylice ( pn – sb) 7.30 – 16.50.

 

INNE:

– Na Pomoc Kościołowi w świecie „ Ad Gentes” zebraliśmy 1206 zł. Bóg zapłać.

– Jest WYSTAWIONY KOSZ MIŁOSIERDZIA, gdzie można składać produkty spożywcze, chemiczne itd. oraz jest wystawiona skarbona, gdzie można składać JAŁMUŻNĘ.

– Audycje o Ks. Kard. Wyszyńskim w Katolickim R. P. w każdy poniedziałek i środę

o godz. 13.40 (informacje  na str. www. podlasie24.pl).

– Dziękujemy za ofiary na bazylikę: p. Krystynie i Mieczysławowi Krótkiewicz, Marii i Feliksowi Onyszczuk(i 20 zł na kwiaty), KR nr 8 (150 zł),

Na kwiaty do Bożego Grobu ofiary złożyli: KR nr 1 (200 zł.); KR nr 7 p. Krystyny Krótkiewicz ( 200 zł.); KR nr 8 (150 zł), KR nr 13 – 100 zł; KR nr 2 z Dobromyśla – 120 zł; Pracownicy Dom im św. Brata Alberta 160 zł. Bóg zapłać.           

Pamiętamy o wszystkich chorych przebywających w szpitalach i domach.

Serdeczną pamięcią otaczamy wszystkich solenizantów i jubilatów rozpoczętego tygodnia. Niech radość w Panu będzie Waszym udziałem.