Są jeszcze wolne noclegi. Prosimy o zapisy w godz. 8.30 – 15.00.