OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Kojące spojrzenie Chrystusa i słowa przebaczenia, których doświadczyła kobieta cudzołożna, odkrywają przed nami najgłębszy sens Wielkiego Postu. Pan Bóg pragnie nam przebaczyć i darować nowe życie w Jezusie Chrystusie.

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 07.04.2019.

– Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Św. po Mszy św. sprawowanej o godz. 10.00.

– Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 11.15.

– Spotkanie Rady Parafialnej o godz. 15.00.

– Gorzkie Żale o godz. 16.00.

PONIEDZIAŁEK – 08.04.2019

– Nabożeństwo do Ducha Św. o godz. 17.30.

– Próba koła teatralnego o godz. 19.00.

WTOREK – 09.04.2019

– Próba chóru o godz. 16.30.

– Próba koła teatralnego o godz. 19.00.

CZWARTEK – 11.04.2019

– Próba koła teatralnego o godz. 19.00.

PIĄTEK – 12.04.2019

– Sprzątanie bazyliki od godz. 8.30. Zapraszamy.

– Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Kodnia o godz. 19.00.

SOBOTA – 13.04.2019

– Odwiedziny chorych od godz. 8.30. Kapłani odwiedzą chorych z dziećmi, które przygotowały wraz z nauczycielami upominki.

– Zbiórka ministrantów o godz. 13.00.

– Spotkanie scholki dziecięcej o godz. 13.00.

– Spotkanie NINIWY.

– Próba koła teatralnego o godz. 19.00.

NIEDZIELA PALMOWA – 14.04.2019.

– Obchodzimy niedzielę Męki Pańskiej, zwaną Niedzielą Palmową. Podczas wszystkich Mszy Świętych dokonamy błogosławieństwa palm i odczytamy fragment Ewangelii upamiętniający wjazd Chrystusa do Jerozolimy. W czasie Mszy św. o godz. 10.00 procesja z palmami.

– Przed bazyliką Kiermasz Wielkanocny.

– Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Św. po Mszy św. sprawowanej o godz. 10.00.

– Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 11.15.

– Gorzkie Żale o godz. 16.00.

– Premiera sztuki w wykonaniu parafian pt: „ Jasne światło”. Wejściówki można odebrać po Mszy św.

INNE:                                                                                                                                                

– Zachęcamy wiernych do korzystania z możliwości uzyskania łaski odpustu za pobożne odprawienie nabożeństwa Drogi krzyżowej. Odpust zupełny można uzyskać po spełnieniu zwyczajnych warunków oraz rozważając męką Chrystusa przy 14 stacjach Drogi krzyżowej.

– Rocznica I Komunii świętej będzie 2 czerwca.

– Prosimy uprzątnąć cmentarze, abyśmy mogli wywieźć śmieci.

– Trwają prace na nowym cmentarzu. Dziękujemy za pomoc. Prosimy o pomoc w malowaniu w poniedziałek na godz. 8.30.

– Zachęcamy do pielgrzymek. Propozycje w gablocie.

– W kościele Świętego Ducha jest już nowy, zamykany konfesjonał. Dziękujemy p. Falkiewiczowi.

– Ofiarę na bazylikę złożyli: p. Jadwiga i Piotr Wysoccy; p. Kazimiera Tereszkiewicz; p. Jadwiga i Zbyszek Żuk; p. Eugenia Wardzyńska

– Ofiary na kwiaty do  Bożego Grobu złożyli: Chór parafialny ( 200 zł.);  p. Eugenia Wardzyńska; mieszkańcy Kątów ( 130 zł.), mieszkańcy ul. Bojarskiej (65 zł.).

– Adoracja NS o godz. 5.45 ( w dni powszednie w kaplicy), różaniec, jutrznia, adoracja do godz. 6.55 oraz godzinę przed wieczorną Eucharystią.

– Można składać jałmużnę wielkopostną przed ołtarzem oraz artykuły spożywcze i chemiczne do KOSZA MIŁOSIERDZIA.

Zajęcia szachowe dla dzieci w Domu Kultury we wtorki o godz. 15.30.

Zajęcia taneczne dla dzieci w Domu Kultury w środy o godz. 16.30.

Aeorobik w Domu Kultury w poniedziałek o godz. 17.00 oraz w środę o godz. 18.00.

– W jadłodajni można składać zamówienia na stół wielkanocny.

 

W tym tygodniu kopia obrazu MB Kodeńskiej odwiedzi parafię w Horodyszczach i Kościeniewiczach.

WIELKI POST  WE WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ 2019 ROKU:

– Rekolekcje od środy popielcowej do I niedzieli Wielkiego Postu.

– Adoracja NS o godz. 5.45 ( od czwartku po Środzie Popielcowej w kaplicy), różaniec, jutrznia, adoracja do godz. 6.55 (  W DNI POWSZEDNIE)

– Adoracja NS każdego dnia godzinę przed wieczorną Eucharystią.

– Czterdziestogodzinna adoracja NS ( bez przerwy) w Wielkim Tygodniu.

– Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.15 oprócz 12 kwietnia – Droga Krzyżowa ulicami Kodnia

– Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 11.15.

– Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00..

 – 16 MARCA  całodzienna modlitwa różańcowa.

– Sztuka „ JASNE ŚWIATŁO”. Premiera w niedzielę Palmową.

 

Przygotowując się do Świąt Paschalnych, w których widzimy źródło wszelkiej łaski, przypominamy o przykazaniach kościelnych, które nakładają na wierzących dwa szczególne obowiązki. „Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię św.”.

Pamiętamy o wszystkich chorych przebywających w szpitalach i domach.

Solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy obfitych Bożych darów i wielu znaków ludzkiej miłości.