OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 24.03.2019.

– Tradycyjnie po każdej Mszy św. przed bazyliką można wesprzeć Caritas siedlecką. Będziemy rozprowadzać baranki z czekolady.

– Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komuni Św. po Mszy św. sprawowanej o godz. 10.00.

– Po każdej Mszy św. rozdamy dla chętnych formularze duchowej adopcji dziecka poczętego. Duchową adopcję będzie można uroczyście rozpocząć 25 marca na wieczornej Eucharystii.

– Droga Krzyżowa o godz. 11.15.

– O godz. 12.00 gościć będziemy chór z parafii św. Teresy z Siedlec. Po Mszy św. zapraszamy na koncert pieśni pasyjnych.

– Wójt naszej gminy Jerzy Troć oraz Fundacja JUSTITIA OMNIBUS zapraszają mieszkańców Gminy Kodeń na spotkanie na temat praw i obowiązków obywatelskich w świetle uregulowań Konstytucji RP oraz zasad dziedziczenia. Spotkanie rozpocznie się godz.13.00
w Domu Kultury.

– Skupienie dla narzeczonych. Początek o godz. 12.00 – Eucharystia.

– Nauki przedmałżeńskie w Terespolu o godz. 13.30.

– Gorzkie Żale o godz. 16.00.

PONIEDZIAŁEK – 25.03.2019

– Nabożeństwo do Ducha Św. o godz. 16.30.

–  Przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz. 17.00.

– Msze św. o godz. 8.00; 12.00;17.00.

WTOREK – 26.03.2019

– Próba chóru o godz. 16.30.

CZWARTEK – 28.03.2019

– Próba koła teatralnego o godz. 18.00.

PIĄTEK – 29.03.2019

– Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 16.15.

– Spotkanie kandydatów do bierzmowania o godz. 16.50 ( po Drodze Krzyżowej).

– Spotkanie Scholi „ Uratowani” o godz. 18.00.

Nauki przedchrzcielne o godz. 18.00.

– Spotkanie Wspólnoty AA o godz. 18.00.

– Nauka gry na instrumentach dętych. Próba orkiestry.

SOBOTA – 30.03.2019

– Zbiórka ministrantów o godz. 11.00.

– Spotkanie scholki dziecięcej o godz. 13.00.

– Spotkanie NINIWY.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 31.03.2019.

– Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Św. po Mszy św. sprawowanej o godz. 10.00.

– Nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 11.15.

– Nauki przedmałżeńskie w Terespolu o godz. 13.30.

– Gorzkie Żale o godz. 16.00.

 

 

INNE:                                                                                                                                                

– Zachęcamy wiernych do korzystania z możliwości uzyskania łaski odpustu za pobożne odprawienie nabożeństwa Drogi krzyżowej. Odpust zupełny można uzyskać po spełnieniu zwyczajnych warunków oraz rozważając męką Chrystusa przy 14 stacjach Drogi krzyżowej.

– Dziękujemy za bezinteresowne sprzątanie kalwarii.

– Na pomoc misjom zebraliśmy 1100 zł.

– Ofiarę na bazylikę złożyło Koło Różańcowe nr 10 ( 200 zł).

– Ofiary na kwiaty do  Bożego Grobu złożyli: Towarzystwo św. Brata Alberta ( 150 zł.); Rodzina Nowaków z Elżbiecina ( 50 zł.); Koło Różańcowe nr 7 ( 200 zł.); Koło Różańcowe nr 10 ( 200 zł). Koło Różańcowe nr 12 ( 200 zł.); Okczyn i Łęgi Okczyńskie (140 zł.); Koło Różańcowe nr 3 p. Danieluk ( 200 zł.); Pracownicy klasztoru (240 zł.).

– Adoracja NS o godz. 5.45 ( w dni powszednie w kaplicy), różaniec, jutrznia, adoracja do godz. 6.55 oraz godzinę przed wieczorną Eucharystią.

– Można składać jałmużnę wielkopostną przed ołtarzem.

Zajęcia szachowe dla dzieci w Domu Kultury we wtorki o godz. 15.30.

Zajęcia taneczne dla dzieci w Domu Kultury w środy o godz. 16.30.

Aeorobik w Domu Kultury w poniedziałek o godz. 17.00 oraz w środę o godz. 18.00.

– W naszym klasztorze są organizowane rekolekcje m.in. Lechio Divina oraz rekolekcje maryjne. Zapraszamy! Zapisy na furcie klasztornej.

 

WIELKI POST  WE WSPÓLNOCIE PARAFIALNEJ 2019 ROKU:

– Rekolekcje od środy popielcowej do I niedzieli Wielkiego Postu.

– Adoracja NS o godz. 5.45 ( od czwartku po Środzie Popielcowej w kaplicy), różaniec, jutrznia, adoracja do godz. 6.55 (  W DNI POWSZEDNIE)

– Adoracja NS każdego dnia godzinę przed wieczorną Eucharystią.

– Czterdziestogodzinna adoracja NS ( bez przerwy) w Wielkim Tygodniu.

– Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.15 ( 16 lutego) w pozostałe piątki o godz. 16.15.

– Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 11.15.

– Droga Krzyżowa ulicami Kodnia 12 kwietnia.

– Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00 w każdą niedzielę z kazanie pasyjnym o. Antoniego Sowy OMI.

 – 16 MARCA  całodzienna modlitwa różańcowa.

– Sztuka „ JASNE ŚWIATŁO”. Premiera w niedzielę Palmową.

Pamiętamy o wszystkich chorych przebywających w szpitalach i domach.

Solenizantom i jubilatom tygodnia życzymy obfitych Bożych darów i wielu znaków ludzkiej miłości.