KODEŃSKA SZKOŁA LEKTORÓW

Zapraszamy przede wszystkim dorosłych lektorów, kantorów, dorosłych ministrantów, zakrystianów, osoby konsekrowane oraz wszystkich, którzy angażują się w liturgię. Na każdy kurs składają się trzy sesje poświęcone wykładom i warsztatom. Będą poruszane także zagadnienia teologiczne, dlatego kursy, oprócz celu dydaktyczno-praktycznego, będą realizować także cel formacyjny. Po ukończeniu 3 sesji (3 poziomu) absolwentom szkoły, zostaną uroczyście wręczone certyfikaty ukończenia KSL. Planowane terminy:

26-28 października 2018 – Kodeńska Szkoła Lektorów

16-18 listopada 2018 – Kodeńska Szkoła Lektorów

7-9 grudnia 2018 – Kodeńska Szkoła Lektorów

20-22 września 2019 Kodeńska Szkoła Lektorów

11-13 października 2019 – Kodeńska Szkoła Lektorów

Zgłoszenia można składać osobiście na furcie klasztornej w Kodniu (recepcja Domu Pielgrzyma), telefonicznie: (83) 375 41 19, (83) 375 41 20 lub na adres: dyrektor@koden.com.pl