WIELKI POST 2018 ROKU:

– Rekolekcje od środy popielcowej do I niedzieli Wielkiego Postu.

– Rekolekcje szkolne w Wielkim Tygodniu.

– Wystawienie NS o godz. 5.45 ( od czwartku po Środzie Popielcowej w kaplicy), różaniec, jutrznia, adoracja do godz. 6.55.

– Czterdziestogodzinna adoracja NS ( bez przerwy) w Wielkim Tygodniu.

– Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.15 ( 16 lutego) w pozostałe piątki o godz. 16.15.

– Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 11.15.

– Droga Krzyżowa ulicami Kodnia 23 marca.

– Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00 w każdą niedziele.

– W tym czasie ze szczególną uwagą rozejrzyjmy się wokół siebie. Wielu ludzi boryka się               z codziennymi problemami. Może blisko nas jest bieda, są jakieś strapienia, panuje głód. Bądźmy wrażliwi i nie szczędźmy zwykłej, samarytańskiej pomocy, zwłaszcza dzieciom, które nie doznały w swym życiu zbyt wiele serca. Dzielmy się z tymi, którzy doświadczają niedostatku, a Pan Bóg z pewnością nam to wynagrodzi.