Grupa ministrantów z o. Mateuszem przebywają na św. Krzyżu.