Szósta Niedziela Zwykła 11.02.2018
8.00 1.       Za śp. Marię Migdas oraz Elżbietę i Józefa Witkowiczów.

2.      Za śp. Eugeniusza Łukasiaka w 17 rocz. śmierci oraz ++ rodziców z obojga stron.

3.      Za śp. Leokadię Zań w 16 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Annę, Juliana i Henryka Bieleckich.

10.00       1.       Rocznice Chrztu: W 11 rocz. ur. Marty Oleszczuk, w 1 rocz. Miłosza, w 1 rocz. Mateusza Koszneruka, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o błog. Boże i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      Za ++ rodziców Zofię i Stanisława, brata Kazimierza z rodziny Domagałów.

3.      Za śp. Szymona Nikoniuka w 23 rocz. śmierci oraz Mariannę i Stanisława.

12.00     1.       O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Grzegorza z okazji urodzin.

2.      Za śp. Jarosława Andrejuka w 10 rocz. śmierci oraz ++ z rodziny.

3.      Za śp. Włodzimierza Wawrysiewicza w 7 rocz. śmierci i ++ rodziców Antoninę i Józefa.

4.      Za śp. Jadwigę Tarwacką (gregorianka)

17.00 1.       Za ++ z rodzin: Kamińskich, Nazaruków, Danieluków i Micewiczów.

2.      Za śp. Jana Suszczyńskiego, jego rodziców Mariannę i Jana oraz Lucjana i Bożenę Semczuków.

3.      Za śp. Łucję Wnuk (gregorianka)

4.      Za śp. Stanisława Borowika (gregorianka)

Poniedziałek 12.02.2018
7.00 Kaplica 1.       Za śp. Honoratę.

2.      Za śp. Janinę.

3.      Za śp. Łucję Wnuk (gregorianka)

4.      Za śp. Jadwigę Tarwacką (gregorianka)

5.      Za śp. Stanisława Borowika (gregorianka)

17.00 Kaplica 1.       Do MB Kodeńskiej z prośbą o pomyślne ukończenie 2 – go roku studiów córki Jolanty Kalinowskiej – proszą rodzice.

2.      Za śp. Katarzynę i Juliana Karmaszów oraz ++ z rodziny Mirczewskich i Karmaszów.

3.      Za śp. Ignacego w 2 rocz. śmierci i Jadwigę Papińskich.

4.      Za śp. Euzebiusza i Anielę Dawidowiczów oraz ++ z rodziny.

Wtorek 13.02.2018
7.00 Kaplica 1.       Za śp. Mieczysława.

2.      Za śp. Jana.

3.      Za śp. Łucję Wnuk (gregorianka)

4.      Za śp. Jadwigę Tarwacką (gregorianka)

5.      Za śp. Stanisława Borowika (gregorianka)

17.00 Kaplica 1.       Z okazji urodzin Eweliny, o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę  MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      Za dusze w czyśćcu cierpiące.

3.      Za śp. Antoniego Jędrzejewicza.

4.      Za śp. Jana, Annę i Aleksandra Hałaszków.

Środa Popielcowa 14.02.2018
8.00

Bazylika

1.       Za śp. Janinę Piętka – int. od rodziny Maksymiuków i Grześkowiaków

2.      Za śp. Łucję Wnuk (gregorianka)

3.      Za śp. Stanisława Borowika (gregorianka)

12.00  Bazylika 1.       Za śp. Juliannę i Czesława Wnuków, Krzysztofa, Zofię i Stefana Jasińskich, Eugeniusza i Henrykę Korników.

2.      Za śp. Kazimierę i Janusza Rypinów.

3.      Za śp. Jadwigę Tarwacką (gregorianka)

18.00

Bazylika

1.       Za śp. Wawrzyńca Jurek w 1 rocz. śmierci – int. od p. Kałużyńskich

2.      Za śp. Stanisławę Zań – int. od Pracowników Przedszkola

3.      Za śp. Apolonię Spalik – int. od rodziny Wysockich z dziećmi

 Czwartek 15.02.2018 – Rekolekcje
7.00

Kaplica

1.       O łaskę zdrowia dla Anny Kołak i błog. Boże dla rodziny.

2.      Za śp. Łucję Wnuk (gregorianka)

3.      Za śp. Jadwigę Tarwacką (gregorianka)

4.      Za śp. Stanisława Borowika (gregorianka)

11.00

Bazylika

O Boże błog. i potrzebne łaski dla Agnieszki.
18.00

Bazylika

1.       O Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MB Kodeńskiej dla synów.

2.      Za śp. Jana, Mariannę, Kazimierza i Zofię Lesiuków.

3.      Za śp. Arkadiusza Charko – int. od rodziców chrzestnych

4.      Za śp. Cecylię Falkiewicz – int. od Bogumiły i Mieczysława Falkiewicz z rodziną

 Piątek 16.02.2018 – Rekolekcje
7.00

Kaplica

1.       Za śp. Łucję Wnuk (gregorianka)

2.      Za śp. Jadwigę Tarwacką (gregorianka)

3.      Za śp. Stanisława Borowika (gregorianka)

11.00

Bazylika

Za śp. Feliksa Lipkę w 2 rocz. śmierci – int. od córki Bogusławy z wnukami i syna Antoniego z żoną
18.00

Bazylika

1.       W int. kapłanów którzy pracowali i obecnie pracują w naszej parafii.

2.      O łaskę zdrowia dla Szymona.

3.      Dziękczynna za pomoc w znalezieniu pracy i opiekę MB Kodeńskiej w życiu osobistym i zawodowym.

4.      Za śp. Stanisława i ++ z rodziny Pawlinów.

  Sobota 17.02.2018 – Rekolekcje
7.00

Bazylika

1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      Za śp. Kazimierza Waszczuka.

3.      Za śp. Łucję Wnuk (gregorianka)

4.      Za śp. Stanisława Borowika (gregorianka)

11.00

Bazylika

Za śp. Jadwigę Tarwacką (gregorianka)

 

18.00

Bazylika

1.       O Bożą opiekę nad kręgiem Domowego Kościoła i Boże prowadzenie dla animatorów.

2.      Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla rodzin: Majewskich i Magrów a ++ z tych rodzin radość życia wiecznego.

3.      Za śp. Mariannę Babkiewicz w 4 rocz. śmierci .

4.      Za śp. Eugeniusza Karpowicza – int. od Ryszarda i Marii Filipek z rodziną

     Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu 18.02.2018
8.00 1.       W 20 rocz. urodzin Agaty, o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      W pewnej intencji.

3.      Za śp. Łucję Wnuk (gregorianka)

4.      Za śp. Jadwigę Tarwacką (gregorianka)

10.00 1.       W 6 rocz. urodzin Bartosza, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      Za śp. Henryka Ligora – int. od Barbary i Dariusza Jabłońskich z dziećmi

3.      Za śp. Bronisława Babkiewicza – int. od syna Kazimierza z rodziną

4.      Za ++ rodziców Józefa i Kazimierę Trębickich.

12.00 1.       Z okazji 59 rocz. urodzin Andrzeja, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej w dalszym życiu.

2.      Za śp. Stanisława Jędrejka w 24 rocz. śmierci.

3.      Za śp. Józefa Pawluczuka w 17 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Tadeusza Kłosa – int. od pracowników CARGOTOR Małaszewicze

17.00 1.       Z okazji urodzin Henryka o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      Za śp. Edwarda Kucharskiego.

3.      Za śp. Stanisława Borowika (gregorianka)

 
Piąta Niedziela Zwykła 04.02.2018
8.00 1.       Za Parafian

2.      Za śp. Łucję Wnuk (gregorianka)

3.      Za śp. Jadwigę Tarwacką (gregorianka)

4.      Za śp. Stanisława Borowika (gregorianka)

10.00       1.       W 20 rocz. urodzin Krzysztofa, o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB na dalsze lata życia.

2.      W 17 rocz. urodzin Sylwii, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej.

3.      Za śp. Jadwigę Michlowicz z domu Oleksik.

4.      Za śp. Stanisława Seroczyńskiego – int. od brata Mariusza z rodziną

12.00     1.       Z okazji 80 rocz. urodzin Lidii, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      Za śp. Tadeusza i Jadwigę Mirczewskich.

3.      Za śp. Pawła Lichaczewskiego – int. od córki Anny z rodziną

4.      Za śp. Arkadiusza Charko – int. od Marii i Andrzeja Szkodzińskich z rodziną

17.00 1.       O zdrowie, błog. Boże i opiekę MB Kodeńskiej dla Zofii i jej rodziny – int. od siostry Barbary z rodziną

2.      Za śp. Anielę Jędrzejewicz w rocznicę śmierci i ++ z rodziny.

3.      Za śp. Eugeniusza Stolarczuka w 15 rocz. śmierci  oraz Helenę, Anastazję, Karola, Jana, Marię i Piotra.

4.      Za śp. Krystynę, Władysława, Bronisława, Annę i Juliana Adamkowskich, Eugeniusza i Grażynę Lenart z domu Adamkowska, Jadwigę Walczak – int. od Waldemara i Krzysztofa Adamkowskich

 

Poniedziałek 05.02.2018

Wspomnienie Św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy

7.00 Kaplica 1.       Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i dalszą opiekę MB nad rodziną.

2.      Za śp. Marię i Jana Kudajów.

3.      Za śp. Łucję Wnuk (gregorianka)

4.      Za śp. Jadwigę Tarwacką (gregorianka)

5.      Za śp. Stanisława Borowika (gregorianka)

 

17.00 Kaplica 1.       O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla dzieci i wnuków – int. od Jadwigi i Tadeusza Czebreszuków

2.      Za śp. Edwarda Ochrymowicza  – int. od Ryszarda i Bogumiły Zań z dziećmi

3.      Za śp. Stanisławę w 3 rocz. śmierci i ++ z rodziny Wawryszuków i Dyrdów

4.      Za śp. Władysławę Chomiczuk w 2 rocz. śmierci i ++ rodziców.

 

Wtorek 06.02.2018

Wspomnienie Św. Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy

7.00 Kaplica 1.       O Boże błog. i potrzebne łaski dla Gerarda Osiaka.

2.      Za ++ z rodziny Papugów i Milczarków.

3.      Za śp. Łucję Wnuk (gregorianka)

4.      Za śp. Jadwigę Tarwacką (gregorianka)

5.      Za śp. Stanisława Borowika (gregorianka)

 

17.00 Kaplica 1.       Za śp. Jana Zmińczuka w 1 rocz. śmierci – int. od córki z rodziną

2.      Za śp. Eugeniusza Karpowicza – int. od brata Krzysztofa z rodziną

3.      Za śp. Piotra Zańko – int. od żony Jadwigi

4.      Za śp. Adama, Karolinę, Józefa, Witolda, Danutę i Praksedę.

 

Środa 07.02.2018
7.00

Kaplica

1.       O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny Teresy.

2.      O Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB Kodeńskiej dla dzieci: Małgorzaty, Mariusza, Agnieszki i Tomasza z rodzinami.

3.      Za śp. Łucję Wnuk (gregorianka)

4.      Za śp. Jadwigę Tarwacką (gregorianka)

5.      Za śp. Stanisława Borowika (gregorianka)

17.00

Kaplica

1.       Z okazji urodzin Danuty, z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o wiarę i Boże światło.

2.      O zdrowie i pomyślne wyniki badań dla wnuka – prosi babcia

3.      Za śp. Stanisławę Zań – int. od córki Wiesławy z rodziną

4.      Za śp. Piotra Zańko – int. od siostry Ireny Byczek z dziećmi i wnukami

 

 Czwartek 08.02.2018
7.00

Kaplica

1.       W int. synowej o łaskę przebaczenia ojcu.

2.      Dziękczynno – błagalna w int. Grażyny i Marka ich dzieci i wnuka oraz szczęśliwe rozwiązanie dla Katarzyny.

3.      Za śp. Łucję Wnuk (gregorianka)

4.      Za śp. Jadwigę Tarwacką (gregorianka)

5.      Za śp. Stanisława Borowika (gregorianka)

17.00

Kaplica

1.       W 65 rocz. ślubu Józefa i Wiery Fisiuków, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej w dalszym życiu – int. od dzieci, wnuków i prawnuków

2.      W pewnej intencji.

3.      Za śp. Józefę Sokołowską.

4.      Za śp. Reginę Starzyńską w 30 dzień po śmierci.

 

 Piątek 09.02.2018
7.00

Kaplica

1.       O Boże błog. i potrzebne łaski dla syna Michała i jego rodziny.

2.      Za ++ męża Jana w 40 rocz. śmierci i syna Jana Batyrusów.

3.      Za śp. Łucję Wnuk (gregorianka)

4.      Za śp. Jadwigę Tarwacką (gregorianka)

5.      Za śp. Stanisława Borowika (gregorianka)

17.00

Kaplica

1.       O zdrowie i Boże błog. dla rodziny Szwarców i Tokarskich.

2.      O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny Sienkiewiczów i Markiewiczów.

3.      Za śp. Janinę Borecką w 4 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Apolonię Spalik  – int. od córki Bogusławy z rodziną

5.      Za śp. Antoniego Frausa w 30 dzień po śmierci.

 

  Sobota 10.02.2018

Wspomnienie Św. Scholastyki, Dziewicy

7.00

 

1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      Za ++ z rodzin Łyskawków i Młynków.

3.      Za śp. Łucję Wnuk (gregorianka)

4.      Za śp. Jadwigę Tarwacką (gregorianka)

5.      Za śp. Stanisława Borowika (gregorianka)

17.00

 

1.       W 75 rocz. urodzin Aleksandra, podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB na dalsze lata życia.

2.      W 60 rocz. urodzin Andrzeja i 25 rocz. urodzin Daniela, o Boże błog., opiekę MB i potrzebne łaski w dalszym życiu.

3.      Z okazji 18 rocz. urodzin Mateusza, o dary Ducha Świętego, Boże błog., opiekę MB  na dalsze lata życia – int. od mamy

4.      Za śp. Stanisława Jeziornego w 20 rocz. śmierci oraz dziadków Żeleźnych i Jeziornych.

5.      Za śp. Mariannę Mackiewicz w 30 dzień po śmierci.

   Szósta Niedziela Zwykła 11.02.2018
8.00 1.       Za śp. Marię Migdas oraz Elżbietę i Józefa Witkowiczów.

2.      Za śp. Eugeniusza Łukasiaka w 17 rocz. śmierci oraz ++ rodziców z obojga stron.

3.      Za śp. Leokadię Zań w 16 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Annę, Juliana i Henryka Bieleckich.

10.00 1.       Rocznice Chrztu: W 11 rocz. ur. Marty Oleszczuk, w 1 rocz. Miłosza, w 1 rocz. Mateusza Koszneruka oraz w kolejną rocz.ur. Marzeny i Mariusza, z podziękowaniem za dar życia, z prośbą o błog. Boże i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      Za ++ rodziców Zofię i Stanisława, brata Kazimierza z rodziny Domagałów.

3.      Za śp. Szymona Nikoniuka w 23 rocz. śmierci oraz Mariannę i Stanisława.

12.00 1.       O zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego dla Grzegorza z okazji urodzin.

2.      Za śp. Jarosława Andrejuka w 10 rocz. śmierci oraz ++ z rodziny.

3.      Za śp. Włodzimierza Wawrysiewicza w 7 rocz. śmierci i ++ rodziców Antoninę i Józefa.

4.      Za śp. Jadwigę Tarwacką (gregorianka)

17.00 1.       Za ++ z rodzin: Kamińskich, Nazaruków, Danieluków i Micewiczów.

2.      Za śp. Jana Suszczyńskiego, jego rodziców Mariannę i Jana oraz Lucjana i Bożenę Semczuków.

3.      Za śp. Łucję Wnuk (gregorianka)

4.      Za śp. Stanisława Borowika (gregorianka)

 

  INTENCJE MSZALNE 28.01.2018 – 04.02.2018
Czwarta Niedziela Zwykła 28.01.2018
8.00 1.       Za śp. Mieczysława Panasiuka w 12 rocz. śmierci.

2.      Za śp. Wiktorię i Franciszka oraz ++ z rodziny Krótkiewiczów.

3.      Za śp. Mariannę, Praksedę i Władysława Jojczuków oraz Dziadków z obojga stron.

4.      Za śp. Janinę Piętka – int. od męża Tadeusza

5.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

10.00       1.       O Boże błog. i potrzebne łaski dla lekarzy, pielęgniarek i personelu oddziału chirurgii w Białej Podl.

2.      Z okazji 1 rocz. ur. Niny Jaroszuk, o błog. Boże i opiekę MB Kodeńskiej na dale lata życia.

3.      O Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MB Kodeńskiej dla córki i syna.

4.      Za śp. Wiktora Wróblewskiego – int. od brata Stanisława z rodziną

12.00     1.       O Boże błog., zdrowie i opiekę MB Kodeńskiej dla pewnej osoby.

2.      W 18 rocz. urodzin Gabrieli, o zdrowie, Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia – int. od ojca chrzestnego

3.      Za śp. Bazylego i Halinę Kozioł w 8 rocz. śmierci i rodziców z obojga stron.

4.      Za ++ z rocznych wypominek.

17.00 1.       Za Parafian

2.      W 87 rocz. urodzin Reginy Kąkol, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla całej rodziny.

3.      Za śp. Stanisławę i Krzysztofa Glińskich.

4.      Za śp. Sabinę i Stanisława Niechwedowiczów.

5.      Za śp. Bolesława Jaroszuka – int. od Teresy z dziećmi

Poniedziałek 29.01.2018
7.00 Kaplica 1.       Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla całej rodziny.

2.      Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błog. dla Anny, Mariana i ich rodziny oraz za ++ rodziców i rodzeństwo – int. od Jadwigi

3.      Za śp. Zofię, Adama, Teresę oraz ++ rodziców i rodzeństwo.

4.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

17.00 Kaplica 1.       O zdrowie dla Mai i Lidii oraz Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny Arteckich.

2.      Za śp. Bronisława, Władysławę, Jadwigę, Anielę, Bronisława, Mariannę, Bronisława i ++ z rodziny.

3.      Za śp. Elżbietę Kulisz  – int. od bratowej Kazimiery z córką Renatą

4.      Za śp. Balbinę w rocznicę śmierci, Jakuba i Wandę.

 

Wtorek 30.01.2018
7.00 Kaplica 1.       Dziękczynno – błagalna w int. wychowawców, rodziców i dzieci Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Radzyniu Podlaskim.

2.      Za ++ pracowników Spółdzielni Zgoda.

3.      Za śp. Jacka Olszewskiego.

4.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

 

17.00 Kaplica 1.       Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, pogłębienie wiary, Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny Nastalerzów i Pachowskich.

2.      Za śp. Janinę Piętka – int. od grona nauczycielek emerytek z Kodnia

3.      Za śp. Piotra Zańko – int. od szwagra Stanisława z żoną Barbarą Federowicz

4.      Za śp. Cecylię Falkiewicz w 30 dzień po śmierci

 

Środa 31.01.2018

Wspomnienie Św. Jana Bosko, Prezbitera

7.00

Kaplica

1.       W int. wspólnoty „Studenckie Gwidony” z Ustki.

2.      Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę MB Kodeńskiej.

3.      Za śp. ks. Stanisława Czernika.

4.      Za śp. Stanisława Abramowicza – int. od kolegów

17.00

Kaplica

1.       W 40 rocz. urodzin Dariusza, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      O Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MB Kodeńskiej dla synów Michała i Tomasza.

3.      O zdrowie i Boże błog. dla Adama, Joanny, Moniki i Tomasza.

4.      Za śp. Elżbietę Kulisz – int. od siostry Lilianny z dziećmi

 Czwartek 01.02.2018
7.00

Kaplica

1.       Za ++ z rodziny Kudajów, Adamczewskich, Krysiaków i Kubiaków.

2.      Za śp. Łucję Wnuk (gregorianka)

3.      Za śp. Jadwigę Tarwacką (gregorianka)

4.      Za śp. Stanisława Borowika (gregorianka)

 

17.00

Kaplica

1.       O Boże błog. dla Ewy i jej rodziny, nawrócenie Ryszarda i Michała, łaskę zdrowia dla Kacperka i Ali.

2.      O zdrowie, Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla Weroniki.

3.      Za śp. Elżbietę Kulisz – int. od Barbary Federowicz z dziećmi

4.      Za śp. Jerzego w 3 miesiąc po śmierci.

 

 Piątek 02.02.2018

Święto Ofiarowania Pańskiego

8.00

Kaplica

1.       Za śp. Feliksa i Stanisława.

2.      Za śp. Łucję Wnuk (gregorianka)

3.      Za śp. Stanisława Borowika (gregorianka)

12.00

Kaplica

1.       Z okazji urodzin i imienin Marii, o Boże błog. i opiekę MB na dalsze lata życia.

2.      Za śp. Rozalię i Józefa Król.

3.      Za śp. Tadeusza Kłosa – int. od córki Teresy z rodziną

4.      Za śp. Jadwigę Tarwacką (gregorianka)

17.00

Bazylika

1.       Z okazji 80 rocz. ur. Marii i 20 rocz. ur. Mateusza, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej.

2.      Za śp. Jadwigę  Krótkiewicz – int. od Krystyny Panasiewicz

3.      Za śp. Edwarda Ochrymowicz – int. od rodziny Piszczaków

4.      Za śp. Józefa Huka – int. od siostry Walentyny z mężem

  Sobota 03.02.2018
7.00

 

1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      O zdrowie, Boże błog., dary Ducha Świętego, opiekę MB i pogłębienie wiary dla Marty, Magdaleny, Moniki, Sławomira, Haliny i Józefa.

3.      Za śp. Łucję Wnuk (gregorianka)

4.      Za śp. Jadwigę Tarwacką (gregorianka)

5.      Za śp. Stanisława Borowika (gregorianka)

17.00

 

1.       Dziękczynno – błagalna o dary Ducha Świętego, Boże błog., opiekę MB i potrzebne łaski w rodzinie oraz ich bliskim.

2.      Przebłagalna za popełnione grzechy, z prośbą o uzdrowienie Marcina.

3.      Za śp. Elżbietę Kulisz – int. od Walerii Magier i rodziny Kuzawskich

4.      Za śp. Stanisławę i Czesława Głowniów.

5.      Za śp. Magdalenę.

   Piąta Niedziela Zwykła 04.02.2018
8.00 1.       Za Parafian

2.      Za śp. Łucję Wnuk (gregorianka)

3.      Za śp. Jadwigę Tarwacką (gregorianka)

4.      Za śp. Stanisława Borowika (gregorianka)

10.00 1.       W 20 rocz. urodzin Krzysztofa, o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB na dalsze lata życia.

2.      W 17 rocz. urodzin Sylwii, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej.

3.      Za śp. Jadwigę Michlowicz z domu Oleksik.

4.      Za śp. Stanisława Seroczyńskiego – int. od brata Mariusza z rodziną

12.00 1.       Z okazji 80 rocz. urodzin Lidii, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., zdrowie i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      Za śp. Tadeusza i Jadwigę Mirczewskich.

3.      Za śp. Pawła Lichaczewskiego – int. od córki Anny z rodziną

4.      Za śp. Arkadiusza Charko – int. od Marii i Andrzeja Szkodzińskich z rodziną

17.00 1.       O zdrowie, błog. Boże i opiekę MB Kodeńskiej dla Zofii i jej rodziny – int. od siostry Barbary z rodziną

2.      Za śp. Anielę Jędrzejewicz w rocznicę śmierci i ++ z rodziny.

3.      Za śp. Eugeniusza Stolarczuka w 15 rocz. śmierci  oraz Helenę, Anastazję, Karola, Jana, Marię i Piotra.

4.      Za śp. Krystynę, Władysława, Bronisława, Annę i Juliana Adamkowskich, Eugeniusza i Grażynę Lenart z domu Adamkowska, Jadwigę Walczak – int. od Waldemara i Krzysztofa Adamkowskich

 

 
Trzecia Niedziela Zwykła 21.01.2018
8.00 1.       Za śp. Karolinę, Jana, Romana i Władysława Andrzejewiczów.

2.      Za śp. Stanisława Darmofała w rocznicę śmierci.

3.      Za śp. Bronisława Babkiewicza – int. od syna Marka z żoną Lucyną

4.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

10.00       1.       W 23 rocz. urodzin Magdaleny, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB Kodeńskiej.

2.      Za śp. S. Marię Karolę Falkiewicz w rocznicę  śmierci.

3.      Za śp. Zygmunta Filipka w rocznicę śmierci.

4.      Za śp. Antoniego i Nadzieję Osypiuków, Janinę, Tadeusza i Krzysztofa Koniecznych.

 

12.00     1.       O pomoc w wyjściu z choroby Sandry, dary Ducha Świętego i opiekę MB Kodeńskiej dla całej rodziny.

2.      O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla dzieci i wnuków.

3.      Za śp. Kazimierza w 5 rocz. śmierci i ++ z rodziny Polaków, Huków oraz Jana Kozaczuka.

4.      Za śp. Anielę i Jana Stawczyków oraz Sabinę, Kazimierza, Juliannę, Stanisława.

5.      Za śp. Pawła Lichaczewskiego – int. od wnuczki Moniki z rodziną

 

17.00 1.       Za Parafian

2.      O zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla mamy i babci Kazimiery – int. od dzieci i wnuków

3.      Za ++ dziadków: Jana Trejdę i Jana Szołuchę oraz o zdrowie, Boże błog i opiekę MB dla babci Marii i Janiny – int. od wnuków i prawnuków

4.      Za śp. Bronisława w 16 rocz. śmierci i Helenę, Henryka Wołoszków.

5.      Za śp. Apolonię Spalik – int. od wnuczek: Martyny, Magdy i Kasi

 

Poniedziałek 22.01.2018
7.00 Kaplica 1.       O opiekę MB Kodeńskiej w ciężkiej chorobie Artura – prosi żona z rodziną

2.      Przebłagalna za grzechy, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błog. dla Anny i Sławomira oraz ich dzieci.

3.      Za śp. Marię, Walerię i Stanisława Golców.

4.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

 

17.00 Kaplica 1.       Za ++ rodziców Leokadię i Edwarda Starzyńskich oraz dziadków z obojga stron.

2.      Za śp. Zofię w 4 rocz. śm. i Jana Głowackich.

3.      Za śp. Władysławę i Mikołaja Kirczuków.

4.      Za śp. Elżbietę Kulisz  – int. od Galiny Kulisz

5.      Za śp. Józefa Huka – int. od żony Marty

 

 

Wtorek 23.01.2018

Wspomnienie bł. Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy, Męczenników z Pratulina

7.00 Kaplica 1.       O uzdrowienie męża Andrzeja.

2.      O opiekę MB Kodeńskiej w ciężkiej chorobie Artura – prosi żona z rodziną

3.      Przebłagalna za grzechy, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błog. dla Anny i Sławomira oraz ich dzieci.

4.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

 

17.00 Kaplica 1.       O zdrowie dla męża i Boże błog. w rodzinie.

2.      O światło Ducha Świętego dla Sylwii.

3.      Za śp. Leona Lesika w 2 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Elżbietę Kulisz – int. od Bartłomieja Kulisza z rodziną

5.      Za śp. Stanisławę Zań – int. od Jacka i Agaty Malarskich

 

 

Środa 24.01.2018

Wspomnienie Św. Franciszka Salezego, Biskupa i Doktora Kościoła

7.00

Kaplica

1.       O Boże błog. i łaskę zdrowia dla Romualda i Haliny z dziećmi.

2.      O opiekę MB Kodeńskiej w ciężkiej chorobie Artura – prosi żona z rodziną

3.      Przebłagalna za grzechy, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błog. dla Anny i Sławomira oraz ich dzieci.

4.      Za śp. Piotra, Apolonię Kulbaczyńskich i dziadków Mirczewskich.

5.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

 

17.00

Kaplica

1.       O zdrowie, Boże błog., opiekę MB Kodeńskiej i Św. Józefa dla Marianny, Józefa, Henryki, Witolda oraz całej rodziny i parafii.

2.      O Boże błog. i opiekę MB dla Jolanty i Bogdana Jędrychów.

3.      Za śp. Henryka w 1 rocz. śmierci i Zofię Gnieciaków – int. od syna z rodziną

4.      Za śp. Elżbietę Kulisz – int. od Krzysztofa Kulisza i Iny

 

 Czwartek 25.01.2018

Święto Nawrócenia Św. Pawła, Apostoła

7.00

Kaplica

1.       Z okazji 60 rocz. urodzin Danuty, o zdrowie, dary Ducha Świętego, opiekę MB i Boże błog. w dalszym życiu.

2.      Dziękczynna za otrzymane łaski.

3.      Za śp. Piotra Zańko w 30 dzień po śmierci.

4.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

 

17.00

Kaplica

1.       Za śp. Halinę i Jerzego Kuske.

2.      Za śp. Elżbietę Kulisz – int. od Elżbiety Pergół z rodziną

3.      Za śp. Elżbietę Kulisz – int. od Joanny Guza z rodziną

4.      Za śp. Janinę Piętka – int. od wnuka Krzysztofa z rodziną

5.      W int. o. Superiora Sebastiana Wiśniewskiego i o. Sebastiana Stasiaka

 

 Piątek 26.01.2018

Wspomnienie Św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa

7.00

Kaplica

1.       O łaskę uzdrowienia 5 – letniego syna Michałka z alergii i bardzo dużego astygmatyzmu przez wstawiennictwo MB Kodeńskiej.

2.      O zdrowie, potrzebne łaski i Boże błog. dla Zofii Piechockiej.

3.      Za śp. Tadeusza o radość życia wiecznego.

4.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

 

17.00

Kaplica

1.       Za śp. Ryszarda Witkowicza.

2.      Za śp. Eugeniusza Karpowicza – int. od rodziny Wróblewskich

3.      Za śp. Elżbietę Kulisz – int. od Justyny i Mieczysława Antyborzec z rodziną

4.      Za śp. Janinę Piętka – int. od Krystyny z rodziną

5.      Za śp. Artura Osypiuka w 30 dzień po śmierci.

 

  Sobota 27.01.2018
7.00

 

1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      Za śp. Rozalię Semczuk w 1 rocz. śmierci oraz Zygmunta, Weronikę i Franciszka.

3.      Za ++ babcie i dziadków z rodzin: Warzecha, Kałążnych, Rachwałów, Stefanków a dla żyjących o Boże błog. i potrzebne łaski w życiu.

4.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

17.00

 

1.       Za śp. Konstantego Tarasiuka w rocznicę śmierci.

2.      Za śp. Jadwigę Krótkiewicz – int. od brata Ryszarda z rodziną

3.      Za śp. Julię w 13 rocz. śmierci oraz ++ Kazimierza i Jana – o radość życia wiecznego.

4.      Za śp. Jana Skwarka w rocznicę śmierci.

5.      Za śp. Edwarda Ochrymowicza  – int. od córki Agnieszki z rodziną

6.      Za śp. Wacławę, Aleksandra i Eugeniusza Boguszewskich.

   Czwarta Niedziela Zwykła 28.01.2018
8.00 1.       Za śp. Mieczysława Panasiuka w 12 rocz. śmierci.

2.      Za śp. Wiktorię i Franciszka oraz ++ z rodziny Krótkiewiczów.

3.      Za śp. Mariannę, Praksedę i Władysława Jojczuków oraz Dziadków z obojga stron.

4.      Za śp. Janinę Piętka – int. od męża Tadeusza

5.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

10.00 1.       Za Parafian

2.      Z okazji 1 rocz. ur. Niny Jaroszuk, o błog. Boże i opiekę MB Kodeńskiej na dale lata życia.

3.      O Boże błog., potrzebne łaski i opiekę MB Kodeńskiej dla córki i syna.

4.      Za śp. Wiktora Wróblewskiego – int. od brata Stanisława z rodziną

12.00 1.       Za ++ z rocznych wypominek.

2.      W 18 rocz. urodzin Gabrieli, o zdrowie, Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia – int. od ojca chrzestnego

3.      Za śp. Bazylego i Halinę Kozioł w 8 rocz. śmierci i rodziców z obojga stron.

17.00 1.       W 87 rocz. urodzin Reginy Kąkol, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla całej rodziny.

2.      Za śp. Stanisławę i Krzysztofa Glińskich.

3.      Za śp. Sabinę i Stanisława Niechwedowiczów.

4.      Za śp. Bolesława Jaroszuka – int. od Teresy z dziećmi

 

 
Druga Niedziela Zwykła 14.01.2018
8.00 1.       Za śp. Marię Szmydko w 1 rocz. śmierci.

2.      Za śp. Józefa w rocz. śmierci i Mariannę Lipków.

3.      Za ++ z rodziny Wysokińskich.

4.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

10.00       1.       Rocznice Chrztu: w 45 rocz. ur. Henryka, w 41 rocz. Teresy, w 36 rocz. Emilii, w 30 rocz. Marzeny, w 19 rocz. Agaty, w 16 rocz. Wiktorii, w 15 rocz. Patryka Majka, w 10 rocz. Amelii Hałaszuk, w 10 rocz. Dominiki Wysockiej, w 8 rocz. Filipa, w 7 rocz. Marysi, w 7 rocz. Mai Kamińskiej, w 6 rocz. Jakuba, w 5 rocz. Pawła Sawickiego i w 1 rocz. Michaliny Dąbrowskiej.

2.      Za śp. Józefa Szkodzińskiego.

3.      Za śp. Stanisława w 22 rocz. śmierci i Mariannę Miaziów oraz Stanisława Seroczyńskiego.

12.00     1.       Rocznice Ślubu: w 45 rocz. ślubu Danuty i Wacława Wilczewskich.

2.      Za śp. Teklę Pieniążek w rocznicę śmierci.

3.      Za śp. Bronisławę, Józefa i Romana z rodziny Szurków oraz dziadków z obojga stron.

17.00 1.       Za śp. Adama Mareckiego w 15 rocz. śm.- int. od br. Jacka z rodziną.

2.      Dziękczynno – błagalna w int. rodziny Michów.

3.      Za śp. Helenę Stolarczuk w 4 rocz. śmierci oraz Eugeniusza, Karola, Anastazję, Jana, Marię i Piotra.

4.      Za śp. Krystynę, Władysława, Bronisława, Annę i Juliana Adamkowskich, Eugeniusza i Grażynę Lenart z domu Adamkowska, Jadwigę Walczak – int. od Waldemara i Krzysztofa Adamkowskich

5.      Za Parafian.

Poniedziałek 15.01.2018
7.00 Kaplica 1.       O zdrowie i Boże błog. dla Anny i Małgorzaty z rodzinami oraz łaskę nawrócenia dla Magdaleny.

2.      O opiekę MB Kodeńskiej w ciężkiej chorobie Artura – prosi żona z rodziną

3.      Przebłagalna za grzechy, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błog. dla Anny i Sławomira oraz ich dzieci.

4.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

17.00 Kaplica 1.       O łaskę zdrowia dla Józefa.

2.      Za śp. Stanisława Wasilewskiego w 5 rocz. śmierci.

3.      Za śp. Mariannę Czapczyk 1 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Elżbietę Kulisz  – int. od rodzin: Mikołajuk, Jedin, Fortuna i Mirczewskich

5.      Za śp. Henryka Seroczyńskiego.

 

Wtorek 16.01.2018
7.00 Kaplica 1.       Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zgodę i miłość w rodzinie.

2.      O opiekę MB Kodeńskiej w ciężkiej chorobie Artura – prosi żona z rodziną

3.      Przebłagalna za grzechy, prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błog. dla Anny i Sławomira oraz ich dzieci.

4.      Za śp. Józefa Zadrożniaka.

5.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

17.00 Kaplica 1.       W int. Misjonarzy Oblatów MN żyjących i ++ oraz o dobre powołania.

2.      Dziękczynna w rocznicę urodzin Patryka i Wiesława, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego, Boże błog. i opiekę MB w dalszym życiu.

3.      W 25 rocz. urodzin Damiana Pławskiego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i światło Ducha Świętego na dalsze życiowe wybory – int. od rodziców

4.      O zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla Danuty, Heleny, Piotra, Mieczysława i Zofii.

5.      Za śp. Stanisława Góździa i ++ z rodziny.

 

 

 

 

 

Środa 17.01.2018

Wspomnienie Świętego Antoniego, Opata

7.00

Kaplica

1.       O zdrowie, Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB dla Alicji i Grzegorza Grzeszykowskich oraz Kingi Kocko.

2.      W pewnej intencji.

3.      O opiekę MB Kodeńskiej w ciężkiej chorobie Artura – prosi żona z rodziną

4.      Przebłagalna za grzechy, prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błog. dla Anny i Sławomira oraz ich dzieci.

5.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

 

17.00

Kaplica

1.       W intencji br. Jarosława i br. Mariusza z okazji imienin z prośbą o Boże Błogosławieństwo.

2.      Dziękczynna za uzdrowienie, z prośbą o dalszą opiekę MB Kodeńskiej dla Adama i Piotra Mucha i całej rodziny.

3.      O Boże błog. dla Sebastiana i Doroty, uzdrowienie Kacperka i szczęśliwe rozwiązanie.

4.      O zdrowie i dobrego męża oraz dar potomstwa dla Joanny.

5.      Za śp. Andrzeja, Adama i Annę Buczyło i ++ z rodzin: Urbańskich, Szkodzińskich, Jabłońskich, Świderskich, Gołębiowskich.

 

 Czwartek 18.01.2018
7.00

Kaplica

1.       O opiekę MB Kodeńskiej w ciężkiej chorobie Artura – prosi żona z rodziną

2.      Przebłagalna za grzechy, prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błog. dla Anny i Sławomira oraz ich dzieci.

3.      Za śp. Mirosława Sadeckiego.

4.      Za śp. Praksedę, Piotra, Józefa, Henrykę, Stefana i Mariannę z rodziny Korzeniewskich i Lutyńskich.

5.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

 

17.00

Kaplica

1.       O zdrowie i potrzebne łaski dla Joanny.

2.      Za śp. Henryka Ligora – int. od córki Agnieszki z rodziną

3.      Za śp. Elżbietę Kulisz – int. od rodziny Milczarek i Joanny Filipek z rodziną

4.      Za śp. Edwarda Kucharskiego.

 

 Piątek 19.01.2018

Wspomnienie Świętego Józefa Sebastiana Pelczara, Biskupa

7.00

Kaplica

1.       O opiekę MB Kodeńskiej w ciężkiej chorobie Artura – prosi żona z rodziną

2.      Przebłagalna za grzechy, prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błog. dla Anny i Sławomira oraz ich dzieci.

3.      Za śp. ks. Henryka Wetoszkę.

4.      Za śp. Stanisława, Janinę i Stanisława Grzeszykowskich, Józefa Kocko i ++ z rodzin: Grzeszykowskich, Mielnickich, Kocków i Sidorczuków.

5.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

 

17.00

Kaplica

1.       Z okazji urodzin ks. Marcina Smalca, o Boże błog. i opiekę MB na dalsze lata życia.

2.      Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o pogłębienie wiary i Boże błog. w rodzinie.

3.      O Boże błog. w rodzinie i w prowadzeniu gospodarstwa.

4.      O łaskę uzdrowienia dla Piotra Kamińskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sobota 20.01.2018
7.00

 

1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      O łaskę zdrowia i opiekę MB dla Anity.

3.      O opiekę MB Kodeńskiej w ciężkiej chorobie Artura – prosi żona z rodziną

4.      Przebłagalna za grzechy, prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błog. dla Anny i Sławomira oraz ich dzieci.

5.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

17.00

 

1.       W int. Adriana o światło Ducha Świętego, opiekę MB Kodeńskiej i dobry wybór drogi życiowej – prosi mama

2.      O dar przebaczania, światło Ducha Świętego, potrzebne łaski i dobry wybór drogi życiowej.

3.      Za śp. Stanisława Bonika w 8 rocz. śmierci.

4.      Za śp. Mariannę Zapora – int. od prawnuczki Klaudii z mamą

5.      Za śp. Mariannę Sowa – int. od córki Ireny i wnuka Karola

   Trzecia Niedziela Zwykła 21.01.2018
8.00 1.       Za śp. Karolinę, Jana, Romana i Władysława Andrzejewiczów.

2.      Za śp. Stanisława Darmofała w rocznicę śmierci.

3.      Za śp. Bronisława Babkiewicza – int. od syna Marka z żoną Lucyną

4.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

10.00 1.       Za śp. S. Marię Karolę Falkiewicz w rocznicę  śmierci.

2.      Za śp. Zygmunta Filipka w rocznicę śmierci.

3.      Za śp. Antoniego i Nadzieję Osypiuków, Janinę, Tadeusza i Krzysztofa Koniecznych.

4.      W 23 rocz. ur. Magdaleny z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę M B Kodeńskiej.

12.00 1.       O Boże błog. i opiekę MB dla dzieci i wnuków.

2.      Za śp. Kazimierza w 5 rocz. śmierci i ++ z rodziny Polaków, Huków oraz Jana Kozaczuka.

3.      Za śp. Anielę i Jana Stawczyków oraz Sabinę, Kazimierza, Juliannę, Stanisława.

4.      Za śp. Pawła Lichaczewskiego – int. od wnuczki Moniki z rodziną

17.00 1.       O zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla mamy i babci Kazimiery – int. od dzieci i wnuków

2.      Przebłagalna za grzechy, prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego i Boże błog. dla Anny i Sławomira oraz ich dzieci.

3.      Za ++ dziadków: Jana Trejdę i Jana Szołuchę oraz o zdrowie, Boże błog i opiekę MB dla babci Marii i Janiny – int. od wnuków i prawnuków

4.      Za śp. Bronisława w 16 rocz. śmierci i Helenę, Henryka Wołoszków.


Niedziela 07.01.2018

Święto Chrztu Pańskiego

8.00 1.       Za śp. Piotra Micewicza w 11 rocz. śmierci oraz ++ z rodziny Filipków i Micewiczów.

2.      Za śp. Andrzeja Darmofała w rocznicę śmierci.

3.      Za ++ z rodziny Kwatków i Polaków.

4.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

10.00       1.       O uzdrowienie z choroby nowotworowej męża Zbigniewa – intencja od żony Tatiany, otocz nas Matuchno płaszczem swej opieki

2.      Z okazji urodzin Kasi o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

3.      Za śp. Marię i Władysława Danieluków – int. od Danuty Wereszczyńskiej

4.      Za śp. Marię i Janinę.

12.00     1.       W 1 rocz. urodzin Szymona, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej – int. od dziadków

2.      W int. nowożeńców Elżbiety i Marcina, o dary Ducha Świętego, błog. Boże  i opiekę MB Kodeńskiej na nowej drodze wspólnego życia.

3.      Z podziękowaniem za 6 lat życia Kuby i Filipa oraz  kolejną rocznicę urodzin Małgorzaty, o potrzebne łaski na dalsze lata życia, zdrowie i siłę na czas choroby ich mamy Magdaleny.

4.      Za śp. Eugenię Tarasiuk w 4 rocz. śmierci.

17.00 1.       W int. Anny i Witolda Kalińskich, o dobre małżeństwo i liczne potomstwo.

2.      Za śp. Janinę, Tadeusza, Wandę, Jana, Radosława, Julię, Jadwigę i Edwarda.

3.      Za śp. Zygmunta Hartmana – int. od siostry Lucyny z rodziną

4.      Za śp. Agnieszkę Woch.

 

Poniedziałek 08.01.2018
7.00 Kaplica 1.       Dziękczynno – błagalna w 90 rocz. urodzin Jana Majki oraz o zdrowie dla Mieczysława Stefaniuka.

2.      O zdrowie i Boże błog. dla rodzin: Chwalewskich, Chorążych i Bajkowskich.

3.      O Boże błog i zdrowie dla Janusza, Michała, Jacka, Tadeusza, Jadwigi oraz opiekę MB Kodeńskiej nad rodziną Polańskich.

4.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

17.00 Kaplica 1.       Dziękczynno – błagalna w 40 rocz. ślubu Ireny i Mariana Potapczuków, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata wspólnego życia.

2.      O opiekę MB Kodeńskiej i Św. Michała Archanioła dla Mateusza.

3.      Dziękczynna za otrzymane łaski, prośbą o Boże błog. w nowym roku dla Eweliny, Marty i Moniki z rodziną.

4.      Za śp. Edwarda Zania w 34 rocz. śmierci.

5.      Za śp. Czesławę Sztokalińską w 1 rocz. śmierci oraz Aleksandra.

6.      Za śp. Apolonię Spalik w 30 dzień po śmierci.

 

Wtorek 09.01.2018
7.00 Kaplica 1.       Dziękczynna za otrzymane łaski oraz w int. o. Franciszka Chrószcza, osoby duchowne i konsekrowane.

2.      O Boże błog., dobrą drogę życia  i opiekę MB Kodeńskiej dla córek: Doroty, Beaty i Olgi.

3.      Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o łaskę zdrowia dla Janiny i Zenona Michalskich.

4.      Za ++ Jana, Zofię, Karola Melesów, Feliksę i Alfreda Rządkowskich i ++ z rodziny Melesów, Itryciuków, Rządkowskich i Zarębów.

5.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

17.00 Kaplica 1.       O zdrowie, Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla Heleny Szczęch.

2.      O Boże błog. i potrzebne łaski dla ks. Mieczysława Lipniackiego.

3.      O Boże błog. i potrzebne łaski dla ks. Jana Pilipiuka.

4.      Za śp. Marię w 5 rocz. śmierci, Stanisława w 7 rocz. śmierci i ++ z rodziny Cymbalińskich.

5.      Za śp. Dede Compe w 30 dzień po śmierci.

 

Środa 10.01.2018
7.00

Kaplica

1.       Dziękczynno – błagalna w int. ks. Henryka Ocha.

2.      W int. ks. Adama Skwarczyńskiego, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej.

3.      O Boże błog. i opiekę MB dla rodziców Anny i Stanisława.

4.      O Boże błog. i potrzebne łaski dla Piotra.

5.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

17.00

Kaplica

1.       O zdrowie i opiekę MB dla Jana Rzuciło.

2.      O zdrowie i szczęśliwy przebieg operacji dla Koleżanki.

3.      W int. Elżbiety i Zygmunta, o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB – int. od córki

4.      Za śp. Andrzeja Lewandowskiego oraz Hipolita, Czesława i Janinę.

5.      Za śp. Bartłomieja Kozłowskiego oraz w int. bliskich i rodziny pogrążonych w żałobie.

 

 Czwartek 11.01.2018
7.00

Kaplica

1.       O nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety.

2.      Dziękczynno – błagalna o Boże błog. i opiekę MB  dla Henryka z okazji 75 rocz. urodzin.

3.      Za śp. Czesławę Mazurek w 1 rocz. śmierci, Stanisława i rodziców z obojga stron.

4.      Za ++ rodziców: Kazimierę i Edmunda, Czesławę i Antoniego.

5.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

17.00

Kaplica

1.       W int. ks. Marka Strzeżysza, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej.

2.      W int. Anety i jej rodziny o zdrowie i Boże błog. na każdy dzień życia.

3.      O zdrowie i Boże błog. dla dzieci, wnuków i prawnuków.

4.      O Boże błog. dla Barbary i Kazimiery, zgodę i jedność w rodzinie.

5.      Za ++ Jana, Anielę, Czesława, Daniela, Marię, ks. Józefa z rodziny Maksymiuków, Bolesława i jego rodziców z rodziny Sowa, Mieczysława i Józefę Panasiuków.

 

 Piątek 12.01.2018
7.00

Kaplica

1.       W 40 rocz. urodzin Ewy Grzeszykowskiej, z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB Kodeńskiej w dalszym życiu.

2.      O łaskę pojednania i przebaczenia dla Sylwii, Anity, Agnieszki i Pawła.

3.      Za śp. Sabinę i Edwarda Lichaczewskich oraz ich rodziców.

4.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

17.00

Kaplica

1.       W int. duchowieństwa i parafian Chrystusa Odkupiciela.

2.      W 18 rocz. urodzin Aleksandra, o dary Ducha Świętego, Boże  błog. i opiekę MB na dalsze lata życia.

3.      O łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego i opiekę MB dla dr Andrzeja Syguta – int. od pacjentki Anity

4.      Za dusze w czyśćcu cierpiące.

5.      Za śp. Tadeusza Bołtowicza.

 

  Sobota 13.01.2018
7.00

 

1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      W 5 rocz. urodzin Bartłomieja, o Boże błog. i opiekę MB  na dalsze lata życia.

3.      Za śp. Mariannę, Grzegorza, Władysława i Tadeusza.

4.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

17.00

 

1.       O zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę MB Kodeńskiej  dla Leny oraz jej rodziców i dziadków.

2.      Za śp. Sławomira Rubacha – int. Marzeny, Krzysztofa, Ireneusza i Wiesława Chochowskich z rodzinami.

3.      Za śp. Jana Hałaszko w 15 rocz. śmierci oraz Annę i Aleksandra Hałaszków.

4.      Za śp. Eugeniusza Karpowicza – int. od Ireny i Tadeusza Maksymiuków z rodziną

5.      Za śp. Andrzeja i Antoninę.

6.      O pokój wieczny dla Marianny i Franciszka Parczewskich, oraz Stanisławy i Wacława Buraczyńskich

 

 

 

   Druga Niedziela Zwykła 14.01.2018
8.00 1.       Za śp. Marię Szmydko w 1 rocz. śmierci.

2.      Za śp. Józefa w rocz. śmierci i Mariannę Lipków.

3.      Za ++ z rodziny Wysokińskich.

4.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

10.00 1.       Rocznice Chrztu: w 45 rocz. ur. Henryka, w 41 rocz. Teresy, w 36 rocz. Emilii, w 30 rocz. Marzeny, w 19 rocz. Agaty, w 15 rocz. Patryka Majka, w 10 rocz. Amelii Hałaszuk, w 8 rocz. Filipa, w 7 rocz. Marysi, w 7 rocz. Mai Kamińskiej, w 6 rocz. Jakuba, w 5 rocz. Pawła Sawickiego i w 1 rocz. Michaliny Dąbrowskiej.

2.      Za śp. Józefa Szkodzińskiego.

3.      Za śp. Stanisława w 22 rocz. śmierci i Mariannę Miaziów oraz Stanisława Seroczyńskiego.

12.00 1.       Rocznice Ślubu: w 45 rocz. ślubu Danuty i Wacława Wilczewskich.

2.      Za śp. Teklę Pieniążek w rocznicę śmierci.

3.      Za śp. Bronisławę, Józefa i Romana z rodziny Szurków oraz dziadków z obojga stron.

17.00 1.       Za Parafian

2.      Dziękczynno – błagalna w int. rodziny Michów.

3.      Za śp. Helenę Stolarczuk w 4 rocz. śmierci oraz Eugeniusza, Karola, Anastazję, Jana, Marię i Piotra.

4.      Za śp. Krystynę, Władysława, Bronisława, Annę i Juliana Adamkowskich, Eugeniusza i Grażynę Lenart z domu Adamkowska, Jadwigę Walczak – int. od Waldemara i Krzysztofa Adamkowskich

 

Niedziela 31.12.2017

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

8.00 1.       W 6 rocz. ślubu Agnieszki i Jacka Boników, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB w dalszym życiu.

2.      Z okazji 1 rocz. ślubu Klaudii i Pawła, o Boże błog. i opiekę MB na dalsze lata życia.

3.      O Boże błog. i potrzebne łaski dla rodziny Michalskich.

4.      Za śp. Anielę, Leonarda, Wojciecha, Wandę, Ludwika, Bronisławę i Aleksandra.

10.00       1.       Z okazji urodzin Piotra, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB w dalszym życiu.

2.      Za ++ rodziców Mariannę i Szymona oraz brata Józefa Nazaruków.

3.      Za śp. Jadwigę Krótkiewicz – int. od grupy „ Najlepiej razem”

4.      Za śp. Józefa Szkodzińskiego.

12.00     1.       Za Parafian

2.      O Boże błog., zdrowie i opiekę MB dla O. Leszka Walendzika.

3.      O łaskę uzdrowienia dla męża Szymona.

4.      Za śp. Macieja, Władysławę i Bazylego Gryczków.

17.00 1.       W 50 rocz. ślubu Elżbiety i Henryka Fajkis,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB na dalsze lata wspólnego życia.

2.      W 12 rocz. ślubu Ewy i Tomasza, o zdrowie, Boże błog. i dalszą opiekę MB Kodeńskiej.

3.      Za śp. Dede Ferno oraz rodziców Kompe – int. od Teresy i Emila Bachanek

Poniedziałek 01.01.2018

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

8.00 1.       Dziękczynno – błagalna w 82 rocz. urodzin Renii Wasilewskiej.

2.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

10.00 1.       O zdrowie, błog. Boże i dary Ducha Świętego dla Doroty, Rafała, Andrzeja, Lucyny, Elżbiety, Danuty, Stanisława i Marcelego.

2.      Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie, Boże błog.

3.      Za śp. Jana Nowaka w 13 rocz. śmierci

12.00 1.       W 60 rocz. urodzin Jadwigi, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB na dalsze lata życia

2.      Za. śp. Arkadiusza Mieleszczuka w 35. rocz. śmierci – int. od córek z rodzinami.

3.      Za śp. Eugenię Marecką w 2 rocz. śmierci.

17.00 1.       Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. w nadchodzącym nowym 2018 roku dla rodziny Polaków.

2.      O zdrowie i szczęście w rodzinie.

3.      Za śp. Mariana Ewickiego w 2 rocz. śmierci – int. od Eweliny z rodziną.

Wtorek 02.01.2018

Wspomn. Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, Biskupów i Doktorów Kościoła

7.00 Kaplica 1.       O Boże błog. i opiekę MB dla Pauliny i Macieja.

2.      Za śp. Helenę w 13 rocznicę śmierci oraz Władysława i Halinę, Michała i Danutę i ++ z rodziny Kempictych, Camletów i Krystmanów.

3.      Za śp. Bronisławę Litkowską

4.      Za śp. Lucynę Łubę. (gregorianka)

17.00 Kaplica 1.       O szczęśliwe rozwiązanie dla Anny oraz Boże błog.  i opiekę MB dla rodziny Chazan.

2.      Za śp. Jana i Walentynę Dyrdowskich.

 

 

 

 

 

 

 
Środa 03.01.2018
7.00

Kaplica

1.       O Boże błog. i potrzebne łaski dla ks. prob. Romana.

2.      Za śp. Jacka Olszewskiego.

3.      Za śp. Zbigniewa Koleckiego.

4.      Za śp. Helenę, Michała i ++ z rodziny.

5.      za śp. Lucynę Łubę. (gregorianka)

17.00

Kaplica

1.       za śp. Władysława w rocznicę śmierci oraz Karolinę i rodziców z obojga stron.

2.      Za śp. Tadeusza Kłosa – int. od żony Marianny.

3.      za śp. Genowefę Mirczewską.

 Czwartek 04.01.2018
7.00

Kaplica

1.       O Boże błog. i opiekę MB dla pielgrzymów i ich rodzin z Hajnówki.

2.      Dziękczynno – błagalna z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla Agaty, Rafała i Jasia.

3.      W int. Waldemara, dziękczynna za otrzymane łaski, za lata pracy i przejścia na emeryturę.

4.      Za śp. Czesława.

5.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka).

17.00

Kaplica

1.       W int. Weroniki Krzemień o siłę, mądrość, właściwy wybór pracy i miejsca zamieszkania oraz dla Karoliny Krzemień o zdrowie, siłę i pomyślne ukończenie spraw sądowych.

2.      Za śp. Stanisława Seroczyńskiego w pierwszą rocznicę śmierci.

 Piątek 05.01.2018
7.00

Kaplica

1.       W 30 rocznicę urodzin Małgorzaty z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla całej rodziny.

2.      O Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny Juchnikowskich.

3.      Za dusze w czyśćcu cierpiące.

4.      za śp. Mieczysława Ankowskiego oraz ++ Stanisława, Danutę, Pawła, Edwarda, Władysława i Hannę.

5.      Za śp. Lucynę Łubę. (gregorianka)

17.00

 

1.       Z okazji imienin Edwarda, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na każdy dzień życia.

2.      Za śp. Władysława w 7 rocznicę śmierci i Danutę Gospodarczyków.

  Sobota 06.01.2018

Uroczystość Objawienia Pańskiego

8.00

 

1.       Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      W 30 rocznicę ślubu Ireny i Tadeusza z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę MB dla całej rodziny.

3.      Za śp. Edwarda Ochrymowicza – int. od rodziny Pietrusików.

4.      Za śp. Stanisławę Zań w 30 dzień po śmierci.

5.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka).

10.00 1.       O zdrowie i potrzebne łaski dla Mirosławy, błog. i opiekę MB dla Sandry i Nataniela.

2.      Za śp. Jadwigę Krótkiewicz – int. od Tadeusza Krótkiewicza z rodziną.

3.      Za śp. Pawła Lichaczewskiego – int. od córki Beaty z rodziną.

4.      Za śp. Stanisławę i Waleriana Witkowiczów.

12.00 1.       W 10 rocz. ślubu Eweliny i Bartosza o Boże błog. i opiekę MB na dalsze lata życia.

2.      Z okazji urodzin Wiesławy, Sławomira i Joanny, o Boże błog. i potrzebne łaski na każdy dzień życia.

3.      Za śp. Rozalię w rocz. śmierci i Józefa Królów oraz w 9 rocz. ślubu Moniki i Mateusza.

17.00

 

1.       O dary Ducha Świętego i opiekę MB Kodeńskiej dla prob. ojca Damiana w podziękowaniu za poświęcenie pomników – int. od parafian.

2.      W 35 rocz. ślubu Zofii i Henryka, w 9 rocz. ślubu Moniki i Mateusza, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., opiekę MB w dalszym życiu dla całej rodziny.

3.      Przebłagalna za popełnione grzechy z prośbą o uzdrowienie Marcina.

4.      Za śp. Eugeniusza Karpowicza – int. od brata Romualda z rodziną.

 

 

 
     Niedziela 07.01.2018

Święto Chrztu Pańskiego

8.00 1.       Za śp. Piotra Micewicza w 11 rocz. śmierci oraz ++ z rodziny Filipków i Micewiczów.

2.      Za śp. Andrzeja Darmofała w rocznice śmierci.

3.      Za ++ z rodziny Kwatków i Polaków.

4.      Za śp. Lucynę Łubę (gregorianka)

10.00       1.       Z okazji urodzin Kasi o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej na dalsze lata życia.

2.      Za śp. Marię i Władysława Danieluków – int. od Danuty Wereszczyńskiej.

12.00     1.       W 1 rocz. urodzin Szymona, o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej – int. od dziadków

2.      W int. nowożeńców Elżbiety i Marcina, o dary Ducha Świętego, błog. Boże  i opiekę MB Kodeńskiej na nowej drodze wspólnego życia.

3.      Z podziękowaniem za 6 lat życia Kuby i Filipa oraz  kolejną rocznicę urodzin Małgorzaty, o potrzebne łaski na dalsze lata życia, zdrowie i siłę na czas choroby ich mamy Magdaleny.

4.      Za śp. Eugenię Tarasiuk w 4 rocz. śmierci.

17.00 1.       W int. Anny i Witolda Kalińskich, o dobre małżeństwo i liczne potomstwo.

2.      Za śp. Janinę, Tadeusza, Wandę, Jana, Radosława, Julię, Jadwigę i Edwarda.

3.      Za śp. Zygmunta Hartmana – int. od siostry Lucyny z rodziną

4.      Za śp. Agnieszkę Woch.

  INTENCJE MSZALNE 24.12.2017 – 31.12.2017

Czwarta Niedziela Adwentu 24.12.2017

8.00 1.      Dziękczynno – błagalna o zdrowie i opiekę MB dla Piotra i Mikołaja oraz ich rodziców.

2.      O Boże błog. i potrzebne łaski dla całej rodziny Iwaszko.

3.      Za śp. Władysławę Lyssy – Panasiuk oraz Roberta i Helenę Lyssy.

4.      Za śp. Rozalię Semczuk (gregorianka)

5.      Za śp. Stanisława Łubę (gregorianka)

10.00       1.      W 45 rocz. ślubu Eugenii i Zygmunta,  o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB w dalszym życiu dla Jubilatów i ich rodziny.

2.      O zdrowie i Boże błog. dla Kazimiery.

3.      Za śp. Wacława Mackiewicza – int. od Krystyny

4.      Za śp. Pawła Lichaczewskiego  – int. od rodziny Jakimowiczów

5.      Za śp. Adama, Karolinę, Józefa, Witolda, Danutę i Praksedę.

12.00     1.      Za ++ z rocznych wypominek.

2.      Za śp. Stanisława o łaskę nieba dla niego

3.      Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę MB dla Mieczysława.

4.      Za śp. Jadwigę Krótkiewicz – int. od Grażyny i Edwarda Bachanek z rodziną

5.      Za śp. Paulinę i Józefa Witkowiczów, oraz Łucję Wasilewską.

6.      Za śp. Ryszarda Kozaka (gregorianka)

    PASTERKA
24.00 1.      Za Parafian

2.      O zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla mamy i jej poczętego dzieciątka.

3.      O Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB w rodzinach: Henryka, Marii i Jadwigi.

4.      Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i dalszą opiekę MB dla rodziny Krawczyków.

5.      Dziękczynna, z prośbą o zdrowie, Boże błog., dary Ducha Świętego, opiekę MB i potrzebne łaski w rodzinie Grażyny i Edwarda.

6.      Za śp. Henrykę Mirczewską w 2 rocz. śmierci.

7.      Za śp. Michała Niebrzegowskiego i Andrzeja Szołuchę.

8.      Za śp. Zygmunta Filipka, Zofię, Stanisława i Kazimierza Domagała oraz Mariana Buniowskiego.

9.      Za śp. Stanisława Seroczyńskiego, Mariannę i Stanisława Miaziów, Janinę i Jana Seroczyńskich.

Poniedziałek 25.12.2017

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

10.00 1.      W 45 rocz. ślubu Aliny i Ryszarda Starzyńskich, o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB w dalszym życiu dla Jubilatów oraz ich rodziny.

2.      Za śp. Elżbietę Kulisz – int. od córki Kamili

3.      Za śp. Rozalię Semczuk (gregorianka)

4.      Za śp. Stanisława Łubę (gregorianka)

12.00

 

1.      W int. O. Adama z okazji imienin i urodzin oraz 21 rocz. święceń kapłańskich o moc Ducha Świętego i Boże błog. w dalszej posłudze kapłańskiej.

2.      Dziękczynno – błagalna w 45 rocz. ślubu Jadwigi i Mariana, z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego i opiekę MB na dalsze lata życia dla Jubilatów i ich rodziny.

3.      Z okazji 9 rocz. ślubu o Boże błog. i opiekę MB dla Anny i Adama oraz ich córek Magdy i Ewy.

4.      Za śp. Marię Migdas oraz Elżbietę i Józefa Witkowiczów.

5.      Za śp. Annę Baran – int. od pracowników z PHUKDM Mirosław Płanda.

17.00 1.      Dziękczynna za 50 lat małżeństwa Eugenii i Andrzeja Kołpak, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB na dalsze lata wspólnego życia.

2.      O zdrowie, błog. Boże i dary Ducha Świętego dla rodziny Jędrejków.

3.      Za śp. Ryszarda Kozaka (gregorianka)

Wtorek 26.12.2017

Święto Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika

8.00 1.      Za śp. Irenę i Antoniego Parczewskich.

2.      Za śp. Edwarda Ochrymowicza – int. od syna Wiesława z rodziną

3.      Za śp. Zdzisława w 10 rocznicę śmierci i Eugeniusza w 5 rocznicę śmierci z rodziny Radeckich.

4.      Za śp. Rozalię Semczuk (gregorianka)

10.00 1.      Z okazji 60 rocz. ślubu Janiny i Jana Ciszewskich, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błog. w rodzinie.

2.      O zdrowie, Boże błog. i opekę MB dla Zofii, Franciszka, Jolanty i Andrzeja.

3.      Za śp. Zofię Chomiczewską i ++ z rodziny Chomiczewskich, Bojczewskich i Ocieszyńskich.

4.      Za śp. Bronisława, Bronisławę, Jana, Mariannę, Ludwika i Antoninę Szkodzińskich.

12.00 1.      Z okazji 60 rocz. ślubu Marianny i Pawła, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,  Boże błog. i dalszą opiekę MB Kod. – int. od dzieci, wnuków i prawnuków

2.      Za śp. Adama Sadło w rocznicę śmierci oraz jego rodziców Stanisławę i Franciszka.

3.      Za śp. Romana Maciaka oraz ++ rodziców, rodzeństwo i dziadków z obojga stron.

4.      O Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz zdrowie dla Grażyny i Adama Szwemin z Tucholi przez pośrednictwo Matki Bożej Kodeńskiej.

17.00 1.      O zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla Małgorzaty i Macieja z okazji rocznicy ślubu.

2.      Za śp. Ryszarda Kozaka (gregorianka)

3.      Za śp. Stanisława Łubę (gregorianka)

Środa 27.12.2017

Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty

7.00

Kaplica

1.      Dziękczynno – błagalna  o Boże błog. i opiekę MB dla Elżbiety i Ryszarda Orowskich ich córek: Beaty i Dominiki, wnuków: Kamila, Pauliny, Magdy, Natalii i Patryka.

2.      O Boże błog., zdrowie i opiekę MB dla pielgrzymów z Mszczonowa.

3.      O zdrowie i  Boże błog. dla Marianny Musiolak i jej rodziny.

4.      Za śp. Leokadię, Piotra, Teresę i Stanisława.

5.      Za śp. Rozalię Semczuk (gregorianka)

6.      Za śp. Stanisława Łubę (gregorianka)

17.00

Kaplica

1.      W 30 rocz. ślubu Zofii i Andrzeja, o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB na dalsze lata życia – int. od mamy

2.      Za śp. Jadwigę Krótkiewicz– int. od siostry Eugenii z rodziną

3.      Za śp. Zofię Czeberkus – int. od siostrzenicy Barbary z Natalią i Grzegorzem

4.      Za śp. Mariannę i Tadeusza Zuziaków.

5.      Za śp. Ryszarda Kozaka (gregorianka)

 Czwartek 28.12.2017

Święto Św. Młodzianków, Męczenników

7.00

Kaplica

1.      Do MB Kodeńskiej z prośbą o zdrowie dla Jacka – int. od babci

2.      O zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla Antoniego.

3.      O Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski dla Antosia i jego rodziców.

4.      O łaskę zdrowia dla Antosia.

5.      Za śp. Bolesława Jaroszuka – int. od córki chrzestnej Katarzyny

6.      Za śp. Rozalię Semczuk (gregorianka)

7.      Za śp. Stanisława Łubę (gregorianka)

17.00

Kaplica

1.      Za śp. Kazimierza Goławskiego w 11 rocz. śmierci.

2.      Za śp. Wiktora Wróblewskiego – int. od brata Władysława z rodziną

3.      Za śp. Janinę Piętka w 30 dzień po śmierci.

4.      Za śp. Ryszarda Kozaka (gregorianka)

 Piątek 29.12.2017

Piąty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

7.00

Kaplica

1.      W 35 rocz. ślubu  Barbary i Mirosława o Boże błog. i opiekę MB Kodeńskiej dla rodziny.

2.      W 20 rocz. ślubu Doroty i Andrzeja, o Boże błog. i opiekę MB na dalsze lata życia – int. od mamy

3.      Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błog. i opiekę MB dla rodziny Kampelów

4.      O Boże błog., zdrowie i opiekę MB dla Joanny, Pawła i Wandy.

5.      Za śp. Władysława Pilarczyka i Tadeusza Kudelskiego.

6.      Za śp. Rozalię Semczuk (gregorianka)

7.      Za śp. Stanisława Łubę (gregorianka)

17.00

Kaplica

1.      Za śp. Katarzynę i Juliana Karmasz.

2.      Za śp. Edwarda Ochrymowicza – int. od Dariusza Filipka z rodziną

3.      Za śp. Ryszarda Kozaka (gregorianka)

  Sobota 30.12.2017

Szósty dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego

7.00

Kaplica

1.      Za Żywych i Zmarłych zapisanych do Księgi Mszy Świętych Wieczystych.

2.      O świętość życia i wypełnienie Woli Bożej z racji 25 – lecia profesji zakonnej S. Joanny.

3.      O zdrowie i Boże błog. dla Stanisławy i Zygmunta Krasuskich i ich rodziny.

4.      Za śp. Stefanię w 11 rocz. śmierci, Czesława, Antoniego i Stanisława.

5.      Za śp. Rozalię Semczuk (gregorianka)

6.      Za śp. Stanisława Łubę (gregorianka)

17.00

 

1.      W 2 rocz. ślubu Karoliny i Huberta o jedność i miłość w małżeństwie oraz Boże błog., opiekę MB dla całej rodziny.

2.      Za śp. Henryka w 8 rocz. śmierci oraz Bronisława i Helenę Wołoszków.

3.      Za śp. Ryszarda Kozaka (gregorianka)

4.      W 75 rocz.   urodzin mamy Ireny o zdrowie i błog. Boże oraz opiekę Matki Bożej Kodeńskiej na dalsze lata życia – od córki Ewy.

     Niedziela 31.12.2017

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

8.00 1.      W 6 rocz. ślubu Agnieszki i Jacka Boników, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB w dalszym życiu.

2.      Z okazji 1 rocz. ślubu Klaudii i Pawła, o Boże błog. i opiekę MB na dalsze lata życia.

3.      O Boże błog. i potrzebne łaski dla rodziny Machalskich.

4.      Za śp. Anielę, Leonarda, Wojciecha, Wandę, Ludwika, Bronisławę i Aleksandra.

10.00 1.      Z okazji urodzin Piotra, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB w dalszym życiu.

2.      Za ++ rodziców Mariannę i Szymona oraz brata Józefa Nazaruków.

3.      Za śp. Jadwigę Krótkiewicz – int. od grupy „ Najlepiej razem”

4.      Za śp. Józefa Szkodzińskiego.

12.00 1.      Za Parafian

2.      O Boże błog., zdrowie i opiekę MB dla O. Leszka Walendzika.

3.      O łaskę uzdrowienia dla męża Szymona.

4.      Za śp. Macieja, Władysławę i Bazylego Gryczków.

17.00 1.      W 50 rocz. ślubu Elżbiety i Henryka Fajkis,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB na dalsze lata wspólnego życia.

2.      W 12 rocz. ślubu Ewy i Tomasza, o zdrowie, Boże błog. i dalszą opiekę MB Kodeńskiej.

3.      Za śp. Dede Ferno oraz rodziców Kompe – int. od Teresy i Emila Bachanek