Wdzięczni Bogu za pięćset lat istnienia tej rodziny parafialnej oraz dwustu lecie rodziny diecezjalnej, składamy w Twoje ręce Pani Kodeńska – Królowo Podlasia i Matko Jedności, naszą gorliwą modlitwę, post i wyrzeczenia w intencji zbliżającej się Misji Świętej. Wspominając wiarę przekazaną nam przez naszych ojców, z ufnością patrzymy w przyszłość, prosząc dobrego Boga, aby ten święty czas głoszenia Ewangelii na nowo rozpalił w nas pasję stawania się solą tej ziemi i światłem świata. Pragniemy z hojnością oddać ten czas Bogu;przyprowadzić do tej świątyni wszystkich, bez względu na nasze osobiste sympatie i uprzedzenia; odbudowywać jedność tam, gdzie zakrólowały podziały. Prosimy Ciebie za misjonarzy, którzy głosić będą nam Ewangelię. Niech nasze serca zapłoną takim zapałem, jakbyśmy słyszeli Dobrą Nowinę po raz pierwszy. Nas samych, naszych duszpasterzy, misjonarzy i całą parafię składamy w Twoje matczyne ręce, wołając: Pod Twoją obronę.