Dziękujemy wszystkim za wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

BÓG, HONOR, OJCZYZNA.