W dniu dzisiejszym nastąpiło podpisanie umowy RPLU.07.01.00-06-0080/16-00 o dofinansowanie Projektu „Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego – gotyckiego kościoła Świętego Ducha i św. Anny w Kodniu”.

Podpisanie umowy nastąpiło w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 7 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO.

Umowa została zawarta w Lublinie pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego, a Domem Zakonnym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kodniu, który reprezentował ojciec Damian Dybała – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Kodniu.

Więcej informacji na temat realizacji projektu możemy przeczytać na specjalnie przygotowanej stronie http://rewitalizacja-koden.oblaci.net/.