W niedzielę, 31. lipca 2016 r., proboszcz kodeński o. Damian Dybała OMI odczytał w kościele św. Anny – w ramach przygotowań do wyjątkowego wydarzenia – komunikat następującej treści:

Drodzy Parafianie i Pielgrzymi!

Na skutek zabiegów dziewiątego dziedzica Kodnia Jana Fryderyka Sapiehy, Cudowny Obraz Matki Bożej Kodeńskiej został uhonorowany – przez papieża Innocentego XIII – KORONAMI PAPIESKIMI. Uroczystości koronacyjne miały miejsce w 1723 roku. Była to trzecia, na ziemiach polskich, koronacja koronami papieskimi.

Choć Matka Boża Kodeńska posiadała papieskie korony, krótko wisiały one na obrazie, i to raczej z okazji ważnych uroczystości (np. w 1973, z okazji 250. rocznicy koronacji, ozdabiały Cudowny Obraz w dniach 13 – 15 sierpnia). Specjalnie dla koron, pan Marian Kiersnowski wykonał piękną ramę. Umieszczono w niej korony i zawieszono przy głównym ołtarzu w prezbiterium bazyliki. Z obawy przed kradzieżą, zdecydowano jednak przechowywać je w skarbcu sanktuarium. W 2000 roku, ówczesny kustosz o. Stanisław Wódz, zlecił wykonanie (z wot pozostawionych przez pielgrzymów) nowych koron, które nałożył na skronie Maryi i Dzieciątka, wielki czciciel Matki Bożej Kodeńskiej, biskup Jan Mazur, dnia 14 sierpnia 2000 roku. Od tamtego dnia, do dziś, KORONY MILENIJNE ozdabiają Cudowny Obraz.

W roku 2015 postanowiliśmy odnowić historyczne korony papieskie i – za radą specjalistów – wykonać ich wierne repliki. Ogłosiliśmy – w tym celu – zbiórkę złomu wotywnego. Dzięki ofiarności wiernych prace zostały sprawnie przeprowadzone i ukończone. Wykonała je pracownia złotnicza w Krakowie.

W tym miejscu składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać za zrozumienie, wielkie serce i ofiarność, czego wyrazem były składane precjoza i datki pieniężne.

Naszym zamierzeniem jest doprowadzić do rekoronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej koronami papieskimi, a korony milenijne, wraz z siedemnastowiecznym welonem  Matki Najświętszej, wyeksponować w muzeum sanktuaryjnym!

Mamy nadzieję, że uroczystości rekoronacyjne odbędą się w czasie najbliższego odpustu Wniebowzięcia N. M. P.

Nadzieje kustoszy sanktuarium spełniły się. Koronacja koronami papieskimi odbyła się 15 sierpnia 2016 roku, w czasie sumy odpustowej, na kodeńskiej kalwarii. Dokonał jej biskup Kazimierz Gurda – Pasterz Kościoła Siedleckiego. Na tę szczególną okoliczność (a jest to niezwykłą rzadkością), na ołtarz polowy został przyniesiony oryginał Cudownego Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej (ostatnio taka sytuacja miała miejsce w czasie koronacji w Roku Jubileuszowym 2000).

Przed godziną 10:00, wyjęto Obraz z zabytkowego ołtarza. Wierni – przez godzinę – mogli z bliska pokłonić się Maryi, której Wizerunek stał na stopniach prezbiterium.

Następnie kustosz sanktuarium zdjął z Obrazu Korony Milenijne i wyruszyła procesja na kalwarię, gdzie – w czasie Eucharystii – nastąpiła rekoronacja replikami koron papieskich z 1723 roku.

Po kazaniu bp Kazimierz Gurda odmówił modlitwę koronacyjną, pobłogosławił nowe korony i nałożył na skronie Maryi i Dzieciątka. Okadzeniem Cudownego Obrazu i ukazaniem Madonny w nowych koronach zakończył się akt koronacji, który – dla wielu zgromadzonych – był nie tylko podniosłym, ale i wzruszającym momentem. Wszyscy widząc ukoronowaną Madonnę wyrazili swą radość gromkimi oklaskami.