Od 11. stycznia do 3. czerwca br. przebiegał kolejny etap renowacji bazyliki kodeńskiej. Przeprowadziła go – pod nadzorem konserwatorskim – wyspecjalizowana firma M. Filip A. Filip, z Rzeszowa. Obejmował on odnowienie sklepienia, ścian i okien głównej nawy świątyni, od chóru po kopułę.

Po zdjęciu rusztowań i rampy spod pułapu, ukazała się oczom wiernych przepiękna, dyskretnie złocona, barwna sztukateria na suficie. Także praca artystów doprowadziła do tego, że ściany przybrały dawny wygląd, co sprawiło odtworzenie tynków stiukowych na pilastrach.

Mimo, że remont planowano zakończyć ostatniego dnia czerwca, prace udało się sfinalizować, z prawie miesięcznym wyprzedzeniem. Dzięki przeprowadzonym działaniom możemy podziwiać kunszt siedemnastowiecznych budowniczych renesansowego kościoła.

Kustosz sanktuarium o. Damian Dybała OMI, zapowiada, że dalszy ciąg prac – które odrestaurują centralną cześć bazyliki: kopułę, kaplicę relikwii i kaplicę św.  Józefa – planowany jest na 2017 rok. Mamy nadzieję, że wtedy uda się zakończyć renowację wnętrza sapieżyńskiej świątyni.

                Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy pomogli nam przeprowadzić to dzieło.