Od 6 do 14 sierpnia 2015 r., pod dowództwem ks. ppor. Dariusza Cabaja, po raz siódmy, wędrowała Pielgrzymka Konna z Bobrownik k. Dęblina do Sanktuarium w Kodniu „W hołdzie Kawalerii Rzeczpospolitej”.

 

Pielgrzymi przemierzyli bez mała 400 kilometrów, zatrzymując się w: Woli Gułowskiej, Suchowoli k. Radzynia Podl., Gęsi, Dubicy, Kolembrodach, Sitniku, Leśnej Podl., Konstantynowie, Pratulinie, Kostomłotach, by w końcu dotrzeć na odpust do Kodnia. Wśród ułanów byli mężczyźni, kobiety, młodzież i dzieci. Najmłodszy jeździec miał 8 lat.

W sanktuarium, 14 sierpnia, o godz. 12:00, uczestniczyli we Mszy św. rozpoczynającej uroczystości odpustowe. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił organizator i dowódca pielgrzymi ks. ppor. Dariusz Cabaj, proboszcz z Bobrownik.

O godzinie 17:30 jazda otwierała uroczystą Procesję Maryjną, z bazyliki na kalwarię, w której – za kopią cudownego obrazu Matki Bożej Kodeńskiej – kroczyli biskup siedlecki Kazimierz Gurda, licznie zgromadzone duchowieństwo i pielgrzymi przybyli na pierwszą sumę odpustową.

Intencją pięćdziesięciu uczestników konnicy było, by – na podobieństwo św. Jana – stać u boku Maryi i trwać przy Chrystusie. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wielu z pielgrzymów tej grupy, czas wędrówki do Kodnia, dobrowolnie spędziło w spartańskich warunkach m. in. sypiając każdej nocy na gołej ziemi, pod gwiazdami. W tej ascetycznej formie, z modlitwą w sercach, prosili Boga w osobistych intencjach, dziękowali Mu za dar wolnej Ojczyzny i spłacali dług wdzięczności tym, którzy oddali za Nią życie.