Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Towarzystwo Przyjaciół Kodnia zorganizowały – pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego i Wójta Gminy Kodeń Jerzego Trocia – XIII Zjazd Towarzystw Regionalnych Lubelszczyzny, który miał miejsce, w dniach 19 – 21 czerwca 2015r., w Domu Pielgrzyma w Kodniu. Hasło tego spotkania brzmiało: „Sakralna kultura materialna w małej Ojczyźnie”.  Uczestniczyło w nim 80 osób.

Zjazd rozpoczął się od oficjalnych wystąpień Przewodniczącego WRTR prof. dra hab. inż. Sławomira Partyckiego, Wojewody Lubelskiego Wojciecha Wilka, Marszałka Województwa Lubelskiego, Wójta Gminy Kodeń i Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Kodnia Jacka Malarskiego.

Także w pierwszym dniu Zjazdu  odbyło się wręczenie odznaczeń, nagród i dyplomów: Spośród działaczy Towarzystwa Przyjaciół Kodnia honorowymi dyplomami „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego” wyróżnieni zostali: Jacek Malarski – prezes TPK oraz Dominik Nazaruk – wiceprezes TPK, natomiast Dyplomy Uznania od Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Wojewody Lubelskiego otrzymali: Iwona Hordyjewicz, Zbigniew Gwardiak i Andrzej Kulupa. Członek – założyciel  TPK,  a także radny Gminy Kodeń Józef Tymoszuk udekorowany został Srebrnym Krzyżem Zasługi.

W dalszej części, na program Zjazdu złożyły się: referaty związane z hasłem przewodnim, Walne Zgromadzenie, Wybory Władz WRTR, zwiedzanie Sanktuarium, M. B. Kodeńskiej, Kodnia, cerkwi neounickiej w Kostomłotach i monastyru prawosławnego w Jabłecznej. Spotkanie zakończyła niedzielna Msza św., której przewodniczył proboszcz i kustosz Sanktuarium M. B. Kodeńskiej o. Bernard Briks OMI

Zjazd ubogaciły imprezy towarzyszące. W piątkowy wieczór, w bazylice kodeńskiej, Kwartet Męski Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie przedstawił Muzyczną opowieść o żołnierzach II Korpusu Polskiego w 45. rocznicę śmierci gen. Władysława Andersa: „W cieniu maków czerwonych.” W piątek, po kolacji, w Domu Pielgrzyma, wieczór umilił występ zespołu śpiewaczego „Jarzębina” z Zabłocia. Zaś w niedzielę,  po Sumie, uczniowie zespołu szkół w Kodniu, zaprezentowali widowisko słowno – muzyczne: „W wiejskiej chacie”.