W sobotę, dnia 20 czerwca br. o godz. 10:30, przed Bazylią kodeńską zaczęło zielenieć, za sprawą – gromadzących się licznie, w galowych mundurach – Pracowników Lasów Państwowych, którzy uczestniczyli w IV Pielgrzymce Leśników Podlasia i ich Rodzin do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej „Królowej Podlasia”.

Udział w niej wzięli: Dyrektor Regionalny Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Jan Kraczek, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Franciszek Jerzy Stefaniuk,  Przewodniczący Rady powiatu Bialskiego Mariusz Filipiuk, Przedstawiciel Prezydenta Miasta Biała Podlaska Gabriela Janicka, Łowczy Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego Roman Laszuk, Wójt Gminy Kodeń Jerzy Troć. Obecni byli przedstawiciele: Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Pożarnej, Policji. Przybył też ks. Jan Grajko – proboszcz prawosławnej parafii św. Michała Archanioła w Kodniu.

O ustalonej godzinie, leśnicy z rodzinami przemaszerowali na Kalwarię, by w kościele Ducha Świętego, uczestniczyć w Eucharystii, której przewodniczył o. Roman Nisiewicz OMI.

Sumiasta w homilii nawiązał do nowej encykliki papieża Franciszka „Laudate si’”, która mówi o wspólnej trosce o dom, jaki stanowi cały system ekologiczny, w jakim żyjemy. Kaznodzieja ukazał związek pracy leśników z ekologią, do której obrony wzywa papież. Zachęcał do radosnej służby stworzeniu i pełnej nadziei pracy dla dobra człowieka.

Eucharystię uświetnili sygnaliści myśliwscy, którzy utworzyli sześcioosobowa zespół muzyczny, przydający liturgii klimatu leśnego.

Po Mszy świętej, leśnicy z rodzinami przeszli na tereny rekreacyjne przy kodeńskiej kalwarii, by tam uczestniczyć w tradycyjnym spotkaniu i myśliwskim poczęstunku.

Organizatorami pielgrzymki do Kodnia, obok Kustoszy Sanktuarium były: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie i Nadleśnictwo Chotyłów.

Około godziny 16:00 pielgrzymi rozjechali się do swoich domów. W pielgrzymce wzięło udział około 200 osób.