Na terenach polskich (były to czasy rozbiorów), nie można było otworzyć seminarium, ale w seminariach zgromadzenia było już kilku kleryków z rodzin polskich. W miarę kończenia studiów, po święceniach, zjawiali się oni w Kanadzie.

Pobierz załącznik…