W czasie wytężonych przygotowań do wielkiego wydarzenia w życiu polonijnym, jakim jest zjazd „Polonia ‘78″, minęła cicho rocznica pewnego wydarzenia historycznego, wydarzenia w sobie drobnego, które stało się przecież brzemienne w następstwa dla całej Polonii Kanadyjskiej.

Pobierz załącznik…