Czego pragnie dla nas Papież, poświęcając ostatni rok przygoto-wania do jubileuszu dwutysiąclecia osobie Boga Ojca?
Swoja myśl wyraził dobitnie i w sposób tak skondensowany, że jej odczytanie wymaga z naszej strony większego wysiłku myślowego. Celem tego roku jest „rozszerzenie horyzontów człowieka wierzącego zgodnie z perspektywą samego Chrystusa”, „perspektywą prawdy o Ojcu, który jest w niebie ( por. Mt 5,45), przez którego On został posłany i do którego powrócił (por. J. 16,28; TMA 49/.
Pobierz załącznik…