Człowiek ze swej natury jest religijny, skierowany ku Bogu i szukający Boga. Ludzie zawsze mieli swoją wiarę i miejsca święte. Do tych miejsc pielgrzymowali w przekonaniu, że tam działa moc bóstwa, mogą się jej powierzyć, zaczerpnąć nowej siły.
Chrześcijanie, żyjąc wiarą objawioną, czyli przyswajając sobie mądrość Pisma Świętego, naukę i przykład Jezusa Chrystusa oraz Jego wyznawców, podzielali wiarę poprzednich pokoleń w szczególną łaskę miejsc świętych, ale wiązali ją z działaniem prawdziwego Boga, który w pewnych miejscach i konkretnych ludziach okazał swoją świętość i moc przemieniającej miłości. Dlatego pielgrzymowali do Ziemi Świętej, do grobów Apostołów, Męczenników, Wyznawców.
Pobierz załącznik…