Tytuł jest sprawą pomysłowości, natchnienia czy fantazji autora. Dla czytelnika jest to jednak początek lektury i ma znaczenie bardzo istotne. Przyzwyczailiśmy się do tego, że tytuł ma jakieś odniesienie do zawartości dzieła: w pewnym sensie ją sygnalizuje lub lokalizuje, czy też pozwala przeczuwać. Można powiedzieć: Nastawia odbiorcę na spotkanie z tematyką albo autorem, jego wrażliwością, upodobaniami, a nawet wiekiem. Dla ilustracji kilka bardzo znanych przykładów: Sonet krymskie, Pan Tadeusz, Nad Niemnem, Pieśń o moim Chrystusie, Kroniki Assyżu, Przypadki mojego życia, Pieśń o moim życiu i śmierci (R. Brandstaetter). Sumienie ruszyło, Spacer po Biblii, Niebieskie okulary (J. Twardowski).
Pobierz załącznik…