Środowisko rodzinne
Człowiek, który ze zdjęcia, jakie zostało najbardziej spopularyzowane, patrzy na ciebie jakby wzrokiem wracającym od Boga, jest dobrym przykładem przebytej drogi duchowej, niepojętego działania Ducha Świętego.
Jego wieś rodzinna Dzierżanów w Ziemi Poznańskiej, w Polsce, była niewielka, zaledwie ponad 20 gospodarstw chłopskich, położo­na z dala od wielkich ośrodków. Do parafialnego kościoła w Lutogniewie było dwa kilometry, do najbliższego miasta, Krotoszyna (10 tys. mieszkańców) około pięciu kilometrów.
Rodzina Kowalczyków należała do biedniejszych, ale cieszyła się szacunkiem za swoją religijność, chrześcijańską miłość i pra­cowitość. Pracowitość była cechą wspólną i niejako konieczną, po­nieważ była to rodzina liczna, jednak celował w niej Ignacy, gło­wa rodziny. Uprawiał on małe gospodarstwo rolne /około 9 ha/ i do­datkowo wykonywał prace stolarskie uzupełniając w ten sposób skro­mny budżet rodzinny. Trzeba też dodać, że obowiązki religijne były dla niego równie realne, jak obowiązki doczesne i traktował je bez­kompromisowo.
Pobierz załącznik…