ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE PRZY SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ I KLASZTORZE OBLATÓW W KODNIU

 

Rekolekcje maryjne mają na celu przygotować do rozpoczęcia 33-dniowej osobistej formacji duchowej, która zmierza do całkowitego poświęcenia się Matce Bożej w duchu „Traktatu o doskonałym nabożeństwie” św. Ludwika Grignion de Montforta.

Termin:

5-7 października 2018

 

Kodeńska Szkoła Lektorów (KSL) jest wydarzeniem rekolekcyjno-warsztatowym organizowanym pod patronatem ks. bpa Kazimierza Gurdy, biskupa siedleckiego. Zapraszamy przede wszystkim dorosłych lektorów, kantorów, organistów, dorosłych ministrantów, zakrystianów, osoby konsekrowane oraz wszystkich, którzy angażują się w liturgię. Na każdy kurs składają się trzy sesje poświęcone wykładom i warsztatom. Poruszane są także zagadnienia teologiczne, dlatego kursy, oprócz celu dydaktyczno-praktycznego, realizują także cel formacyjny.

Terminy:

26-28 października 2018

16-18 listopada 2018

7-9 grudnia 2018

20-22 września 2019 

11-13 października 2019

15-17 listopada 2019

 

 

Rekolekcje dla kapłanów są jednocześnie zakonnymi rekolekcjami, w których uczestniczą misjonarze oblaci MN. Zapraszamy także księży diecezjalnych do wzięcia w nich udziału.

Terminy:

5-10 listopada 2018

4-9 lutego 2019

8-13 kwietnia 2019

4-9 listopada 2019 (brak wolnych miejsc)

 

Rekolekcje tematyczne LECTIO DIVINA 

Lectio divina to cieszący się uznaniem w Kościele sposób rozważania i życia słowem Bożym. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pogłębieniem znajomości Pisma świętego na rekolekcje tematyczne o trzech najważniejszych cnotach chrześcijanina: wierze, nadziei i miłości.

Terminy:

14-16 grudnia 2018 „Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (Hbr 10,38)

11-15 lutego 2019 „Nadzieja zawieść nie może” (Rz 5,5)

13-15 grudnia 2019 „Największa jest miłość” (1Kor 13,13)

 

Rekolekcje dla dzieci połączone z odkrywaniem świata ikon poprzez spotkania i warsztaty.

Rekolekcje „Namalujmy Pana Boga” dla najmłodszych (bez noclegów) 

Termin:

18-22 lutego 2019

 

Rekolekcje z pisaniem ikony dla początkujących są propozycją dla tych, którzy chcą pogłębić swoje życie duchowe podążając drogą ikony. Rekolekcje polegają na wsłuchiwaniu się w słowo Boże i malarskiej kontemplacji podczas tworzenia ikony Najświętszego Oblicza Zbawiciela. Czas rekolekcji ma nas przeprowadzić od tego co widzialne, do tego co niewidzialne.

W trakcie rekolekcji w Kodniu będziemy pisali Mandylion. Jest to ikona przedstawiająca miłosierne oblicze Chrystusa wpisane w nimb krzyżowy, który jako atrybut ikonograficzny przysługuje jedynie Zbawicielowi, ponieważ przypomina o Jego śmierci na krzyżu. Na nimbie wypisane są greckie litery oznaczające „Jestem, Który Jestem” – imię Boga, przynależne też Boskiej naturze Chrystusa oraz skrót imienia IC XC (ze starocerkiewno-słowiańskiego Iisus Christos).

Termin:

1-4 maja 2019

 

Zgłoszenia można składać osobiście na furcie klasztornej w Kodniu (recepcja Domu Pielgrzyma), telefonicznie: (83) 375 41 19, (83) 375 41 20 lub na adres: dyrektor@koden.com.pl

 

 

MISJE LUDOWE I REKOLEKCJE

Misjonarze oblaci specjalizują się w głoszeniu słowa Bożego. W Polsce i za granicą prowadzą misje parafialne, rekolekcje (parafialne i szkolne, dla księży, sióstr zakonnych, członków stowarzyszeń i ruchów kościelnych) oraz tridua przed ważnymi wydarzeniami w parafiach. Głoszą także kazania odpustowe, maryjne i okolicznościowe. W swojej posłudze misjonarskiej oblaci sięgają zarówno po stare, jak i nowe metody, dostosowując sposób i dynamikę przepowiadania do rodzaju słuchaczy. Zawsze troszczą się jednak o przekazywanie Ewangelii językiem komunikatywnym i jasnym.

Zapraszamy Przewielebnych Księży Proboszczów oraz Przełożonych wspólnot do współpracy.

 

Prosimy o kontakt:

Superior Misjonarzy Oblatów MN

ul. Rynek 1

21-509 Kodeń

e-mail: superior.koden@oblaci.net

tel.: (83) 375 41 19, 375 41 20